PHÁP LUẬT ĐỜI SỐNG PHÁP LUẬT ĐỜI SỐNG

TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI CÁC ĐIỂM CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ dịch bệnh lay lan trong cộng đồng lớn, bên cạnh các chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch.

Theo đó, đối với công tác cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử, được sự đồng ý của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lực lượng công an tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này. Để phòng chống dịch, tại mỗi điểm cấp CCCD phải bố trí cán bộ thực hiện đo thân nhiệt trước khi công dân vào làm thủ tục cấp thẻ, yêu cầu đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Các địa phương sắp xếp, thông báo lịch làm CCCD theo từng khung giờ, tránh tập trung đông người vào 1 thời điểm.

Cơ quan công an đề nghị công dân khi đến làm thủ tục cấp CCCD thực hiện nghiêm các khuyến cáo phòng chống dịch của Bộ Y tế. Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, người dân cần tuân thủ nguyên tắc 5K: "Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế", qua đó tự bảo vệ bản thân và những người xung quanh.

Đội Tuyên Truyền

 


Danh mục Danh mục