PHÁP LUẬT ĐỜI SỐNG PHÁP LUẬT ĐỜI SỐNG

Sôi nổi Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023

Cách đây 18 năm, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định lấy ngày 19/8 hằng năm là Ngày hội toàn dân BVANTQ. Từ đó đến nay, ngày hội TDBVANTQ đã trở thành một phong trào rộng khắp, góp phần tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.(Ngô Huy)


Danh mục Danh mục