GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

Anh Tư tình nghĩa
6/2/2012

Đã từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và thấu hiểu những hy sinh mất mát của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc, Đại tá Nguyễn Thanh Hùng (Tư Hùng), Phó Giám đốc Công an tỉnh BR-VT, từ tấm lòng nhân ái, đã góp công, góp sức của mình và vận động mọi người cùng tham gia giúp đỡ người nghèo. Từ năm 2009 đến nay anh Tư Hùng đã vận động mọi người đóng góp xây dựng 1 căn nhà tình nghĩa và 11 căn nhà Đại đoàn kết cho gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Anh Tư Hùng (bên phải) tặng căn nhà đại đoàn kết trị giá 60 triệu đồng cho anh Lê Văn Đức ở xã Hòa Long (TX. Bà Rịa).

 

Ngày 7-1-2012, anh Lê Văn Đức ở xã Hòa Long, thị xã Bà Rịa là một trong những người nhận căn nhà mới được tặng xúc động nói lên những cảm nghĩ của mình với lòng biết ơn sâu sắc đối với cá nhân anh Tư Hùng và ngành Công an nhân dân đã đào tạo những con người tình nghĩa như anh Tư Hùng.

HOÀNG THÀNH