PHONG TRÀO AN NINH TỔ QUỐC

PHÁT HUY VAI TRÒ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRONG PHONG TRÀO VÌ ANTQ
25/2/2013

Năm 2012, phong trào thi đua “Vì ANTQ” của Công an tỉnh đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Các chỉ tiêu phát động thi đua từ đầu năm hầu hết đều đạt và vượt; tội phạm hình sự, tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh đều giảm so với năm 2011; tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án đạt 70,2%, trong đó án đặc biệt nghiêm trọng và rất nghiêm trọng điều tra làm rõ  đạt tỷ lệ 100%;  tai nạn giao thông được kiềm chế, so với năm 2011 giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương; tệ nạn mại dâm đã được đẩy lùi… Một trong những điều kiện để phong trào đạt được những kết quả đó, chính là công tác thi đua khen thưởng trong Công an tỉnh đã được chú trọng thực hiện một cách khách quan, hiệu quả.

Trên cơ sở tiếp tục thực hiện nội dung công văn số 196/CAT-PX15, ngày 20/7/2011 của Công an tỉnh về việc quán triệt 05 nội dung cơ bản nhằm thực hiện thắng lợi Chỉ thị 12 của UBND tỉnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Công an năm 2012, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chú trọng tới công tác giáo dục, tuyên truyền trong CBCS để phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, là trách nhiệm của mỗi tập thể, mỗi cá nhân. Trong đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo tính tiêu biểu, nêu gương, giáo dục và tạo được tác động tích cực, có sức lan tỏa trong toàn lực lượng Công an tỉnh, cũng như trong toàn xã hội; Gắn phong trào thi đua “Vì ANTQ” với các cuộc vận động: “CAND học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”…

Phong trào thi đua “Vì ANTQ”  năm 2012 của Công an tỉnh được gắn với việc thực hiện 5 nhiệm vụ công tác trọng tâm do Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ phát động. Các nội dung này cũng chính là các chỉ tiêu để đánh giá kết quả thi đua cuối năm của công an các đơn vị, địa phương và của lực lượng trinh sát, của CBCS các đơn vị nghiệp vụ. Bên cạnh đó, phong trào còn được kết hợp nhuần nhuyễn với các phong trào thi đua và các cuộc vận động khác như: Phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 03 của Bộ chính trị, phong trào xây dựng đơn vị văn hoá, gương mẫu về điều lệnh CANDViệc thực hiện các quy định tiêu chuẩn về đơn vị văn hóa, gương mẫu về điều lệnh CAND được phát huy; phong cách ứng xử có văn hóa được các cấp lãnh đạo quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên nghiêm túc, tạo được hiệu ứng tích cực đối với nhân dân và các tổ chức xã hội. Công an tỉnh cũng đã xây dựng 09 tiêu chí để đánh giá về “kỷ cương”; 04 tiêu chí để đánh giá về “trách nhiệm” và 03 tiêu chí để đánh giá về “hiệu quả”. Việc thực hiện nghiêm túc các tiêu chí trên đã góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, hạn chế sai phạm của cán bộ chiến sỹ.

Trong công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến, các đơn vị, địa phương đã tập trung xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình của đơn vị mình, trong đó chú trọng tới lực lượng trực tiếp chiến đấu và số cán bộ, chiến sỹ trẻ. Mỗi tập thể, cá nhân được lựa chọn để xây dựng điển hình phải có kế hoạch thực hiện để đơn vị và thường trực thi đua khen thưởng Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra. Trong năm đã có có 27 tập thể, 170 cá nhân đăng ký điển hình tiên tiến (chiếm tỷ lệ 28,7% trên tổng số đầu mối thi đua cơ sở và 7% tổng số CBCS toàn lực lượng Công an tỉnh). Thông qua công tác theo dõi, kiểm tra cho thấy, nhiều điển hình tiên tiến đã có tác dụng thúc đẩy phong trào ở cơ sở và là tấm gương được biểu dương, nhân rộng để các cán bộ, chiến sỹ học tập, noi theo. Trong năm, Công an tỉnh đã đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 02 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 02 tập thể, 05 cá nhân; Bộ Công an tặng Bằng khen cho 30 tập thể, 65 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 30 tập thể, 35 cá nhân; Các Tổng cục và cấp tương đương tặng giấy khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 200 tập thể, 400 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu. Công tác khen thưởng được thực hiện một cách nhanh chóng, chính xác, kịp thời đã động viên rất lớn tinh thần cán bộ, chiến sỹ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện phong trào cũng là một trong những khâu quan trọng, là cơ sở khách quan, sát thực để Hội đồng thi đua – khen thưởng Công an tỉnh đánh giá bình xét các danh hiệu thi đua cuối năm. Điểm mới trong công tác kiểm tra, đánh giá các mặt công tác của các đơn vị, công an các địa phương năm nay là các đồng chí thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng được phân công tiến hành kiểm tra chéo nhằm đánh giá chính xác, công bằng, khách quan và tránh tình trạng nể nang. Trên cơ sở những kết quả đó, Hội đồng thi đua khen thưởng Công an tỉnh đã thảo luận và quyết định đề nghị Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc cho 05 đơn vị dẫn đầu các khối, đề nghị Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định công nhận 37 tập thể đạt danh hiệu ‘Đơn vị Quyết thắng”, 60 tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”, 164 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và 1.703 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ tiên tiến”. Kết quả trên đã phản ánh chính xác sự nỗ lực phấn đấu cán bộ, chiến sỹ trong toàn công an tỉnh.

Nhìn lại một năm mà tình hình trong nước và thế giới có nhiều bất ổn đã tác động không nhỏ tới tình hình ANCT và TTATXH trên địa bàn tỉnh, thì việc giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo tốt TTATXH và được Chính Phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc là thành công lớn của lực lượng Công an tỉnh trong năm 2012. Phát huy thành tích đã đạt được và để xứng đáng với niềm tin yêu mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương dành cho, CBCS Công an tỉnh tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tiếp theo.

NGỌC LAN

 
 
Tìm tin theo: