PHÁP LUẬT ĐỜI SỐNG PHÁP LUẬT ĐỜI SỐNG

Trung tâm Phục vụ hành chính công tăng thời lượng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả căn cước công dân (gắn chip)

Kể từ ngày 15/3/2021 Trung tâm Phục vụ hành chính công tăng thời lượng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả căn cước công dân (gắn chip) từ 7 giờ 30 đến 22 giờ hàng ngày (bao gồm cả thứ 7 và chủ nhật) để kịp thời phục vụ nhu cầu công dân. 

BBT

 


Danh mục Danh mục