TRUY NÃ - TRUY TÌM

TRUY NÃ ĐỐI TƯỢNG CÔNG AN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU THÔNG BÁO
4/2/2009

Đề nghị các cơ quan, chính quyền địa phương, quần chúng nhân dân nếu phát hiện những người có tên sau đây thì bắt giữ, thông báo cho chính quyền địa phương, cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc thông báo cho Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Phòng PC14) số điện thoại (064).3858743.

 

 
1 - Họ và tên: PHẠM VĂN THÀNH.          nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 1968.     Tại Nghệ An

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT: Xóm Quyết Thắng, Diễn Bích, Diễn Châu, Nghệ An.

                         Chỗ ở: nt

                         Nghề nghiệp: Làm mướn.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha: Phạm Văn Tâm.      Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Nhiệm.

Nhận dạng:

Chiều cao: 168cm.  Màu da: ngăm đen.   Tóc: ngắn.

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Nơi trốn:

 

2

 

 
 - Họ và tên: TRẦN CAO MINH.      nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 10/05/1980.       Tại: Đồng Nai.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT: 152/2, Yên Bái, phường 4. TP Vũng Tàu.

                         Chỗ ở: nt

                         Nghề nghiệp: Lái xe.

                         Quốc tịch:  Việt Nam.                Dân tộc: Kinh

Họ tên cha: Trần Văn Hiếu.                   Họ tên mẹ: Lê Mai Hoa.

Nhận dạng:

Chiều cao: 184cm.  Màu da: .                           Tóc: .

Lông mày: Rậm                                    Sống mũi: Thẳng

Dái tai: Vuông                           Mắt:

Đặc điểm riêng: Sẹo thẳng cách 1cm, dài 3cm trên sau đầu lông mày  phải

Nơi trốn:

 

 

 
3 - Họ và tên:  LÊ VĂN TUẤN.                      nam.

                         Tên gọi khác: Xiêm.

                         Ngày tháng năm sinh: /1983 . Tại: Bà Rịa.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT:  không                 

                         Chỗ ở:KP2, Long Toàn, thị xã Bà Rịa, BR-VT

                         Nghề nghiệp:   không.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Lê Văn Quang  .      Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Hương.

Nhận dạng:

Chiều cao: 162cm.        Màu da: Đen .   Tóc: chải 2 mái .

Lông mày: Xiên                        Sống mũi:  Thẳng

Dái tai: Thụt                              Mắt: 2 mí.

Đặc điểm riêng:

Nơi trốn: Trốn ngày 8/8/2004 tại TX Bà Rịa

 

 

 
4 - Họ và tên: NGUYỄN  VĂN CHIẾN.                     nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:  /1982.   Tại:.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT:                  

                         Chỗ ở:  Xuyên Mộc

                         Nghề nghiệp:  không .

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha: Nguyễn Văn Hải .      Họ tên mẹ:  Nguyễn Thị Giá.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                .  Màu da: .                                  Tóc: .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Nơi trốn: Xuyên Mộc

 

 

 
5 - Họ và tên:   NGUYỄN TẤN KHOA.                     nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:  /1987 . Tại: Vũng Tàu.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT: 1364/7 đường 30/4 phường 12 TP Vũng Tàu

                         Chỗ ở: nt

                         Nghề nghiệp: không .

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Nguỹen Văn Xí.      Họ tên mẹ: Bùi Thị Loan.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                .  Màu da: .                                Tóc: .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Nơi trốn: Trốn ngày 2/3/2005. Tại TP Vũng Tàu.

 

 

 
6 - Họ và tên: PHẠM VĂN NHẬT.                 nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:  /1983 . Tại:  Hải Phòng.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT: Đội 8 xã Cấp Tiến, Tiên Lãng, TP Hải Phòng  

                         Chỗ ở: 1419/33/5 đường 30/4 phường 12 TP Vũng Tàu. BR-VT

                         Nghề nghiệp:  không .

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  phạm Văn Oanh .      Họ tên mẹ: Phạm Thị Xinh.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                .  Màu da: .                                Tóc: .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Nơi trốn:Trốn ngày 2/3/2005, tại TP Vũng Tàu.

 

 

 
7 - Họ và tên:  NGUYỄN VĂN THIỆN.                      nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:  /197 .    Tại: Nghệ An.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT:Đội 6,Thanh Thuỷ, Thanh Chương, Nghệ An                                   Chỗ ở:

                         Nghề nghiệp: không.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha: Nguyễn Văn Kỳ .      Họ tên mẹ: Phạm Thị Chính.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                .  Màu da: .                                  Tóc: .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Nơi trốn: Ngày trốn 12/2/1996.  Trốn thi hành án

 

 

 
8 - Họ và tên: LÝ THỊ HƯỜNG.                     nữ.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 1983 .    Tại: BR-VT.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT: ấp Phú Hà, Mỹ Xuân, Tân Thành, BR-VT             

                         Chỗ ở:

                         Nghề nghiệp:  không .

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha: Lý Thanh Hương .      Họ tên mẹ: Đặng Thị Thời.

Nhận dạng:

Chiều cao:                    .            Màu da: .                                              Tóc: .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Nơi trốn: Trốn ngày 5/3/2005. Trốn thi hành án.

 

 

 
9 - Họ và tên:   PHẠM MINH SANG.  nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:  /1984 . Tại: BR-VT.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT: ấp Liên Hiệp, Xà Bang, Châu Đức, BR-VT                                               Chỗ ở:  nt

                         Nghề nghiệp: Làm rãy .

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha: Phạm Minh Lộc .      Họ tên mẹ: Võ Thị Thu Đông.

Nhận dạng:

Chiều cao:                    .           Màu da: .                                   Tóc: .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày 16/6/2005 tại Châu Đức.

 

 

 
10 - Họ và tên:  NGUYỄN NGỌC VÕ NAM.                        nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:  /1980 .              Tại: BR-VT.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT: ấp Nhân Tâm, Xuyên Mộc, Xuyên Mộc,BR-VT    

              

                         Chỗ ở:  180/55 Ba Cu, P3, TP Vũng Tàu. BR-VT.

                         Nghề nghiệp: không .

                         Quốc tịch:  Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha: Nguyễn Ngọc Hải (đã chết) .      Họ tên mẹ: Võ Thị Ngọc Hạnh.

Nhận dạng:

Chiều cao: .                  Màu da: .                                              `Tóc: .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày 11/8/2005, tại TP Vũng Tàu.

 

 

 
11 - Họ và tên:   UÔNG SỸ NGHĨA.              nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:  /1986 . Tại: BR-VT.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT: ấp 2 xã Hoà Hội, Xuyên Mộc, BR-VT                                          Chỗ ở: nt

                         Nghề nghiệp: Thợ hồ .

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha: .      Họ tên mẹ:.

Nhận dạng:

Chiều cao:                    .           Màu da: .                                  Tóc: .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Nơi trốn:

 

 

 
12 - Họ và tên:   NGUYỄN BẢO HÙNG.                   nam.

                         Tên gọi khác: Hùng heo

                         Ngày tháng năm sinh:   /1985.    Tại: BR-VT.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT: khu 6, Ngọc Hà, Phú Mỹ, Tân Thành, BR-VT                               Chỗ ở: nt

                         Nghề nghiệp: không .

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha: Nguỳễn Văn Công .      Họ tên mẹ: Sìu A Kíu.

Nhận dạng:

Chiều cao:                    .            Màu da:                                   .   Tóc: .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêngỉuTốn ngày 16/3/2006, tại Tân Thành BR-VT

 

 

 
13 - Họ và tên:   NGUYỄN CAO KỸ             nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:  /1891.               Tại: Tân Thành BR-VT.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT: ấp Phước Lộc, Tân Phước, Tân Thành,BR-VT                

                         Chỗ ở: nt

                         Nghề nghiệp: không .

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Nguyễn Ngọc.      Họ tên mẹ: Cao Thị Hoa.

Nhận dạng:

Chiều cao:                    .           Màu da: .                                   Tóc: .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày 17/1/2006, tại Tân Thành BR-VT

 

 

 
14 - Họ và tên:   NGUYỄN THỊ KHÁNH PHƯỢNG.                        nữ.

                         Tên gọi khác: Nguyễn Thị Xuân

                         Ngày tháng năm sinh:   /1972 . Tại: Đồng Nai.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT: 507/A2 ấp Nhị Hoà, Hikệp Hoà, TP Biên Hoà, Đồng Nai .                 

                         Chỗ ở: nt

                         Nghề nghiệp:   không .

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Chế Văn Hường.      Họ tên mẹ: Ngyuễn Thị Gái.

Nhận dạng:

Chiều cao:  168cm.       Màu da:                        .   Tóc:                        .

Lông mày:                                Sống mũi: Lõm

Dái tai: Chúc.                Mắt:

Đặc điểm riêng: Nốt ruồi nổi ngay sau cácnh mũi trái.

Trốn ngày 20/5/2006, tại TP. Biên Hoà, Đồng Nai.

 

 

 
15 - Họ và tên:  HỒ NGỌC LÂM.                  nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:   /1944. Tại: Quảng Nam.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT: ấp 3, Sông Xoài, Tân Thành, BR-VT.                                Chỗ ở:  nt

                         Nghề nghiệp:  làm rãy .

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha: Hồ Tri ( đã chết) .      Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Tri (đã chết).

Nhận dạng:

Chiều cao:                    .  Màu da:                     .   Tóc:                        .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn tháng 4/2006 tại huyện Tân Thành BR-VT.

 

 

 
16 - Họ và tên:   PHẠM NGỌC HÀ.                           nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:    /1980. Tại:  BR-VT.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT: ấp Chu Hải, Tân Hải, Tân Thành, BR-VT                                                 Chỗ ở: nt.

                         Nghề nghiệp:  làm thuê.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Phạm Ngọc Bệ ( đã chết).      Họ tên mẹ: Tạ Thị Ngà (đã chết).

Nhận dạng:

Chiều cao:                    .           Màu da:                        .   Tóc:             .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày 8/7/2006, tại huyện Tân Thành.

 

 

 
17 - Họ và tên:   VÕ VĂN HUY.                     nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 30/9/1989.  Tại:  TP Hồ Chí Minh.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT: 9/1 KP3, phường Tân Phú, Q7, TP. HCM          

                         Chỗ ở: ấp 2, Tóc Tiên, Tân Thành BR-VT

                         Nghề nghiệp: làm hồ .

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  NGuyễn Văn Hùng.      Họ tên mẹ: Võ Thị Ánh.

Nhận dạng:

Chiều cao:                    .           Màu da:                        .   Tóc:                        .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày 13/12/2006, tại huyện Tân THành, BR-VT

 

 

 
18 - Họ và tên:  LƯU PHI HÙNG.                   nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:   /1985. Tại: Đồng Nai.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT: Khu 13, Long Đức, Long Thành, Đồng Nai                                   Chỗ ở:  nt.

                         Nghề nghiệp:  không .

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Lưu Huy Hoàng .      Họ tên mẹ:  Dương Thị Hồng.

Nhận dạng:

Chiều cao:                    .            Màu da:                       .   Tóc:             .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày 18/9/2006, tại Long Thành, Đồng Nai.

 

 

 
19 - Họ và tên:    BÙI NGỌC TÚ.                   nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:  /1986 . Tại: BR-VT.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT: ấp Phú Thạnh, Mỹ Xuân, Tân Thành,BR-VT                   

                         Chỗ ở:  nt

                         Nghề nghiệp:  Thợ hàn .

                         Quốc tịch:  Việt Nam.      Dân tộc:  Kinh

Họ tên cha:  Bùi Văn Tung.      Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Kim Anh.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da: .                      Tóc: .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày 25/12/2006, tại huyện Tân Thành BR-VT.

 

 

 
20 - Họ và tên:    LÊ VĂN HIỀN.                    nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:   /1951. Tại:  Tiền Giang.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT: ấp Tân Bình, Tân Thới, Gò Công Tây, Tiền Giang.             

                         Chỗ ở: nt.

                         Nghề nghiệp:  .

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:                               .      Họ tên mẹ:                                    .

Nhận dạng:

Chiều cao:165cm.                      Màu da: ngăm đen.   Tóc: .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêngẻnTốn năm 1987, sau khi gây án

 

2

 

 
1 - Họ và tên:    LÊ VĂN VINH.                               nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:  /1964 . Tại: Quảng Trị.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT: 63A Hoàng Hoa Thám, P2, TP vũng Tàu.                          Chỗ ở: nt

                         Nghề nghiệp:   .

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha: Lê Văn Cường .      Họ tên mẹ: Bùi Thị Nghê.

Nhận dạng:

Chiều cao: 173cm.        Màu da: .                      Tóc: .

Lông mày:                                Sống mũi: thẳng.

Dái tai: Hơi chúc                                   Mắt:

Đặc điểm riêng: Sẹo chấm cách 2cm trước sau đầu lông mày phải.

Ngày trốn 29/11/1997, tại Vũng Tàu.

 

2

 

 
2 - Họ và tên:   NGUYỄN NGỌC THÀNH.              nam.

                         Tên gọi khác: Lăng

                         Ngày tháng năm sinh:   /1963. Tại: An Giang.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT: Tổ 40 Trần Phú, P5, TP Vũng Tàu.                        

                         Chỗ ở:  nt

                         Nghề nghiệp: .

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha: Nguyễn Văn Luông (đã chết).      Họ tên mẹ: Thái Thị Kim Lang.

Nhận dạng:

Chiều cao: 160cm.        Màu da:  đen.                           Tóc: .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Ngày trốn 28/12/2001, tại TP Vũng Tàu.

 

 

2

 

 
3 - Họ và tên:   NGUYỄN THẾ HẢI ÂU.                  nam.

                         Tên gọi khác: Hải, Beo.

                         Ngày tháng năm sinh:  /1985 . Tại: TP. HCM.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT:19/7D ấp Thới Tứ, Thới Tam Thôn, Hóc Môn,                          TP Hồ Chí Minh.                       

                         Chỗ ở: lang thang.

                         Nghề nghiệp:  không.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha: Nguyễn Thế Hồng ( đã chết) .      Họ tên mẹ: Võ Thị Hồng (chết).

Nhận dạng:

Chiều cao: 162cm.        Màu da: ngăm đen .   Tóc: hoe vàng.

Lông mày: bình thường. Sống mũi: Thẳng.

Dái tai: Bình thường.     Mắt: Hai mí.

Đặc điểm riêng:

Nơi trốn : TP Vũng Tàu.

 

 

2

 

 
4 - Họ và tên:   HỒ VĂN BẰNG ANH.                    nam.

                         Tên gọi khác: Bằng.

                         Ngày tháng năm sinh:  /1978 . Tại: Trà Vinh.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT:Châu Hưng, Châu Điền, Cầu Kè, Trà Vinh                                                 Chỗ ở: 36/14/19/16 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam. VT

                         Nghề nghiệp:  thợ sơn nước.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha: Hồ Văn Tính .      Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Hồng Hoa.

Nhận dạng:

Chiều cao:                    .  Màu da:                     .   Tóc:                        .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày 28/10/2007, tại Vũng Tàu.

 

2

 

 
5 - Họ và tên: ĐẶNG DUY THÀNH.                         nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:  /1986 . Tại:  Vũng Tàu.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT:Mỹ Thạnh, Mỹ Xuân, Tân Thành, BR-VT.

                         Chỗ ở:  nt.

                         Nghề nghiệp: không.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha: Đặng Kim Thanh.  Họ tên mẹ:  Nguyễn Thị Rự

Nhận dạng:

Chiều cao:                    Màu da:                        .   Tóc:                        .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày 7/7/2007.

 

2

 

 
6 - Họ và tên: PHÙNG MINH TRUNG.        nam.

                         Tên gọi khác: Trùn Chỉ.

                         Ngày tháng năm sinh:  8/11/1981 . Tại:  TP Hồ Chí Minh.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT: 87C lầu 1 đường Minh Phụng, P9, Q6, TP.HCM

                         Chỗ ở: Khu dự án Đại An P9, TP CVũng Tàu, BR-VT

                         Nghề nghiệp:Nhân viên Ban QLDA.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha: Phùng Khắc Kha.   Họ tên mẹ: Trần Thị Xem.

Nhận dạng:

Chiều cao:156cm.                     Màu da: Trắng              .   Tóc:                        .

Lông mày:        đen, rậm.          Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn tháng 4/2007.

 

2

 

 
7 - Họ và tên:   THỔ THẮM.                         nam.

                         Tên gọi khác: Cu Lì

                         Ngày tháng năm sinh:  /1986 . Tại: BR-VT.

 Ảnh                  NKTT:ấp 6, Phước Bình, Long Thành, Đồng Nai.

                         Chỗ ở: ấp 6, Hắc Dịch, Tân Thành, BR-VT.

                         Nghề nghiệp: không.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Châu Ro

Họ tên cha: Thổ Chức. Họ tên mẹ: Dương Thị Ngà.

Nhận dạng:

Chiều cao:                    Màu da:                        .   Tóc:                        .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày 6/6/2007, tại huyện Tân Thành.

 

2

 

 
8 - Họ và tên:  NGUYỄN NGỌC ĐỨC.           nam.

                         Tên gọi khác: cu Đức

                         Ngày tháng năm sinh:  /1989 . Tại:  TP. HCM

 Ảnh                  NKTT: Tân Lập, Sơn Bình, Châu Đức, BR-VT.

                         Chỗ ở: nt.

                         Nghề nghiệp: Làm rãy.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha: Nguyễn Tiến Hùng.   Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Sáu.

Nhận dạng:

Chiều cao:                    Màu da:                        .   Tóc:                        .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày 8/6/2007 tại Châu Đức BR-VT.

 

2

 

 
9 - Họ và tên:    ĐỖ TẤN MINH.                  nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 1/10/1990 . Tại:  Quảng Ngãi.

 Ảnh                  NKTT: Thu Hà, Nghĩa Hoà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

                         Chỗ ở:  76/3 Xô Viết NGhệ Tĩnh, P. Thắng Tam, TP Vũng Tàu.

                         Nghề nghiệp: sửa xe máy.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Đỗ Tấn Hiền.        Họ tên mẹ: Phan Thị Dung

Nhận dạng:

Chiều cao: 159cm         Màu da: ngăm đen                    Tóc:                 .

Lông mày:                                Sống mũi: lõm

Dái tai: Vuông                           Mắt:

Đặc điểm riêng: Sẹo dài 3cm ngay đuôi mắt phải.

Trốn ngày  3/2/2008 tại TP Vũng Tàu.

 

30 - Họ và tên:   HỒ THỊ SEN.                        nữ.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:  /1960 . Tại: BR-VT.

 Ảnh                  NKTT: 56 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu.

                         Chỗ ở:  nt

                         Nghề nghiệp:  

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha: Hồ Huệ.     Họ tên mẹ:  Trần Thị Huế.

Nhận dạng:

Chiều cao:                    Màu da:                        .   Tóc:                        .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn năm 2007 tại BR-VT

 

31 - Họ và tên:    NGUYỄN ĐỨC THẮNG.                nam.

                         Tên gọi khác:  Tịa.

                         Ngày tháng năm sinh:  /1982 . Tại: Tiền Giang.

 Ảnh                  NKTT: ấp Đông, Long Phước, thị xã Bà Rịa, BR-VT.

                         Chỗ ở:  lang thang.

                         Nghề nghiệp:

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Nguyễn Văn Đơm.                        Họ tên mẹ: Phạm Thị Nở.

Nhận dạng:

Chiều cao:                    Màu da:                        .   Tóc:                        .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày  26/2/2008 tại thị xã Bà Rịa.

 

32 - Họ và tên:    NGUYỄN THỊ HUỆ.                        nữ.

                         Tên gọi khác: Trang.

                         Ngày tháng năm sinh:  24/8/1990 . Tại:  Gia Lai.

 Ảnh                  NKTT: tổ 5, thị trấn Cont'zơng huyện Mang Yang, Gia Lai.

                         Chỗ ở: ấp 4 Hắc Dịch, Tân Thành, BR-VT

                         Nghề nghiệp: Làm thuê.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha: Nguyễn Hữu Quân.                        Họ tên mẹ: Lê Thị Thoa.

Nhận dạng:

Chiều cao:                    Màu da:                        .   Tóc:                        .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày 31/12/2007 tại BR-VT.

 

33 - Họ và tên:    NGUYỄN TƯỜNG VIỄN.              nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:  / 1990. Tại: Đồng Nai.

 Ảnh                  NKTT: Sông Xoài, Láng Lớn, Châu Đức, BR-VT.

                         Chỗ ở:  nt.

                         Nghề nghiệp: không.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Nguyễn Tường Duy.          Họ tên mẹ: Ngô Thị Hoá

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:                        .   Tóc:                        .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày 23/9/2007 tại Châu Đức, BR-VT.

 

34 - Họ và tên:  NGUYỄN VĂN KHANH.                 nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 1964 . Tại:   Vũng Tàu.

 Ảnh                  NKTT: Phước Hải, Tân Hải, Tân Thành, BR-VT

                         Chỗ ở:   nt.

                         Nghề nghiệp: buôn bán.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:       Nguyễn Văn Bản.         Họ tên mẹ: Đặng Thị Vòng.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:            Tóc:                 .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày 23/1/2008 tại BR-VT.

 

 

35 - Họ và tên:   ĐOÀN HOÀNG PHƯƠNG.                         nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 1987 . Tại:   Đồng Nai.

 Ảnh                  NKTT:  Tân Giao, Láng Lớn, Châu ĐỨc, BR-VT.

                         Chỗ ở:  nt.

                         Nghề nghiệp:  không.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Đoàn Văn Xuân.  Họ tên mẹ: Hoàng Thị Lợi.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:            Tóc:                 .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày 23/9/2007 tại Châu Đức, BR-VT. 

 

36 - Họ và tên: NGUYỄN THANH PHONG.                         nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 1979 . Tại: Huế. 

 Ảnh                  NKTT: Bình Giang 2 Sơn Giang, Phước LOng, Bình Phước.

                         Chỗ ở: 

                         Nghề nghiệp:  công nhân.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:       Nguyễn Thanh Tòng - 1948. Họ tên mẹ: Phạm Thị Mỹ ( chết).

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:            Tóc:                 .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày 

 

 

37 - Họ và tên:  BÙI VĂN PHONG.               nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 1982 . Tại: Bến Tre. 

 Ảnh                  NKTT: 1419/39 đường 30/4 TP Vũng Tàu.

                         Chỗ ở:  nt.

                         Nghề nghiệp:  công nhân.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Bùi Công Tâm.      Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Bờ.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:            Tóc:                 .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày 

 

38 - Họ và tên:   NGUYỄN NGỌC SƯƠNG.                         nữ.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 1968. Tại: TP. HCM 

 Ảnh                  NKTT: 161 khu Đồng Tiến, P. Nguyễn Cư Trinh, Q1, TP. HCM

                         Chỗ ở:   nt.

                         Nghề nghiệp:  buôn bán.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:                                           Họ tên mẹ: Nguyễn Thị tính.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:            Tóc:                 .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày  22/4/2008 tại TP. Hồ Chí Minh.

 

39 - Họ và tên:  PHẠM THANH HẢI.                         nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 1983 . Tại:   BR-VT.

 Ảnh                  NKTT: khu 3, Ngọc Hà, TT Phú mỹ, Tân Thành, BR-VT.

                         Chỗ ở:  nt.

                         Nghề nghiệp: không.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:       Phạm Văn Mạnh. Họ tên mẹ: Đỗ Thị Nhài.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:            Tóc:                 .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn tháng 5/2008 tại Tân Thành, BR-VT. 

 

 

40 - Họ và tên:  TRẦN QUANG BIÊN.                      nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 1982 . Tại:  Đồng Nai.

 Ảnh                  NKTT: ấp 2 Hắc Dịch, Tân Thành, BR-VT.

                         Chỗ ở:  nt.

                         Nghề nghiệp: Làm thuê.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Trần Anh Tư (chết).          Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Lành.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:            Tóc:                 .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày  6/5/2008 tại Tân Thành BR-VT.

 

41 - Họ và tên:  ĐÀO VĂN ĐẢNG.                nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 1953 . Tại:  Hưng Yên.

 Ảnh                  NKTT: xã Song Mai, Kim Động, Hưng Yên.

                         Tạm trú: ấp Song Vĩnh, Tân Phước, Tân Thành, NR-VT.

                         Nghề nghiệp:  không.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:       Đào Văn Vênh.  Họ tên mẹ: Lê Thị Sai.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:            Tóc:                 .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày 12/5/2008 tại Tân Thành BR-VT. 

 

42 - Họ và tên:  LÔI BỬU ĐIỀN.                    nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 1971 . Tại:  Vũng Tàu.

 Ảnh                  NKTT: 47 Thorngroe Crescent Aberdeew, Scotland.

                         Chỗ ở: 12 Nguyễn Cư Trinh, P2, TP Vũng Tàu. 

                         Nghề nghiệp:  

                         Quốc tịch: Scotland.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:       Lôi Văn Ba.  Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Nga.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:            Tóc:                 .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày 8/7/2008 tại BR-VT.

 

43 - Họ và tên: PHẠM THU TÍNH.                 nữ.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 20/12/1963 . Tại:  BR-VT.

 Ảnh                  NKTT: 86/31 Nguyễn An Ninh, P7 TP Vũng Tàu, BR-VT.

                         Chỗ ở:  nt.

                         Nghề nghiệp: không.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:       Họ tên mẹ:

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:            Tóc:                 .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn tháng 6/2006  tại TP. Vũng Tàu.

 

44 - Họ và tên:   PHẠM THỊ NĂM                 nữ.

                         Tên gọi khác: Bình.

                         Ngày tháng năm sinh: /1956 . Tại:  BR-VT.

 Ảnh                  NKTT: KP. Hải Ninh, phường Kim Dinh TX. Bà Rịa, BR-VT

                         Chỗ ở:  không rõ.

                         Nghề nghiệp:  không.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Phạm Văn Trì.       Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Nhiệm.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:            Tóc:                 .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn tháng 5/2007 tại Tân Thành BR-VT. 

 

45 - Họ và tên: LÂM HOÀNG NAM                          nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 1990. Tại:   BR-VT.

 Ảnh                  NKTT: ấp Mỹ Thạnh, Mỹ Xuân, Tân Thành BR-VT.

                         Chỗ ở:  nt.

                         Nghề nghiệp:  không.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:       Lâm Văn Thành.  Họ tên mẹ: Đào Thị Phương.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:            Tóc:                 .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày  29/9/2008 tại Tân Thành BR-VT.

 

46 - Họ và tên:  HUỲNH PHÚ THỌ               nam.

                         Tên gọi khác:  Hai Quạng.

                         Ngày tháng năm sinh: 1986 . Tại:  Vũng Tàu.

 Ảnh                  NKTT: 5/7a đường Tự Do, Phường 6, TP Vũng Tàu, BR-VT.

                         Chỗ ở: 446/21/1 Lê Lợi, P6, TP. Vũng Tàu.

                         Nghề nghiệp: không.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:       Huỳnh Hồng Nam. Họ tên mẹ: Nguyễn Hồng Sáu.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:            Tóc:                 .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng: Sẹo tròn 3cm cách 1cm trên sau đuôi mày phải.

Trốn tháng 9/2008 tại TP. Vũng Tàu.

 

47 - Họ và tên: NGUYỄN KHẮC VIỆT                      nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 1985. Tại:  Nam Định.

 Ảnh                  NKTT: 1460/1/1 đường 30/4 phường 12 TP. Vũng Tàu BR-VT

                         Chỗ ở:   nt.

                         Nghề nghiệp:  sửa xe máy.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:       Nguyễn Khắc Chuyên.  Họ tên mẹ: Lê Thị Diệp.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:            Tóc:                 .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày 

 

48 - Họ và tên:  NGUYỄN THỊ XUÂN.                      nữ.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 1931. Tại:  Bình Định.

 Ảnh                  NKTT: 128/4 Đồng Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang.

                         Chỗ ở: 679/3 Bình Giã phường Thắng Nhất TP. Vũng Tàu, BRVT

                         Nghề nghiệp:  không.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:       Họ tên mẹ:

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:            Tóc:                 .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày 

49 - Họ và tên: ĐỖ XUÂN TRÁNG                nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 29/7/1983 . Tại:  Vĩnh Phúc

 Ảnh                  NKTT: phòng 206, B6 khu 5 tầng phường 7 TP. Vũng Tàu, BRVT

                         Chỗ ở:   nt.

                         Nghề nghiệp:   không.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:       Đỗ Trọng Tấn. Họ tên mẹ: Lê Thị Các.

Nhận dạng:

Chiều cao: 167cm.        Màu da: trắng.  Tóc: rẽ ngôi.                 .

Lông mày:        thưa                 Sống mũi: thẳng.

Dái tai: chúc                              Mắt: 2 mí

Đặc điểm riêng: sẹo thẳng dài 2cm, cách 0,5cm dưới sau đuôi mắt trái.

Trốn ngày 2/5/2005 tại Vũng Tàu. 

 

50 - Họ và tên: NGÔ ĐÌNH TÂN                    nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 1959. Tại:  Đak Lak.

 Ảnh                  NKTT: 67 Phó Đức Chính, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu.

                         Chỗ ở:  72/41 Võ Thị Sáu, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu.

                         Nghề nghiệp:  Giám đốc Cty TNHH Tân Hoàng Nguyên .

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:       Ngô Mia.  Họ tên mẹ: Võ Thị Lan.

Nhận dạng:

Chiều cao: 167cm.        Màu da: Trắng. Tóc:     đen.      .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng: sẹo thẳng dưới 2cm trước sau đầu mày phải.

Trốn ngày  14/10/2005 tại Vũng Tàu.

 

51 - Họ và tên:  MAI THỊ HỒNG.                   nữ.

                         Tên gọi khác: Mai Thị Hường.

                         Ngày tháng năm sinh: 1978 . Tại:  Thanh Hoá.

 Ảnh                  NKTT: Ngọc Sơn,  Hải Thượng, Tĩnh Gia, Thanh Hoá.

                         Chỗ ở:   

                         Nghề nghiệp: không.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Đỗ Xuân Lê.         Họ tên mẹ: Phan Thị Xuân.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:            Tóc:                 .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày 17/10/2005 TP. Vũng Tàu.

 

 

52 - Họ và tên:  NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH.                     nữ.

                         Tên gọi khác: Nguyễn Thị Anh Thư (An).

                         Ngày tháng năm sinh: 15/10/1988 . Tại:  Lâm Đồng.

 Ảnh                  NKTT: 11/36 nhà Chung,  F.3 TP. Đà Lạt .

                         Chỗ ở: Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh BR-VT. 

                         Nghề nghiệp:  không

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:       Nguyễn Văn Hậu.  Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Lựu.

Nhận dạng:

Chiều cao: 142cm                     Màu da: trắng.  Tóc:     đen.      .

Lông mày:                                Sống mũi: gãy.

Dái tai: chúc.                             Mắt:

Đặc điểm riêng:  nốt ruồi 4cm dưới trước mép trái.

Trốn ngày 10/5/2006 tại TT bảo trợ XH tỉnh BR-VT. 

 

53 - Họ và tên:  ĐẶNG MINH THANH.                     nam.

                         Tên gọi khác: Tý cá chốt.

                         Ngày tháng năm sinh: 1978. Tại:  Vũng Tàu.

 Ảnh                  NKTT: 756/16 Trần Phú, P.6, TP. Vũng Tàu.

                         Chỗ ở:  nt.

                         Nghề nghiệp: không.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  ĐẶng Minh Sang. Họ tên mẹ: Mai Thị Phúc.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:            Tóc:                 .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày 6/7/2006 tại TP. Vũng Tàu. 

 

54 - Họ và tên:   ĐOÀN VĂN HẬN                            nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 1982. Tại:  Kiên Giang.

 Ảnh                  NKTT:  ấp 8, xã Đông Hoà,An Minh, Kiên Giang.

                         Chỗ ở: 

                         Nghề nghiệp:  Làm biển

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:        Đoàn Văn Luyến.  Họ tên mẹ: Võ Thị Thuỷ.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:            Tóc:                 .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày 

 

 

 

 
55 - Họ và tên: NGUYỄN THỊ OANH.           Nữ.

                         Tên gọi khác: Cuôi

                         Ngày tháng năm sinh: 1986.     Tại: An Giang

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT: Xã Phú Bình, huyện Phú Tân, An Giang.

                         Chỗ ở: 120/1/2 đường Đồ Chiểu, P3, TP. Vũng Tàu.

                         Nghề nghiệp:  Không.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha: Nguyễn Văn Dương.          Họ tên mẹ:  Nguyễn Thi Nga.

Nhận dạng:

Chiều cao: Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: 12/10/2006 tại Vũng Tàu.

 

 

 
56 - Họ và tên: LÊ NGUYỄN THANH SƠN. nam.

                         Tên gọi khác

                         Ngày tháng năm sinh: /4/1988. Tại: Vũng Tàu.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT: 285/B12 Bình Giã, P8, TP. Vũng Tàu.

                         Chỗ ở: nt.

                         Nghề nghiệp:  không

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Lê Thanh Giang.    Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Phạn.

Nhận dạng:

Chiều cao: 165cm.        Màu da: ngăm đen.   Tóc: cắt ngắn.

Lông mày: thưa.                                    Sống mũi: thẳng.

Dái tai: ngã sau                         Mắt: bình thường

Đặc điểm riêng: nói dọng miền tây nam bộ.

Trốn ngày: 20/7/2006 tại Vũng Tàu.

 

 

 
 57- Họ và tên: NGUYỄN MINH HẢI.           nam.

                         Tên gọi khác: Tẹt

                         Ngày tháng năm sinh: 1986.     Tại: Vũng Tàu.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT:  446/43 đường Lê Lợi, P6. TP. Vùn Tàu.

                         Chỗ ở:  nt

                         Nghề nghiệp:  Tiếp viên.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha: Nguyễn Vi Hùng.    Họ tên mẹ:  Vy Phỏng

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: 4/11/2007 tại Vũng Tàu.

 

 

 

 
58 - Họ và tên:  KIỀU MẠNH HÀ.                 nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: /1961.    Tại:  Hà Tây.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT:  Cổ Chế, Phúc Tiến, Phú Xuyên, Hà Tây.

                         Chỗ ở: 58, Phó Đức Chính, Thắng Tam, Vũng Tàu.

                         Nghề nghiệp:  Chạy xe ôm.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Kiều Văn Bề         Họ tên mẹ: Vũ Thị Kỳ.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: 16/6/2005 tại Vũng Tàu.

 

 

 
59 - Họ và tên:  NGUYỄN TẤN TÀI.             nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:  /1963.   Tại: Vũng Tàu.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT: 1183 đường 30/4 phường 11 TP. Vũng Tàu.

                         Chỗ ở: nt

                         Nghề nghiệp:  Chạy xe ôm

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Nguyễn Tấn Phát.  Họ tên mẹ: Võ Thị Ba.

Nhận dạng:

Chiều cao:  165cm.       Màu da: ngăm đen.    Tóc:  ngắn.

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày:30/5/2007 tại Vũng Tàu.

 

 

 
 60- Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO.           nam.

                         Tên gọi khác:Nguyễn Thị Ngọc Hiếu.

                         Ngày tháng năm sinh: /1983     Tại:  Vũng Tàu.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT:  55 Thắng Nhì, phường 6, TP Vũng Tàu.

                         Chỗ ở:  nt

                         Nghề nghiệp:  không

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Nguyễn Văn Thành.           Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Thu.

Nhận dạng:

Chiều cao: Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: tháng 12/2006 tại Vũng Tàu.

 

 

 

 
 61- Họ và tên: NGUYỄN VĂN TRƯỜNG.                nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: /1985     Tại: Nghệ An.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT: Thanh Hương, Thanh Chương, Nghệ An.

                         Chỗ ở:Khu xây dựng Bến Đình 3, P9, Vũng Tàu.

                         Nghề nghiệp:  Làm ruộng.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Nguyễn Văn Tứ.   Họ tên mẹ:  Trần Thị Lý.

Nhận dạng:

Chiều cao: Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: 18/4/2007 tại Vũng Tàu.

 

 

 
 62 - Họ và tên:  NGUYỄN TRI OAI.              nam.

                         Tên gọi khác: Nam.

                         Ngày tháng năm sinh: 20/9/1989          Tại: Hưng Yên

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT:Cao Quán, Hồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên

                         Chỗ ở: 360/38/13 Bình Giã, P. Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu.

                         Nghề nghiệp:  Buôn bán.

                         Quốc tịch:  Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Nguyễn Tri Khắc.              Họ tên mẹ:  Đỗ Thị Liên.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:                         Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày:1/8/2007 tại  Vũng Tàu.

 

 

 
 63 - Họ và tên: TRẦN VĂN BÌNH.                nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 17/5/1990.         Tại:      Thái Bình

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT: Xóm 6, Đông Trung, Tiền Hải, Thái Bình.

                         Chỗ ở: 80 Phước Thắng, P12, TP. Vũng Tàu.

                         Nghề nghiệp:  Công nhân.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Trần Văn Linh.      Họ tên mẹ: Vũ Thị Sâm.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: 1/8/2007 tại Vũng Tàu.

 

 

 

 
 64 - Họ và tên:  LÊ THỊ THUÝ AN.               nữ.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: /1982     Tại: An Giang.

 Ảnh                  NKTT:  ấp Trung 2, xã Tân Trung, Phú Tân, An Giang.

                         Chỗ ở: 66 Võ Thị Sáu, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu.

                         Nghề nghiệp:  không.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Lê Văn Minh.        Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Sáu.

Nhận dạng:

Chiều cao: 150cm                     Màu da: trắng.     Tóc:  dài quá vai.

Lông mày:                                Sống mũi: lõm

Dái tai: thụt                               Mắt: hai mí

Đặc điểm riêng: Sẹo thẳng dài 15cm cách 3cm trên mép phải

Trốn ngày: trốn thi hành án phạt tù giam.

 

 

 
65 - Họ và tên: PHAN TRỌNG TƯỜNG.                   nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: /1987     Tại:  Tiền Giang.

 Ảnh                  NKTT:  29/13 KP1 P.4 TX. Gò Công, Tiền Giang.

                         Chỗ ở: nhà trọ đường 30/4 P11, TP Vũng Tàu.

                         Nghề nghiệp:  Tiếp viên

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Phan Văn Bon.                  Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Niềm.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: 10/8/2007 tại Vũng Tàu.

 

 

 
 66 - Họ và tên: TRẦN CÔNG TÀI.                nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 1/7/1986            Tại:Nghệ An.

 Ảnh                 NKTT: Đội 1 Nam Thượng, Nam Đàn, Nghệ An.

                         Chỗ ở: ấp Phước Tân 5 Tân Hưng TX Bà Rịa.

                         Nghề nghiệp:  Phụ hồ

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Trần Công Văn.                Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Tuân.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: 10/8/ 2007 tại TX Bà Rịa.

 

 

 

 
67- Họ và tên: ĐỖ HOÀNG KHƯƠNG.                     nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 28/8/1990          Tại: Bà Riạ Vũng Tàu.

 Ảnh                  NKTT: 38/28 Bình Giã, P8 TP. Vũng tàu.

                         Chỗ ở: 64 Bà huyện Thanh Quan, P4, TP vũng Tàu.

                         Nghề nghiệp:

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Đỗ Văn Kiều.        Họ tên mẹ: Đinh Thị Kim Liên

Nhận dạng:

Chiều cao:  158cm.       Màu da: trắng.    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt: hai mí

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: 5/8/2007 tại Vũng tàu.

 

 

 
68 - Họ và tên: TRẦN THỊ MỸ LỆ.                 nữ.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: /1966     Tại: TP Hồ Chí Minh.

 Ảnh                 NKTT: KP3, P. Hiệp THành, Q12, TP HCM

                         Chỗ ở: 105/106 Lê Lợi, P6 TP. Vũng Tàu.

                         Nghề nghiệp: không

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Trần Văn Nguyệt.              Họ tên mẹ: Võ Thị Ngọc

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: 21/11/2007 tại Vũng Tàu.

 

 

 
69 - Họ và tên: TRẦN THỊ TUYẾT MAI         nữ.

                         Tên gọi khác: Trần Thị Tuyết Mai Anh Đào

                         Ngày tháng năm sinh: /1974     Tại: Hậu Giang

 Ảnh                  NKTT: Ấp Thị Tứ, Tân Hoà, Châu Thành A, Hậu Giang.

                         Chỗ ở: 105/106 Lê Lợi, P6 Vũng Tàu.

                         Nghề nghiệp:  không

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Trần Lộc               Họ tên mẹ:  Nguyễn Thị Liên.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:  bê đê

Trốn ngày: 21/11/2007 tại Vũng Tàu.

 

 

 

 
 70- Họ và tên:  NGUYỄN THỊ THUÝ HẰNG.           nữ.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 1986      Tại: Vĩnh Long.

 Ảnh                  NKTT:  Tân Lợi B, Tân Quy Tây, TX Xa Đéc, Đồng Tháp.

                         Chỗ ở: 128/81 Hoàng Văn Thụ, P7 Vũng Tàu.

                         Nghề nghiệp:

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  NGuyễn Phú Hữu.             Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Dữ

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: 19/3/2007 tại Vũng Tàu.

 

 

 
71 - Họ và tên: DƯƠNG HOÀNG VŨ.           nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:/1987      Tại: Tiền Giang.

 Ảnh                  NKTT: Ấp Hoà Trung I, Bình Nghị, Gò Công Đông, Tiền Giang.

                         Chỗ ở: 901 đường 30/4 P11 Vũng Tàu.

                         Nghề nghiệp:  không.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Dương Ngọc Ẩn   Họ tên mẹ: Hồ Thị Mộng Linh.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: 11/12/2007 tại Vũng Tàu.

 

 

 
72 - Họ và tên:  LÊ THANH PHƯƠNG          nam.

                         Tên gọi khác: Khoa

                         Ngày tháng năm sinh: 23/11/1989        Tại:Vũng Tàu.

 Ảnh                  NKTT: 15/2/10 Hoàng Hoa Thám, P3 Vũng Tàu.

                         Chỗ ở: nhà trọ 21/2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P3, Vũng Tàu.

                         Nghề nghiệp: không

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Đinh Văn Lũ.         Họ tên mẹ: Lê Thị Thanh Thảo.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: 28/12/2007 tại Vũng Tàu.

 

 

 

 
73 - Họ và tên:  VÕ LÂM TUẤN        nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:/1981      Tại: An Giang.

 Ảnh                  NKTT:  ấp Lomh Thị D, TT Tân Châu, Tân Châu, An Giang.

                         Chỗ ở: nt

                         Nghề nghiệp:  không.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Võ Văn Thuận.      Họ tên mẹ: Lâm Gió Nia.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: 10/5/2008 tại Tân Châu An Giang.

 

 

 
74 - Họ và tên: HỒ MINH TRỌNG                nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:/1988      Tại: Tiền Giang.

 Ảnh                  NKTT: 39/9 KP3, P4, TX Gò Côpng, Tiền Giang.

                         Chỗ ở: 954 đường 30/4, P11 Vũng Tàu.

                         Nghề nghiệp:  Tiếp viên

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Hhồ Minh Sang     Họ tên mẹ: Võ Thị Thu Trang.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: 10/8/2007 tại Vũng Tàu.

 

 

 
75 - Họ và tên: TRẦN HỒNG HƯNG.            nữ.

                         Tên gọi khác: Trần Thị Hồng.

                         Ngày tháng năm sinh: /1970     Tại: Phú Yên.

 Ảnh                  NKTT: 48/2 Lương Văn Can, P2, Vũng Tàu.

                         Chỗ ở: nt

                         Nghề nghiệp:  không

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Trần Mơi.              Họ tên mẹ: Đoàn Thị Đập.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: 28/5/2008 tại Vũng Tàu.

 

 

 

 
 76 - Họ và tên: ĐẶNG QUỐC HÙNG. nam.

                         Tên gọi khác: Cu lì

                         Ngày tháng năm sinh:5/7/1990.            Tại:Vũng Tàu.

 Ảnh                  NKTT: 74/15/10 Trương Công Định, P3 TP. Vũng Tàu.

                         Chỗ ở: lang thang.

                         Nghề nghiệp:  không

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Đặng Văn Tâm.     Họ tên mẹ: Nghiêm Nữ Đài Trang.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: 25/6/2008 tại Vũng Tàu.

 

 

 
77 - Họ và tên: NGUYỄN VĂN PHI.  nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: /1984     Tại:

 Ảnh                  NKTT: 464Nguyễn Hữu Cảnh, P10. TP Vũng Tàu.

                         Chỗ ở: 92 Hàn Thuyên, P10, Vũng Tàu.

                         Nghề nghiệp:  không

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Nguyễn Văn Tảo. Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Tuyến.

Nhận dạng:

Chiều cao: 167cm  Màu da:  ngăm đen.    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi: cao

Dái tai: chúc                              Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: 6/8/2008 tại Vũng Tàu.

 

 

 
78 - Họ và tên: TRƯƠNG VĂN THỰC.         nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: /1985     Tại: THanh Hoá

 Ảnh                  NKTT:  Thôn Sao Vàng,Hoằng Phụ, Hoằng Hoá, Thanh Hoá.

                         Chỗ ở: 92 Hàn Thuyê, P10 Vũng Tàu.

                         Nghề nghiệp:  không

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Trương Văn Khải. Họ tên mẹ: Trương Thị Khả.

Nhận dạng:

Chiều cao:  168cm                    Màu da:  ngăm đen.         Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi: gãy.

Dái tai: vuông                            Mắt:

Đặc điểm riêng: nốt ruồi ngay dưới mắt phải.

Trốn ngày: 6/8/2008 tại P10 Vũng tàu.

 

 

 

 
79 - Họ và tên: LÂM HOÀNG GIANG.          nam.

                         Tên gọi khác: Hoàng.

                         Ngày tháng năm sinh: /1982     Tại:Bạc Liêu.

 Ảnh                  NKTT:  ấp Xóm Lẫm, Hiệp Thành, TX Bạc Liêu, Bạc Liêu.

                         Chỗ ở: 135/5 Lưu Chí Hiếu P10 TP Vũng tàu.

                         Nghề nghiệp: không.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Lâm Văn BARY.  Họ tên mẹ: Võ Thị Thuỷ.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng: Sẹo lưỡi liềm 1x0,3cm cách 3cm trước mép trái.

Trốn ngày: 20/5/2008 tại Vũng Tàu.

 

 

 
80- Họ và tên: TRẦN BÁ DŨNG        nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:/1986      Tại: Hà Tĩnh.

 Ảnh                  NKTT: Trường Hải, Xuân Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

                         Chỗ ở: 414/4/25 Nguyễn Hữu Cảnh, P10, Vũng Tàu.

                         Nghề nghiệp:  không

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Trần Bá Anh.        Họ tên mẹ: Trần Thị Vân.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: 17/10/2007 tại Vũng Tàu.

 

 

 
81 - Họ và tên: NGUYỄN TRƯỜNG GIANG.            nam.

                         Tên gọi khác:  

                         Ngày tháng năm sinh:/1990.     Tại: Sóc Trăng.

 Ảnh                  NKTT:  ấp An Thường, An Thạnh Nhất, Cù Lao Dung, Sóc Trăng.

                         Chỗ ở: nhà trọ không số hẻm 233 Võ Thị Sáu, P. Thắng Tam,  TP.                   Vũng Tàu

                         Nghề nghiệp:  Phụ hồ

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Nguyễn Văn Liên.             Họ tên mẹ: Trần THanh Liên

Nhận dạng:

Chiều cao:                                163cm  Màu da: Trắng.    Tóc: để dài, 2 mái.

Lông mày: sậm.                                    Sống mũi: gãy.

Dái tai: thụt                               Mắt: hai mí

Đặc điểm riêng: sẹo dài 2cm ngang đuôi lông mày trái.

Trốn ngày: /9/2008 tại Vũng Tàu.

 

 

 
 82- Họ và tên: PHẠM NGỌC HẢI.    nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:/1988      Tại: Vũng Tàu.

 Ảnh                  NKTT:58/13 Nguyễn Gia Thiều, P12 TP. Vũng Tàu.

                         Chỗ ở: nt

                         Nghề nghiệp:  không

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Phạm Văn Bình.    Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Kim Cúc.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: 16/7/2008 tại Vũng Tàu.

 

 

 
83 - Họ và tên: LÊ QUANG DUY.      nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:/1985      Tại: Khánh Hoà

 Ảnh                  NKTT:  Cam Hiệp Nam, Cam Lâm, Khánh hoà

                         Chỗ ở: 524/16 đường 30/4 P. Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu

                         Nghề nghiệp:  bảo vệ

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Lê Quang  Duyệt. Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Thanh Thuý.

Nhận dạng:

Chiều cao: 175cm                     Màu da:     Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày:/2008 tại Vũng Tàu.

 

 

 
84 - Họ và tên: VŨ VĂN ĐỨC.                       nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 1977      Tại: Nam Định.

 Ảnh                  NKTT:  9C khu 5 tầng, số 4 Trần Đăng Ninh, TP. Nam Định.

                         Chỗ ở: 431/1A Trương Công Định, P7 TP. Vũng Tàu.

                         Nghề nghiệp:  Lái xe.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Vũ Văn Hùng (chết).         Họ tên mẹ:  Vũ Thị Bình.

Nhận dạng:

Chiều cao: 164cm                     Màu da:    Tóc:  cắt cua.

Lông mày:                                Sống mũi: lõm

Dái tai: Trung bình.                                Mắt:

Đặc điểm riêng: nốt ruồi cách 4cm trên trước đuôi lông mày  phải.

Trốn ngày: 10/10/2008 tại TP. Vũng Tàu.

 

 

 

 
85 - Họ và tên: CHU ĐẠI DƯƠNG.    nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 2/12/1991          Tại: Hải Phòng.

 Ảnh                  NKTT:  16/39 Bình Giã, P8, TP. Vũng Tàu.

                         Chỗ ở: nt

                         Nghề nghiệp:  học sinh

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Chu Đức Anh.       Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Dung.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: 11/11/2008 tại Vũng Tàu.

 

 

 
86 - Họ và tên: ĐOÀN TRUNG TRÍ.  nam.

                         Tên gọi khác: Chịch

                         Ngày tháng năm sinh: 22/2/191            Tại: Vũng Tàu.

 Ảnh                  NKTT:  100/12/11 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Thắng Tam, TP. Vũng                    Tàu

                         Chỗ ở: nt

                         Nghề nghiệp:  Làm thuê.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  đoàn Minh Hiếu.    Họ tên mẹ: Trần Thị Thơm.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: 21/10/2008 tại Vũng Tàu.

 

 

 
87 - Họ và tên: NGUYỄN VĂN ĐẨU.  nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:12/5/1965           Tại: Yên Bái.

 Ảnh                 NKTT: Giáp Lai, Thanh Sơn, Phú Thọ.

                         Chỗ ở: 13D10 Lương Thế Vinh, P9, TP Vũng Tàu.

                         Nghề nghiệp:  không

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Nguyễn Văn Thoả.                        Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Dưỡng.

Nhận dạng:

Chiều cao: 169cm                     Màu da: trắng.    Tóc: cắt ngắn.

Lông mày:        thưa                 Sống mũi: cao

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng: sẹo chấm cách 1,5cm trên sau đầu lông mày phải.

Trốn ngày: 1/8/2008 tại Vũng Tàu.

 

 

 
88 - Họ và tên:  NGUYỄN VĂN VANG.        nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:12/10/1987         Tại: Huế

 Ảnh                  NKTT: Phú duyên, Hương Phú, Thừa Thiên Huế.

                         Chỗ ở: Thôn Ngọc Hà, TT Phú Mỹ, Tân Thành, BR-VT.

                         Nghề nghiệp:  không

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Nguyễn Văn Tuấn.                        Họ tên mẹ:  Nguyễn Thị Huê.

Nhận dạng:

Chiều cao: 160cm.                    Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày:

 

 

 
89 - Họ và tên: PHAN QUANG TRUNG.       nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 30/12/1971        Tại: BR-VT

 Ảnh                  NKTT:  24/9 Cô Giang, P4, TP Vũng Tàu.

                         Chỗ ở: sống lang thang

                         Nghề nghiệp: tài xế

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Phan Quang Trọng.           Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Hương.

Nhận dạng:

Chiều cao: 165cm                     Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày:

 

 

 
90 - Họ và tên:             NGUYỄN VŨ SANG.            nam.

                         Tên gọi khác: Lượm

                         Ngày tháng năm sinh:1987       Tại: Bà Rịa - Vũng Tàu.

 Ảnh                  NKTT: ấp Phú Hà, Mỹ Xuân, Tân Thành, BR-VT.

                         Chỗ ở: sống lang thang.

                         Nghề nghiệp: không.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Nguyễn Vũ Sơn.    Họ tên mẹ: Tạ Thị Đào.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày:

 

 

 

 
91 - Họ và tên: TRẦN THỊ HẬU         nữ.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 30/12/1959        Tại: Hưng Yên.

 Ảnh                  NKTT: ấp Bến đình, Mỹ Xuân, Tân Thành, BR-VT.

                         Chỗ ở: nt

                         Nghề nghiệp:  công nhân

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Trần Công Huy.    Họ tên mẹ: Lê Thị Sói.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày:

 

 

 
92 - Họ và tên:  TRỊNH HOÀNG TƯỜNG LINH.      nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 30/12/1987        Tại: TP. Hồ Chí Minh.

 Ảnh                  NKTT: 22/8 Nguyễn Văn Lượng, P.16, Q.Gò Vấp, TP. HCM

                         Chỗ ở: thôn Vạn Hạnh, TT Phú Mỹ, Tân Thành, BR-VT.

                         Nghề nghiệp:  không.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Trịnh Xuân Hoàng.            Họ tên mẹ: Trần Kim Định.

Nhận dạng:

Chiều cao: 162cm                     Màu da: ngăm đen.         Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày:

 

 

 
93 - Họ và tên: NGUYỄN VĂN CẢNH.         nam.

                         Tên gọi khác: Tửng.

                         Ngày tháng năm sinh: 30/12/1980        Tại: BR-VT

 Ảnh                  NKTT:  ấp Phước Hiệp, Tân Hoà, Tân Thành,  BR-VT

                         Chỗ ở:  nt

                         Nghề nghiệp:  không

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Nguyễn Văn Sáu. Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Lan.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: 5/7/2005 tại Tân Thành BR-VT.

 

 

 

 
94 - Họ và tên:  BÙI ĐÌNH CHÍNH.   nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:18/11/1971         Tại: Hưng Yên

 Ảnh                  NKTT: khu 2 phố Đông Hải, TT Tiên Lữ, Hưng Yên.

                         Chỗ ở: nhà máy SX giấy Mỹ Xuân, khu CN Mỹ Xuân A, Tân                          Thành, BR-VT.

                         Nghề nghiệp:  Bảo vệ

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Bùi Đình Nghĩa.     Họ tên mẹ: Bồ Thị Tuyết.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: 4/6/2005 tại Tân Thành BR-VT.

 

 

 
95 - Họ và tên:  ĐINH THANH TRUNG.        nam.

                         Tên gọi khác:  Lùn.

                         Ngày tháng năm sinh: /1988     Tại: BR-VT.

 Ảnh                  NKTT:  ấp Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BR-VT.

                         Chỗ ở: nt.

                         Nghề nghiệp: không

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Đinh Chính.                       Họ tên mẹ: Mai Thị Út.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: 26/8/2006 tại Mỹ Xuân Tân Thành.

 

 

 
96 - Họ và tên:  MAI THÀNH.                        nam.

                         Tên gọi khác:Tý

                         Ngày tháng năm sinh:/1981      Tại: Bình Thuận.

 Ảnh                  NKTT:  thôn Quảng Phú, TTPhú Mỹ, Tân Thành, BR-VT.

                         Chỗ ở: nt.

                         Nghề nghiệp: không

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Mai Văn Bì.          Họ tên mẹ: Trần Thị Chút.

Nhận dạng:

Chiều cao: Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày:

 

 

 
97 - Họ và tên: NGUYỄN VĂN QUANG.      nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 1/9/1965            Tại:Phú Thọ.

 Ảnh                  NKTT: khu 2 Hồng Hà, Tam Nông, Phú Thọ

                         Chỗ ở: ấp 1 Phước Bình, Long thành, Đồng Nai.

                         Nghề nghiệp:  Tài xế.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Nguyễn Văn Tích. Họ tên mẹ:  Nguyễn Thị Hiến.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày:

 

 

 
98 - Họ và tên: NGYUỄN THỊ MỘNG LAN. nữ.

                         Tên gọi khác: Huệ

                         Ngày tháng năm sinh: /1950     Tại:TP. HCM

 Ảnh                  NKTT: ấp Phước Hưng, Mỹ Xuân, Tân Thành, BR-VT.

                         Chỗ ở:  nt

                         Nghề nghiệp: buôn bán.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Phan Văn An.        Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Cúc

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: /2007 tại  Tân Thành.

 

 

 
99 - Họ và tên:  NGUYỄN VĂN BƯƠNG.     nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: /1970     Tại: Bình Định.

 Ảnh                  NKTT: Vĩnh Phú, Các Thắng, Phù Cát, Bình Định.

                         Chỗ ở: 919, Bình Giã, P10, TP. Vũng Tàu.

                         Nghề nghiệp:  buôn bán ve chai.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Nguyễn Tân.                     Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Năm.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày:/2008 tại Vũng Tàu.

 

 

 

 
100 - Họ và tên: LÊ PHƯỚC NHƠNnam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:/1987      Tại: Đồng Tháp.

 Ảnh                  NKTT:  lang thang.

                         Chỗ ở: tô1 Phước Lộc, Tân Phước, Tân Thành, BR-VT.

                         Nghề nghiệp:  chụp hình.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Lê Văn Giờ.                      Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Kim Thoa.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày:

 

 

 
101 - Họ và tên: VŨ THỊ         THU HỒNG.  nữ.

                         Tên gọi khác: Ánh

                         Ngày tháng năm sinh: /1971     Tại: Đồng Nai.

 Ảnh                  NKTT: ấp Mỹ Tân, Mỹ Xuân, Tân Thành, BR-VT.

                         Chỗ ở: nt.

                         Nghề nghiệp:  buôn bán.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Vũ Đức Tráng.      Họ tên mẹ: Vũ Thị Thuỷ.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày:

 

 

 
102 - Họ và tên:  PHÙNG MẠNH CƯỜNG.              nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:/1988      Tại: TP. Hồ Chí Minh.

 Ảnh                  NKTT:  414/15/165, Nguyễn Hữu Cảnh, P10, TP. Vũng Tàu.

                         Chỗ ở: ấp 1 Tóc tiên, Tân Thành, BR-VT.

                         Nghề nghiệp:  không.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Phùng Mạnh Thi.  Họ tên mẹ: Đinh Thị Lan Hợi.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày:

 

 
1 - Họ và tên: PHẠM VĂN THÀNH.          nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 1968.     Tại Nghệ An

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT: Xóm Quyết Thắng, Diễn Bích, Diễn Châu,                         Nghệ An.

                         Chỗ ở: nt

                         Nghề nghiệp: Làm mướn.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha: Phạm Văn Tâm.      Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Nhiệm.

Nhận dạng:

Chiều cao: 168cm.  Màu da: ngăm đen.   Tóc: ngắn.

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Nơi trốn:

 

2

 

 
 - Họ và tên: TRẦN CAO MINH.      nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 10/05/1980.       Tại: Đồng Nai.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT: 152/2, Yên Bái, phường 4. TP Vũng Tàu.

                         Chỗ ở: nt

                         Nghề nghiệp: Lái xe.

                         Quốc tịch:  Việt Nam.                Dân tộc: Kinh

Họ tên cha: Trần Văn Hiếu.                   Họ tên mẹ: Lê Mai Hoa.

Nhận dạng:

Chiều cao: 184cm.  Màu da: .                           Tóc: .

Lông mày: Rậm                                    Sống mũi: Thẳng

Dái tai: Vuông                           Mắt:

Đặc điểm riêng: Sẹo thẳng cách 1cm, dài 3cm trên sau đầu lông mày  phải

Nơi trốn:

 

 

 
3 - Họ và tên:  LÊ VĂN TUẤN.                      nam.

                         Tên gọi khác: Xiêm.

                         Ngày tháng năm sinh: /1983 . Tại: Bà Rịa.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT:  không                 

                         Chỗ ở:KP2, Long Toàn, thị xã Bà Rịa, BR-VT

                         Nghề nghiệp:   không.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Lê Văn Quang  .      Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Hương.

Nhận dạng:

Chiều cao: 162cm.        Màu da: Đen .   Tóc: chải 2 mái .

Lông mày: Xiên                        Sống mũi:  Thẳng

Dái tai: Thụt                              Mắt: 2 mí.

Đặc điểm riêng:

Nơi trốn: Trốn ngày 8/8/2004 tại TX Bà Rịa

 

 

 
4 - Họ và tên: NGUYỄN  VĂN CHIẾN.                     nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:  /1982.   Tại:.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT:                  

                         Chỗ ở:  Xuyên Mộc

                         Nghề nghiệp:  không .

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha: Nguyễn Văn Hải .      Họ tên mẹ:  Nguyễn Thị Giá.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                .  Màu da: .                                  Tóc: .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Nơi trốn: Xuyên Mộc

 

 

 
5 - Họ và tên:   NGUYỄN TẤN KHOA.                     nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:  /1987 . Tại: Vũng Tàu.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT: 1364/7 đường 30/4 phường 12 TP Vũng Tàu

                         Chỗ ở: nt

                         Nghề nghiệp: không .

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Nguỹen Văn Xí.      Họ tên mẹ: Bùi Thị Loan.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                .  Màu da: .                                Tóc: .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Nơi trốn: Trốn ngày 2/3/2005. Tại TP Vũng Tàu.

 

 

 
6 - Họ và tên: PHẠM VĂN NHẬT.                 nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:  /1983 . Tại:  Hải Phòng.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT: Đội 8 xã Cấp Tiến, Tiên Lãng, TP Hải Phòng                    Chỗ ở: 1419/33/5 đường 30/4 phường 12 TP Vũng Tàu. BR-VT

                         Nghề nghiệp:  không .

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  phạm Văn Oanh .      Họ tên mẹ: Phạm Thị Xinh.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                .  Màu da: .                                Tóc: .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Nơi trốn:Trốn ngày 2/3/2005, tại TP Vũng Tàu.

 

 

 
7 - Họ và tên:  NGUYỄN VĂN THIỆN.                      nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:  /197 .    Tại: Nghệ An.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT:Đội 6,Thanh Thuỷ, Thanh Chương, Nghệ An                      Chỗ ở:

                         Nghề nghiệp: không.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha: Nguyễn Văn Kỳ .      Họ tên mẹ: Phạm Thị Chính.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                .  Màu da: .                                  Tóc: .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Nơi trốn: Ngày trốn 12/2/1996.  Trốn thi hành án

 

 

 
8 - Họ và tên: LÝ THỊ HƯỜNG.                     nữ.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 1983 .    Tại: BR-VT.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT: ấp Phú Hà, Mỹ Xuân, Tân Thành, BR-VT             

                         Chỗ ở:

                         Nghề nghiệp:  không .

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha: Lý Thanh Hương .      Họ tên mẹ: Đặng Thị Thời.

Nhận dạng:

Chiều cao:                    .            Màu da: .                                              Tóc: .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Nơi trốn: Trốn ngày 5/3/2005. Trốn thi hành án.

 

 

 
9 - Họ và tên:   PHẠM MINH SANG.  nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:  /1984 . Tại: BR-VT.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT: ấp Liên Hiệp, Xà Bang, Châu Đức, BR-VT                        Chỗ ở:  nt

                         Nghề nghiệp: Làm rãy .

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha: Phạm Minh Lộc .      Họ tên mẹ: Võ Thị Thu Đông.

Nhận dạng:

Chiều cao:                    .           Màu da: .                                   Tóc: .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày 16/6/2005 tại Châu Đức.

 

 

 
10 - Họ và tên:  NGUYỄN NGỌC VÕ NAM.                        nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:  /1980 .              Tại: BR-VT.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT: ấp Nhân Tâm, Xuyên Mộc, Xuyên Mộc, BR-                   VT                    

                         Chỗ ở:  180/55 Ba Cu, P3, TP Vũng Tàu. BR-VT.

                         Nghề nghiệp: không .

                         Quốc tịch:  Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha: Nguyễn Ngọc Hải (đã chết) .      Họ tên mẹ: Võ Thị Ngọc Hạnh.

Nhận dạng:

Chiều cao: .                  Màu da: .                                              `Tóc: .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày 11/8/2005, tại TP Vũng Tàu.

 

 

 
11 - Họ và tên:   UÔNG SỸ NGHĨA.              nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:  /1986 . Tại: BR-VT.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT: ấp 2 xã Hoà Hội, Xuyên Mộc, BR-VT                             Chỗ ở: nt

                         Nghề nghiệp: Thợ hồ .

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha: .      Họ tên mẹ:.

Nhận dạng:

Chiều cao:                    .           Màu da: .                                  Tóc: .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Nơi trốn:

 

 

 
12 - Họ và tên:   NGUYỄN BẢO HÙNG.                   nam.

                         Tên gọi khác: Hùng heo

                         Ngày tháng năm sinh:   /1985.    Tại: BR-VT.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT: khu 6, Ngọc Hà, Phú Mỹ, Tân Thành, BR-VT                  Chỗ ở: nt

                         Nghề nghiệp: không .

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha: Nguỳễn Văn Công .      Họ tên mẹ: Sìu A Kíu.

Nhận dạng:

Chiều cao:                    .            Màu da:                                   .   Tóc: .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêngỉuTốn ngày 16/3/2006, tại Tân Thành BR-VT

 

 

 
13 - Họ và tên:   NGUYỄN CAO KỸ             nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:  /1891.               Tại: Tân Thành BR-VT.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT: ấp Phước Lộc, Tân Phước, Tân Thành BR-VT                 Chỗ ở: nt

                         Nghề nghiệp: không .

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Nguyễn Ngọc.      Họ tên mẹ: Cao Thị Hoa.

Nhận dạng:

Chiều cao:                    .           Màu da: .                                   Tóc: .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày 17/1/2006, tại Tân Thành BR-VT

 

 

 
14 - Họ và tên:   NGUYỄN THỊ KHÁNH PHƯỢNG.                        nữ.

                         Tên gọi khác: Nguyễn Thị Xuân

                         Ngày tháng năm sinh:   /1972 . Tại: Đồng Nai.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT: 507/A2 ấp Nhị Hoà, Hikệp Hoà, TP Biên Hoà,                 Đồng Nai .                 

                         Chỗ ở: nt

                         Nghề nghiệp:   không .

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Chế Văn Hường.      Họ tên mẹ: Ngyuễn Thị Gái.

Nhận dạng:

Chiều cao:  168cm.       Màu da:                        .   Tóc:                        .

Lông mày:                                Sống mũi: Lõm

Dái tai: Chúc.                Mắt:

Đặc điểm riêng: Nốt ruồi nổi ngay sau cácnh mũi trái.

Trốn ngày 20/5/2006, tại TP. Biên Hoà, Đồng Nai.

 

 

 
15 - Họ và tên:  HỒ NGỌC LÂM.                  nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:   /1944. Tại: Quảng Nam.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT: ấp 3, Sông Xoài, Tân Thành, BR-VT.                               Chỗ ở:  nt

                         Nghề nghiệp:  làm rãy .

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha: Hồ Tri ( đã chết) .      Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Tri (đã chết).

Nhận dạng:

Chiều cao:                    .  Màu da:                     .   Tóc:                        .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn tháng 4/2006 tại huyện Tân Thành BR-VT.

 

 

 
16 - Họ và tên:   PHẠM NGỌC HÀ.                           nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:    /1980. Tại:  BR-VT.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT: ấp Chu Hải, Tân Hải, Tân Thành, BR-VT                         Chỗ ở: nt.

                         Nghề nghiệp:  làm thuê.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Phạm Ngọc Bệ ( đã chết).      Họ tên mẹ: Tạ Thị Ngà (đã chết).

Nhận dạng:

Chiều cao:                    .           Màu da:                        .   Tóc:             .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày 8/7/2006, tại huyện Tân Thành.

 

 

 
17 - Họ và tên:   VÕ VĂN HUY.                     nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 30/9/1989.  Tại:  TP Hồ Chí Minh.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT: 9/1 KP3, phường Tân Phú, Q7, TP. HCM          

                         Chỗ ở: ấp 2, Tóc Tiên, Tân Thành BR-VT

                         Nghề nghiệp: làm hồ .

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  NGuyễn Văn Hùng.      Họ tên mẹ: Võ Thị Ánh.

Nhận dạng:

Chiều cao:                    .           Màu da:                        .   Tóc:                        .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày 13/12/2006, tại huyện Tân THành, BR-VT

 

 

 
18 - Họ và tên:  LƯU PHI HÙNG.                   nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:   /1985. Tại: Đồng Nai.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT: Khu 13, Long Đức, Long Thành, Đồng Nai                      Chỗ ở:  nt.

                         Nghề nghiệp:  không .

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Lưu Huy Hoàng .      Họ tên mẹ:  Dương Thị Hồng.

Nhận dạng:

Chiều cao:                    .            Màu da:                       .   Tóc:             .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày 18/9/2006, tại Long Thành, Đồng Nai.

 

 

 
19 - Họ và tên:    BÙI NGỌC TÚ.                   nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:  /1986 . Tại: BR-VT.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT: ấp Phú Thạnh, Mỹ Xuân, Tân Thành, BR-VT                    Chỗ ở:  nt

                         Nghề nghiệp:  Thợ hàn .

                         Quốc tịch:  Việt Nam.      Dân tộc:  Kinh

Họ tên cha:  Bùi Văn Tung.      Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Kim Anh.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da: .                      Tóc: .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày 25/12/2006, tại huyện Tân Thành BR-VT.

 

 

 
20 - Họ và tên:    LÊ VĂN HIỀN.                    nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:   /1951. Tại:  Tiền Giang.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT: ấp Tân Bình, Tân Thới, Gò Công Tây, Tiền                       Giang.             

                         Chỗ ở: nt.

                         Nghề nghiệp:  .

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:                               .      Họ tên mẹ:                                    .

Nhận dạng:

Chiều cao:165cm.                      Màu da: ngăm đen.   Tóc: .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêngẻnTốn năm 1987, sau khi gây án

 

2

 

 
1 - Họ và tên:    LÊ VĂN VINH.                               nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:  /1964 . Tại: Quảng Trị.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT: 63A Hoàng Hoa Thám, P2, TP vũng Tàu.                                     Chỗ ở: nt

                         Nghề nghiệp:   .

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha: Lê Văn Cường .      Họ tên mẹ: Bùi Thị Nghê.

Nhận dạng:

Chiều cao: 173cm.        Màu da: .                      Tóc: .

Lông mày:                                Sống mũi: thẳng.

Dái tai: Hơi chúc                                   Mắt:

Đặc điểm riêng: Sẹo chấm cách 2cm trước sau đầu lông mày phải.

Ngày trốn 29/11/1997, tại Vũng Tàu.

 

2

 

 
2 - Họ và tên:   NGUYỄN NGỌC THÀNH.              nam.

                         Tên gọi khác: Lăng

                         Ngày tháng năm sinh:   /1963. Tại: An Giang.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT: Tổ 40 Trần Phú, P5, TP Vũng Tàu.                        

                         Chỗ ở:  nt

                         Nghề nghiệp: .

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha: Nguyễn Văn Luông (đã chết).      Họ tên mẹ: Thái Thị Kim Lang.

Nhận dạng:

Chiều cao: 160cm.        Màu da:  đen.                           Tóc: .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Ngày trốn 28/12/2001, tại TP Vũng Tàu.

 

 

2

 

 
3 - Họ và tên:   NGUYỄN THẾ HẢI ÂU.                  nam.

                         Tên gọi khác: Hải, Beo.

                         Ngày tháng năm sinh:  /1985 . Tại: TP. HCM.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT:19/7D ấp Thới Tứ, Thới Tam Thôn, Hóc Môn,                  TP Hồ Chí Minh.                       

                         Chỗ ở: lang thang.

                         Nghề nghiệp:  không.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha: Nguyễn Thế Hồng ( đã chết) .      Họ tên mẹ: Võ Thị Hồng (chết).

Nhận dạng:

Chiều cao: 162cm.        Màu da: ngăm đen .   Tóc: hoe vàng.

Lông mày: bình thường. Sống mũi: Thẳng.

Dái tai: Bình thường.     Mắt: Hai mí.

Đặc điểm riêng:

Nơi trốn : TP Vũng Tàu.

 

 

2

 

 
4 - Họ và tên:   HỒ VĂN BẰNG ANH.                    nam.

                         Tên gọi khác: Bằng.

                         Ngày tháng năm sinh:  /1978 . Tại: Trà Vinh.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT:Châu Hưng, Châu Điền, Cầu Kè, Trà Vinh                                     Chỗ ở: 36/14/19/16 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam. VT

                         Nghề nghiệp:  thợ sơn nước.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha: Hồ Văn Tính .      Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Hồng Hoa.

Nhận dạng:

Chiều cao:                    .  Màu da:                     .   Tóc:                        .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày 28/10/2007, tại Vũng Tàu.

 

2

 

 
5 - Họ và tên: ĐẶNG DUY THÀNH.                         nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:  /1986 . Tại:  Vũng Tàu.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT:Mỹ Thạnh, Mỹ Xuân, Tân Thành, BR-VT.

                         Chỗ ở:  nt.

                         Nghề nghiệp: không.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha: Đặng Kim Thanh.  Họ tên mẹ:  Nguyễn Thị Rự

Nhận dạng:

Chiều cao:                    Màu da:                        .   Tóc:                        .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày 7/7/2007.

 

2

 

 
6 - Họ và tên: PHÙNG MINH TRUNG.        nam.

                         Tên gọi khác: Trùn Chỉ.

                         Ngày tháng năm sinh:  8/11/1981 . Tại:  TP Hồ Chí Minh.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT: 87C lầu 1 đường Minh Phụng, P9, Q6,                             TP.HCM

                         Chỗ ở: Khu dự án Đại An P9, TP CVũng Tàu, BR-VT

                         Nghề nghiệp:Nhân viên Ban QLDA.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha: Phùng Khắc Kha.   Họ tên mẹ: Trần Thị Xem.

Nhận dạng:

Chiều cao:156cm.                     Màu da: Trắng              .   Tóc:                        .

Lông mày:        đen, rậm.          Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn tháng 4/2007.

 

2

 

 
7 - Họ và tên:   THỔ THẮM.                         nam.

                         Tên gọi khác: Cu Lì

                         Ngày tháng năm sinh:  /1986 . Tại: BR-VT.

 Ảnh                  NKTT:ấp 6, Phước Bình, Long Thành, Đồng Nai.

                         Chỗ ở: ấp 6, Hắc Dịch, Tân Thành, BR-VT.

                         Nghề nghiệp: không.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Châu Ro

Họ tên cha: Thổ Chức. Họ tên mẹ: Dương Thị Ngà.

Nhận dạng:

Chiều cao:                    Màu da:                        .   Tóc:                        .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày 6/6/2007, tại huyện Tân Thành.

 

2

 

 
8 - Họ và tên:  NGUYỄN NGỌC ĐỨC.           nam.

                         Tên gọi khác: cu Đức

                         Ngày tháng năm sinh:  /1989 . Tại:  TP. HCM

 Ảnh                  NKTT: Tân Lập, Sơn Bình, Châu Đức, BR-VT.

                         Chỗ ở: nt.

                         Nghề nghiệp: Làm rãy.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha: Nguyễn Tiến Hùng.   Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Sáu.

Nhận dạng:

Chiều cao:                    Màu da:                        .   Tóc:                        .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày 8/6/2007 tại Châu Đức BR-VT.

 

2

 

 
9 - Họ và tên:    ĐỖ TẤN MINH.                  nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 1/10/1990 . Tại:  Quảng Ngãi.

 Ảnh                  NKTT: Thu Hà, Nghĩa Hoà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.

                         Chỗ ở:  76/3 Xô Viết NGhệ Tĩnh, P. Thắng Tam, TP Vũng Tàu.

                         Nghề nghiệp: sửa xe máy.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Đỗ Tấn Hiền.        Họ tên mẹ: Phan Thị Dung

Nhận dạng:

Chiều cao: 159cm         Màu da: ngăm đen                    Tóc:                 .

Lông mày:                                Sống mũi: lõm

Dái tai: Vuông                           Mắt:

Đặc điểm riêng: Sẹo dài 3cm ngay đuôi mắt phải.

Trốn ngày  3/2/2008 tại TP Vũng Tàu.

 

30 - Họ và tên:   HỒ THỊ SEN.                        nữ.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:  /1960 . Tại: BR-VT.

 Ảnh                  NKTT: 56 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu.

                         Chỗ ở:  nt

                         Nghề nghiệp:  

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha: Hồ Huệ.     Họ tên mẹ:  Trần Thị Huế.

Nhận dạng:

Chiều cao:                    Màu da:                        .   Tóc:                        .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn năm 2007 tại BR-VT

 

31 - Họ và tên:    NGUYỄN ĐỨC THẮNG.                nam.

                         Tên gọi khác:  Tịa.

                         Ngày tháng năm sinh:  /1982 . Tại: Tiền Giang.

 Ảnh                  NKTT: ấp Đông, Long Phước, thị xã Bà Rịa, BR-VT.

                         Chỗ ở:  lang thang.

                         Nghề nghiệp:

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Nguyễn Văn Đơm.                        Họ tên mẹ: Phạm Thị Nở.

Nhận dạng:

Chiều cao:                    Màu da:                        .   Tóc:                        .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày  26/2/2008 tại thị xã Bà Rịa.

 

32 - Họ và tên:    NGUYỄN THỊ HUỆ.                        nữ.

                         Tên gọi khác: Trang.

                         Ngày tháng năm sinh:  24/8/1990 . Tại:  Gia Lai.

 Ảnh                  NKTT: tổ 5, thị trấn Cont'zơng huyện Mang Yang, Gia Lai.

                         Chỗ ở: ấp 4 Hắc Dịch, Tân Thành, BR-VT

                         Nghề nghiệp: Làm thuê.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha: Nguyễn Hữu Quân.                        Họ tên mẹ: Lê Thị Thoa.

Nhận dạng:

Chiều cao:                    Màu da:                        .   Tóc:                        .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày 31/12/2007 tại BR-VT.

 

33 - Họ và tên:    NGUYỄN TƯỜNG VIỄN.              nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:  / 1990. Tại: Đồng Nai.

 Ảnh                  NKTT: Sông Xoài, Láng Lớn, Châu Đức, BR-VT.

                         Chỗ ở:  nt.

                         Nghề nghiệp: không.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Nguyễn Tường Duy.          Họ tên mẹ: Ngô Thị Hoá

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:                        .   Tóc:                        .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày 23/9/2007 tại Châu Đức, BR-VT.

 

34 - Họ và tên:  NGUYỄN VĂN KHANH.                 nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 1964 . Tại:   Vũng Tàu.

 Ảnh                  NKTT: Phước Hải, Tân Hải, Tân Thành, BR-VT

                         Chỗ ở:   nt.

                         Nghề nghiệp: buôn bán.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:       Nguyễn Văn Bản.         Họ tên mẹ: Đặng Thị Vòng.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:            Tóc:                 .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày 23/1/2008 tại BR-VT.

 

 

35 - Họ và tên:   ĐOÀN HOÀNG PHƯƠNG.                         nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 1987 . Tại:   Đồng Nai.

 Ảnh                  NKTT:  Tân Giao, Láng Lớn, Châu ĐỨc, BR-VT.

                         Chỗ ở:  nt.

                         Nghề nghiệp:  không.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Đoàn Văn Xuân.  Họ tên mẹ: Hoàng Thị Lợi.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:            Tóc:                 .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày 23/9/2007 tại Châu Đức, BR-VT. 

 

36 - Họ và tên: NGUYỄN THANH PHONG.                         nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 1979 . Tại: Huế. 

 Ảnh                  NKTT: Bình Giang 2 Sơn Giang, Phước LOng, Bình Phước.

                         Chỗ ở: 

                         Nghề nghiệp:  công nhân.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:       Nguyễn Thanh Tòng - 1948. Họ tên mẹ: Phạm Thị Mỹ ( chết).

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:            Tóc:                 .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày 

 

 

37 - Họ và tên:  BÙI VĂN PHONG.               nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 1982 . Tại: Bến Tre. 

 Ảnh                  NKTT: 1419/39 đường 30/4 TP Vũng Tàu.

                         Chỗ ở:  nt.

                         Nghề nghiệp:  công nhân.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Bùi Công Tâm.      Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Bờ.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:            Tóc:                 .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày 

 

38 - Họ và tên:   NGUYỄN NGỌC SƯƠNG.                         nữ.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 1968. Tại: TP. HCM 

 Ảnh                  NKTT: 161 khu Đồng Tiến, P. Nguyễn Cư Trinh, Q1, TP. HCM

                         Chỗ ở:   nt.

                         Nghề nghiệp:  buôn bán.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:                                           Họ tên mẹ: Nguyễn Thị tính.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:            Tóc:                 .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày  22/4/2008 tại TP. Hồ Chí Minh.

 

39 - Họ và tên:  PHẠM THANH HẢI.                         nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 1983 . Tại:   BR-VT.

 Ảnh                  NKTT: khu 3, Ngọc Hà, TT Phú mỹ, Tân Thành, BR-VT.

                         Chỗ ở:  nt.

                         Nghề nghiệp: không.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:       Phạm Văn Mạnh. Họ tên mẹ: Đỗ Thị Nhài.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:            Tóc:                 .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn tháng 5/2008 tại Tân Thành, BR-VT. 

 

 

40 - Họ và tên:  TRẦN QUANG BIÊN.                      nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 1982 . Tại:  Đồng Nai.

 Ảnh                  NKTT: ấp 2 Hắc Dịch, Tân Thành, BR-VT.

                         Chỗ ở:  nt.

                         Nghề nghiệp: Làm thuê.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Trần Anh Tư (chết).          Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Lành.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:            Tóc:                 .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày  6/5/2008 tại Tân Thành BR-VT.

 

41 - Họ và tên:  ĐÀO VĂN ĐẢNG.                nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 1953 . Tại:  Hưng Yên.

 Ảnh                  NKTT: xã Song Mai, Kim Động, Hưng Yên.

                         Tạm trú: ấp Song Vĩnh, Tân Phước, Tân Thành, NR-VT.

                         Nghề nghiệp:  không.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:       Đào Văn Vênh.  Họ tên mẹ: Lê Thị Sai.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:            Tóc:                 .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày 12/5/2008 tại Tân Thành BR-VT. 

 

42 - Họ và tên:  LÔI BỬU ĐIỀN.                    nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 1971 . Tại:  Vũng Tàu.

 Ảnh                  NKTT: 47 Thorngroe Crescent Aberdeew, Scotland.

                         Chỗ ở: 12 Nguyễn Cư Trinh, P2, TP Vũng Tàu. 

                         Nghề nghiệp:  

                         Quốc tịch: Scotland.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:       Lôi Văn Ba.  Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Nga.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:            Tóc:                 .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày 8/7/2008 tại BR-VT.

 

43 - Họ và tên: PHẠM THU TÍNH.                 nữ.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 20/12/1963 . Tại:  BR-VT.

 Ảnh                  NKTT: 86/31 Nguyễn An Ninh, P7 TP Vũng Tàu, BR-VT.

                         Chỗ ở:  nt.

                         Nghề nghiệp: không.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:       Họ tên mẹ:

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:            Tóc:                 .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn tháng 6/2006  tại TP. Vũng Tàu.

 

44 - Họ và tên:   PHẠM THỊ NĂM                 nữ.

                         Tên gọi khác: Bình.

                         Ngày tháng năm sinh: /1956 . Tại:  BR-VT.

 Ảnh                  NKTT: KP. Hải Ninh, phường Kim Dinh TX. Bà Rịa, BR-VT

                         Chỗ ở:  không rõ.

                         Nghề nghiệp:  không.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Phạm Văn Trì.       Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Nhiệm.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:            Tóc:                 .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn tháng 5/2007 tại Tân Thành BR-VT. 

 

45 - Họ và tên: LÂM HOÀNG NAM                          nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 1990. Tại:   BR-VT.

 Ảnh                  NKTT: ấp Mỹ Thạnh, Mỹ Xuân, Tân Thành BR-VT.

                         Chỗ ở:  nt.

                         Nghề nghiệp:  không.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:       Lâm Văn Thành.  Họ tên mẹ: Đào Thị Phương.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:            Tóc:                 .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày  29/9/2008 tại Tân Thành BR-VT.

 

46 - Họ và tên:  HUỲNH PHÚ THỌ               nam.

                         Tên gọi khác:  Hai Quạng.

                         Ngày tháng năm sinh: 1986 . Tại:  Vũng Tàu.

 Ảnh                  NKTT: 5/7a đường Tự Do, Phường 6, TP Vũng Tàu, BR-VT.

                         Chỗ ở: 446/21/1 Lê Lợi, P6, TP. Vũng Tàu.

                         Nghề nghiệp: không.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:       Huỳnh Hồng Nam. Họ tên mẹ: Nguyễn Hồng Sáu.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:            Tóc:                 .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng: Sẹo tròn 3cm cách 1cm trên sau đuôi mày phải.

Trốn tháng 9/2008 tại TP. Vũng Tàu.

 

47 - Họ và tên: NGUYỄN KHẮC VIỆT                      nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 1985. Tại:  Nam Định.

 Ảnh                  NKTT: 1460/1/1 đường 30/4 phường 12 TP. Vũng Tàu BR-VT

                         Chỗ ở:   nt.

                         Nghề nghiệp:  sửa xe máy.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:       Nguyễn Khắc Chuyên.  Họ tên mẹ: Lê Thị Diệp.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:            Tóc:                 .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày 

 

48 - Họ và tên:  NGUYỄN THỊ XUÂN.                      nữ.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 1931. Tại:  Bình Định.

 Ảnh                  NKTT: 128/4 Đồng Khánh, TP. Long Xuyên, An Giang.

                         Chỗ ở: 679/3 Bình Giã phường Thắng Nhất TP. Vũng Tàu, BRVT

                         Nghề nghiệp:  không.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:       Họ tên mẹ:

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:            Tóc:                 .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày 

49 - Họ và tên: ĐỖ XUÂN TRÁNG                nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 29/7/1983 . Tại:  Vĩnh Phúc

 Ảnh                  NKTT: phòng 206, B6 khu 5 tầng phường 7 TP. Vũng Tàu, BRVT

                         Chỗ ở:   nt.

                         Nghề nghiệp:   không.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:       Đỗ Trọng Tấn. Họ tên mẹ: Lê Thị Các.

Nhận dạng:

Chiều cao: 167cm.        Màu da: trắng.  Tóc: rẽ ngôi.                 .

Lông mày:        thưa                 Sống mũi: thẳng.

Dái tai: chúc                              Mắt: 2 mí

Đặc điểm riêng: sẹo thẳng dài 2cm, cách 0,5cm dưới sau đuôi mắt trái.

Trốn ngày 2/5/2005 tại Vũng Tàu. 

 

50 - Họ và tên: NGÔ ĐÌNH TÂN                    nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 1959. Tại:  Đak Lak.

 Ảnh                  NKTT: 67 Phó Đức Chính, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu.

                         Chỗ ở:  72/41 Võ Thị Sáu, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu.

                         Nghề nghiệp:  Giám đốc Cty TNHH Tân Hoàng Nguyên .

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:       Ngô Mia.  Họ tên mẹ: Võ Thị Lan.

Nhận dạng:

Chiều cao: 167cm.        Màu da: Trắng. Tóc:     đen.      .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng: sẹo thẳng dưới 2cm trước sau đầu mày phải.

Trốn ngày  14/10/2005 tại Vũng Tàu.

 

51 - Họ và tên:  MAI THỊ HỒNG.                   nữ.

                         Tên gọi khác: Mai Thị Hường.

                         Ngày tháng năm sinh: 1978 . Tại:  Thanh Hoá.

 Ảnh                  NKTT: Ngọc Sơn,  Hải Thượng, Tĩnh Gia, Thanh Hoá.

                         Chỗ ở:   

                         Nghề nghiệp: không.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Đỗ Xuân Lê.         Họ tên mẹ: Phan Thị Xuân.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:            Tóc:                 .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày 17/10/2005 TP. Vũng Tàu.

 

 

52 - Họ và tên:  NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH.                     nữ.

                         Tên gọi khác: Nguyễn Thị Anh Thư (An).

                         Ngày tháng năm sinh: 15/10/1988 . Tại:  Lâm Đồng.

 Ảnh                  NKTT: 11/36 nhà Chung,  F.3 TP. Đà Lạt .

                         Chỗ ở: Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh BR-VT. 

                         Nghề nghiệp:  không

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:       Nguyễn Văn Hậu.  Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Lựu.

