GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

Công an huyện Long Điền tổ chức cấp phát chứng minh nhân dân cho người già neo đơn tại Trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn ấp An Thạnh, xã An Ngãi
23/5/2011

Thực hiện chủ trương của Đảng uỷ và Ban giám đốc Công an tỉnh về phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ, mỗi ngày làm một việc tốt cho dân. Nhằm thực hiện chính sách xã hội đối với người già neo đơn.

Xuất phát từ tình thương yêu và quý trọng đối với những người già neo đơn, sức yếu, tàn tật và đi lại khó khăn, ngày 13/5/2011 Công an huyện Long Điền có tờ trình số 412/TTr(QLHC) về việc đề nghị tổ chức cấp phát chứng minh nhân dân cho 105 cụ là những người già neo đơn tại Trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn ấp An Thạnh, xã An Ngãi,, huyện Long Điền do Sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh quản lý.

                                                                                                                Huy Đĩnh