PHÁP LUẬT ĐỜI SỐNG PHÁP LUẬT ĐỜI SỐNG

CA TP VŨNG TÀU: TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ VÀ LUẬT CĂN CƯỚC

Sáng ngày 08/05/2024, Công an thành phố Vũng Tàu đã phối hợp với Ủy ban nhân dân Phường 3 tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật căn cước và các văn bản hướng dẫn thi hành cho hơn 80 người là đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, cán bộ cơ sở và lực lượng Bảo vệ dân phố, Dân phòng trên địa bàn Phường.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên của Công an thành phố đã trình bày, chia sẻ Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật căn cước được Quốc hội khóa XV, Kỳ họp thứ 6 thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Theo đó, Luật Căn cước có 07 chương, 46 điều, có một số điểm mới như: Chính thức đổi tên thẻ căn cước công dân (CCCD) sang thẻ căn cước và bỏ thông tin quê quán, vân tay trên thẻ căn cước; sẽ khai tử chứng minh nhân dân từ 01/01/2025; cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi từ ngày 01/7/2024; bổ sung giấy chứng nhận căn cước; từ ngày 01/7/2024, công dân sẽ có căn cước điện tử; việc người dân đang sử dụng thẻ CCCD thì vẫn tiếp tục sử dụng cho đến khi hết hạn sẽ đổi sang mẫu mới... quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác cấp, quản lý, sử dụng thẻ căn cước.

Đối với Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở gồm 5 chương, 33 điều. Luật quy định kiện toàn, thống nhất lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng Công an xã bán chuyên trách, lực lượng dân phòng hiện nay thành một lực lượng với tên gọi là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; làm nòng cốt hỗ trợ Công an cấp xã, giúp UBND cùng cấp trong bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Được sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cùng sự tham gia nhiệt tình của các thành viên, buổi tuyên truyền đã mang đến những ý nghĩa thiết thực. Đây là dịp để trang bị, hướng dẫn một số kiến thức cơ bản, hữu ích giúp quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, vận dụng vào đời sống xã hội phù hợp, hiệu quả.

Quốc Phong

 

 


Danh mục Danh mục