Hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính

 
HƯỚNG DẪN SỐ 144/PV11(PX28)ngày 09/11/2006 của Giám đốc Công an tỉnh
11/23/2008 2:11:09 PM

Về hướng dẫn Công an xã, Thị trấn xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đường bộ (Phần 1)

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Giám đốc Công an tỉnh hướng dẫn Công an xã, thị trấn( sau đây gọi chung là Công an xã ) xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự ATGT đường bộ như sau:


Xem chi tiết
Trang: