PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN MẠI DÂM, TỆ NẠN XÃ HỘI

CHỈ THỊ : Về việc tích cực thực hiện công tác phòng chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh (17/05/2006 )
23/11/2008

Số : 17 /2006/CT-UBND Vũng Tàu, ngày 17 tháng 05 năm 2006

Ngày 08 tháng 3 năm 2006 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 52/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2006 - 2010. Để triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định và nhằm góp phần ngăn chặn, tiến tới xoá bỏ tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
- Chủ trì, phối hợp với các ngành, đoàn thể chức năng triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2006 và Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2006 - 2010 đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 406/2006/QĐ.UBND ngày 08/2/2006.
- Phối hợp với các địa phương tăng cường công tác quản lý địa bàn, điều tra thống kê tình hình các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dung để hoạt động mại dâm. Phối hợp lực lượng công an các cấp tổ chức triệt phá ổ nhóm mại dâm, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ có sử dụng lao động nữ vi phạm các quy định của pháp luật, đặc biệt trong đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong những ngày lễ lớn.
- Định kỳ hàng quý, năm tổng hợp kết quả công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm của toàn tỉnh báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và đề xuất các hướng giải quyết đối với tình hình mại dâm trên địa bàn.

2. Công an Tỉnh :
- Chủ động có kế hoạch đấu tranh triệt phá các đường dây, ổ nhóm hoạt động mại dâm. Tập trung lực lượng xoá bỏ các tụ điểm mại dâm gây bức xúc trong xã hội, tiếp tục giải quyết dứt điểm tình hình mại dâm ở các khu vực công cộng.
- Tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý các đối tượng tạm trú, tạm vắng đặc biệt các tiếp viên nữ. Đối với các chủ cơ sở kinh doanh phải có biện pháp quản lý, kiểm tra chặt chẽ hình thức hoạt động kinh doanh, phát hiện và xử lý nghiêm các chủ cơ sở cố tình vi phạm và tái phạm theo Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm.
- Phối hợp ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức điều tra, thống kê tình hình số lao động nữ, các cơ sở có nghi vấn hoạt động mại dâm; Thực hiện công tác quản lý giữ vững địa bàn và phối hợp quản lý giáo dục người mại dâm hoàn lương tại xã, phường, thị trấn.

3. Sở Văn hoá - Thông tin :
- Phối hợp với Sở Lao động - thương binh xã hội biên soạn các tài liệu tuyên truyền, xây dựng các chương trình thông tin lưu động; Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục, truyền thông về chủ trương, pháp luật của Nhà nước đối với công tác phòng, chống mại dâm bằng các hình thức đa dạng, sinh động trong các tầng lớp nhân dân.
- Kiên quyết áp dụng các biện pháp đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép hành nghề, xử phạt nghiêm các cơ sở hoạt động văn hoá vi phạm tệ nạn mại dâm hoặc kinh doanh có biểu hiện tiêu cực xâm hại bản sắc văn hoá, thuần phong mỹ tục. Nghiêm túc thực hiện các quy định về điều kiện cấp giấy phép kinh doanh vũ trường, karaokê theo Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.

4. Sở Y tế :
- Tích cực phối hợp với các ngành liên quan tổ chức kiểm tra điều kiện hành nghề, tình hình hoạt động của các cơ sở hành nghề xông hơi xoa bóp, vật lý trị liệu trên địa bàn tỉnh.
- Phối hợp ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chăm sóc, tư vấn phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS cho các đối tượng mại dâm bị nhiễm HIV/AIDS và nhóm đối tượng có nguy cơ cao tại cộng đồng.

5. Các sở: Kế hoạch - Đầu tư, Thương mại, Du lịch :
- Thẩm tra chặt chẽ loại hình và điều kiện kinh doanh trong việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các cơ sở kinh doanh phòng trọ, khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng có gắn với các dịch vụ hoạt động văn hóa, ăn uống như : Karaoke, massage, vũ trường, cà phê giải khát…Kiên quyết không cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các chủ cơ sở đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do vi phạm tệ nạn mại dâm.
- Phối hợp các ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Văn hoá - Thông tin… thực hiện công tác quản lý, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm.

6. Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu:
- Tích cực thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động đấu tranh phòng chống tệ nạn mại dâm trên cả nước và trong tỉnh. Phản ánh kịp thời, kết quả triệt phá các đường dây, tụ điểm mại dâm của lực lượng phòng chống mại dâm các cấp. Biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống tệ nạn mại dâm, đồng thời phản ánh những địa phương còn để tệ nạn mại dâm phát sinh và phát triển.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố:
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, AIDS, tệ nạn ma tuý, mại dâm các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2006 và Chương trình phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2006 - 2010 tại địa phương.
- Chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và chịu trách nhiệm về mục tiêu, hiệu quả của công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn. Đối với các tụ điểm, đường dây mại dâm phức tạp ngoài khả năng giải quyết của địa phương thì báo cáo cấp trên để có hướng hỗ trợ.
- Đẩy mạnh công tác quản lý giữ vững địa bàn, đôn đốc và kiểm tra các địa phương cơ sở thực hiện công tác xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma tuý theo mức đã đăng ký.

8. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân các cấp: tăng cường công tác kiểm sát, xét xử nghiêm minh các vụ án tổ chức chứa, môi giới mại dâm, mua dâm người chưa thành niên. Tổ chức xét xử lưu động những vụ án mại dâm điển hình, nhằm nâng cao tác dụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm mại dâm.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Đoàn thanh niên: tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên, đoàn viên, quần chúng nhân dân về phòng chống tệ nạn mại dâm; vận động các tầng lớp nhân dân trong xã hội tham gia phát hiện, tố giác các hành vi liên quan đến tệ nạn mại dâm và phối hợp các ngành chức năng cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ những người mại dâm hoàn lương và các đối tượng có nguy cơ cao. Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với chương trình xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma tuý.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các nội dung trên của chỉ thị. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh để có hướng chỉ đạo./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Quang Khải