Nhận dạng:

Chiều cao: 142cm                     Màu da: trắng.  Tóc:     đen.      .

Lông mày:                                Sống mũi: gãy.

Dái tai: chúc.                             Mắt:

Đặc điểm riêng:  nốt ruồi 4cm dưới trước mép trái.

Trốn ngày 10/5/2006 tại TT bảo trợ XH tỉnh BR-VT. 

 

53 - Họ và tên:  ĐẶNG MINH THANH.                     nam.

                         Tên gọi khác: Tý cá chốt.

                         Ngày tháng năm sinh: 1978. Tại:  Vũng Tàu.

 Ảnh                  NKTT: 756/16 Trần Phú, P.6, TP. Vũng Tàu.

                         Chỗ ở:  nt.

                         Nghề nghiệp: không.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  ĐẶng Minh Sang. Họ tên mẹ: Mai Thị Phúc.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:            Tóc:                 .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày 6/7/2006 tại TP. Vũng Tàu. 

 

54 - Họ và tên:   ĐOÀN VĂN HẬN                            nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 1982. Tại:  Kiên Giang.

 Ảnh                  NKTT:  ấp 8, xã Đông Hoà,An Minh, Kiên Giang.

                         Chỗ ở: 

                         Nghề nghiệp:  Làm biển

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:        Đoàn Văn Luyến.  Họ tên mẹ: Võ Thị Thuỷ.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:            Tóc:                 .

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày 

 

 

 

 
55 - Họ và tên: NGUYỄN THỊ OANH.           Nữ.

                         Tên gọi khác: Cuôi

                         Ngày tháng năm sinh: 1986.     Tại: An Giang

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT: Xã Phú Bình, huyện Phú Tân, An Giang.

                         Chỗ ở: 120/1/2 đường Đồ Chiểu, P3, TP. Vũng Tàu.

                         Nghề nghiệp:  Không.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha: Nguyễn Văn Dương.          Họ tên mẹ:  Nguyễn Thi Nga.

Nhận dạng:

Chiều cao: Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: 12/10/2006 tại Vũng Tàu.

 

 

 
56 - Họ và tên: LÊ NGUYỄN THANH SƠN. nam.

                         Tên gọi khác

                         Ngày tháng năm sinh: /4/1988. Tại: Vũng Tàu.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT: 285/B12 Bình Giã, P8, TP. Vũng Tàu.

                         Chỗ ở: nt.

                         Nghề nghiệp:  không

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Lê Thanh Giang.    Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Phạn.

Nhận dạng:

Chiều cao: 165cm.        Màu da: ngăm đen.   Tóc: cắt ngắn.

Lông mày: thưa.                                    Sống mũi: thẳng.

Dái tai: ngã sau                         Mắt: bình thường

Đặc điểm riêng: nói dọng miền tây nam bộ.

Trốn ngày: 20/7/2006 tại Vũng Tàu.

 

 

 
 57- Họ và tên: NGUYỄN MINH HẢI.           nam.

                         Tên gọi khác: Tẹt

                         Ngày tháng năm sinh: 1986.     Tại: Vũng Tàu.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT:  446/43 đường Lê Lợi, P6. TP. Vùn Tàu.

                         Chỗ ở:  nt

                         Nghề nghiệp:  Tiếp viên.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha: Nguyễn Vi Hùng.    Họ tên mẹ:  Vy Phỏng

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: 4/11/2007 tại Vũng Tàu.

 

 

 

 
58 - Họ và tên:  KIỀU MẠNH HÀ.                 nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: /1961.    Tại:  Hà Tây.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT:  Cổ Chế, Phúc Tiến, Phú Xuyên, Hà Tây.

                         Chỗ ở: 58, Phó Đức Chính, Thắng Tam, Vũng Tàu.

                         Nghề nghiệp:  Chạy xe ôm.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Kiều Văn Bề         Họ tên mẹ: Vũ Thị Kỳ.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: 16/6/2005 tại Vũng Tàu.

 

 

 
59 - Họ và tên:  NGUYỄN TẤN TÀI.             nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:  /1963.   Tại: Vũng Tàu.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT: 1183 đường 30/4 phường 11 TP. Vũng Tàu.

                         Chỗ ở: nt

                         Nghề nghiệp:  Chạy xe ôm

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Nguyễn Tấn Phát.  Họ tên mẹ: Võ Thị Ba.

Nhận dạng:

Chiều cao:  165cm.       Màu da: ngăm đen.    Tóc:  ngắn.

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày:30/5/2007 tại Vũng Tàu.

 

 

 
 60- Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO.           nam.

                         Tên gọi khác:Nguyễn Thị Ngọc Hiếu.

                         Ngày tháng năm sinh: /1983     Tại:  Vũng Tàu.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT:  55 Thắng Nhì, phường 6, TP Vũng Tàu.

                         Chỗ ở:  nt

                         Nghề nghiệp:  không

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Nguyễn Văn Thành.           Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Thu.

Nhận dạng:

Chiều cao: Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: tháng 12/2006 tại Vũng Tàu.

 

 

 

 
 61- Họ và tên: NGUYỄN VĂN TRƯỜNG.                nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: /1985     Tại: Nghệ An.

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT: Thanh Hương, Thanh Chương, Nghệ An.

                         Chỗ ở:Khu xây dựng Bến Đình 3, P9, Vũng Tàu.

                         Nghề nghiệp:  Làm ruộng.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Nguyễn Văn Tứ.   Họ tên mẹ:  Trần Thị Lý.

Nhận dạng:

Chiều cao: Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: 18/4/2007 tại Vũng Tàu.

 

 

 
 62 - Họ và tên:  NGUYỄN TRI OAI.              nam.

                         Tên gọi khác: Nam.

                         Ngày tháng năm sinh: 20/9/1989          Tại: Hưng Yên

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT:Cao Quán, Hồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên

                         Chỗ ở: 360/38/13 Bình Giã, P. Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu.

                         Nghề nghiệp:  Buôn bán.

                         Quốc tịch:  Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Nguyễn Tri Khắc.              Họ tên mẹ:  Đỗ Thị Liên.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:                         Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày:1/8/2007 tại  Vũng Tàu.

 

 

 
 63 - Họ và tên: TRẦN VĂN BÌNH.                nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 17/5/1990.         Tại:      Thái Bình

 Ảnh                  Nơi đăng kí NKTT: Xóm 6, Đông Trung, Tiền Hải, Thái Bình.

                         Chỗ ở: 80 Phước Thắng, P12, TP. Vũng Tàu.

                         Nghề nghiệp:  Công nhân.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Trần Văn Linh.      Họ tên mẹ: Vũ Thị Sâm.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: 1/8/2007 tại Vũng Tàu.

 

 

 

 
 64 - Họ và tên:  LÊ THỊ THUÝ AN.               nữ.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: /1982     Tại: An Giang.

 Ảnh                  NKTT:  ấp Trung 2, xã Tân Trung, Phú Tân, An Giang.

                         Chỗ ở: 66 Võ Thị Sáu, P. Thắng Tam, TP. Vũng Tàu.

                         Nghề nghiệp:  không.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Lê Văn Minh.        Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Sáu.

Nhận dạng:

Chiều cao: 150cm                     Màu da: trắng.     Tóc:  dài quá vai.

Lông mày:                                Sống mũi: lõm

Dái tai: thụt                               Mắt: hai mí

Đặc điểm riêng: Sẹo thẳng dài 15cm cách 3cm trên mép phải

Trốn ngày: trốn thi hành án phạt tù giam.

 

 

 
65 - Họ và tên: PHAN TRỌNG TƯỜNG.                   nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: /1987     Tại:  Tiền Giang.

 Ảnh                  NKTT:  29/13 KP1 P.4 TX. Gò Công, Tiền Giang.

                         Chỗ ở: nhà trọ đường 30/4 P11, TP Vũng Tàu.

                         Nghề nghiệp:  Tiếp viên

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Phan Văn Bon.                  Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Niềm.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: 10/8/2007 tại Vũng Tàu.

 

 

 
 66 - Họ và tên: TRẦN CÔNG TÀI.                nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 1/7/1986            Tại:Nghệ An.

 Ảnh                 NKTT: Đội 1 Nam Thượng, Nam Đàn, Nghệ An.

                         Chỗ ở: ấp Phước Tân 5 Tân Hưng TX Bà Rịa.

                         Nghề nghiệp:  Phụ hồ

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Trần Công Văn.                Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Tuân.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: 10/8/ 2007 tại TX Bà Rịa.

 

 

 

 
67- Họ và tên: ĐỖ HOÀNG KHƯƠNG.                     nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 28/8/1990          Tại: Bà Riạ Vũng Tàu.

 Ảnh                  NKTT: 38/28 Bình Giã, P8 TP. Vũng tàu.

                         Chỗ ở: 64 Bà huyện Thanh Quan, P4, TP vũng Tàu.

                         Nghề nghiệp:

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Đỗ Văn Kiều.        Họ tên mẹ: Đinh Thị Kim Liên

Nhận dạng:

Chiều cao:  158cm.       Màu da: trắng.    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt: hai mí

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: 5/8/2007 tại Vũng tàu.

 

 

 
68 - Họ và tên: TRẦN THỊ MỸ LỆ.                 nữ.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: /1966     Tại: TP Hồ Chí Minh.

 Ảnh                 NKTT: KP3, P. Hiệp THành, Q12, TP HCM

                         Chỗ ở: 105/106 Lê Lợi, P6 TP. Vũng Tàu.

                         Nghề nghiệp: không

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Trần Văn Nguyệt.              Họ tên mẹ: Võ Thị Ngọc

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: 21/11/2007 tại Vũng Tàu.

 

 

 
69 - Họ và tên: TRẦN THỊ TUYẾT MAI         nữ.

                         Tên gọi khác: Trần Thị Tuyết Mai Anh Đào

                         Ngày tháng năm sinh: /1974     Tại: Hậu Giang

 Ảnh                  NKTT: Ấp Thị Tứ, Tân Hoà, Châu Thành A, Hậu Giang.

                         Chỗ ở: 105/106 Lê Lợi, P6 Vũng Tàu.

                         Nghề nghiệp:  không

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Trần Lộc               Họ tên mẹ:  Nguyễn Thị Liên.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:  bê đê

Trốn ngày: 21/11/2007 tại Vũng Tàu.

 

 

 

 
 70- Họ và tên:  NGUYỄN THỊ THUÝ HẰNG.           nữ.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 1986      Tại: Vĩnh Long.

 Ảnh                  NKTT:  Tân Lợi B, Tân Quy Tây, TX Xa Đéc, Đồng Tháp.

                         Chỗ ở: 128/81 Hoàng Văn Thụ, P7 Vũng Tàu.

                         Nghề nghiệp:

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  NGuyễn Phú Hữu.             Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Dữ

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: 19/3/2007 tại Vũng Tàu.

 

 

 
71 - Họ và tên: DƯƠNG HOÀNG VŨ.           nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:/1987      Tại: Tiền Giang.

 Ảnh                  NKTT: Ấp Hoà Trung I, Bình Nghị, Gò Công Đông, Tiền Giang.

                         Chỗ ở: 901 đường 30/4 P11 Vũng Tàu.

                         Nghề nghiệp:  không.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Dương Ngọc Ẩn   Họ tên mẹ: Hồ Thị Mộng Linh.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: 11/12/2007 tại Vũng Tàu.

 

 

 
72 - Họ và tên:  LÊ THANH PHƯƠNG          nam.

                         Tên gọi khác: Khoa

                         Ngày tháng năm sinh: 23/11/1989        Tại:Vũng Tàu.

 Ảnh                  NKTT: 15/2/10 Hoàng Hoa Thám, P3 Vũng Tàu.

                         Chỗ ở: nhà trọ 21/2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P3, Vũng Tàu.

                         Nghề nghiệp: không

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Đinh Văn Lũ.         Họ tên mẹ: Lê Thị Thanh Thảo.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: 28/12/2007 tại Vũng Tàu.

 

 

 

 
73 - Họ và tên:  VÕ LÂM TUẤN        nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:/1981      Tại: An Giang.

 Ảnh                  NKTT:  ấp Lomh Thị D, TT Tân Châu, Tân Châu, An Giang.

                         Chỗ ở: nt

                         Nghề nghiệp:  không.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Võ Văn Thuận.      Họ tên mẹ: Lâm Gió Nia.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: 10/5/2008 tại Tân Châu An Giang.

 

 

 
74 - Họ và tên: HỒ MINH TRỌNG                nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:/1988      Tại: Tiền Giang.

 Ảnh                  NKTT: 39/9 KP3, P4, TX Gò Côpng, Tiền Giang.

                         Chỗ ở: 954 đường 30/4, P11 Vũng Tàu.

                         Nghề nghiệp:  Tiếp viên

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Hhồ Minh Sang     Họ tên mẹ: Võ Thị Thu Trang.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: 10/8/2007 tại Vũng Tàu.

 

 

 
75 - Họ và tên: TRẦN HỒNG HƯNG.            nữ.

                         Tên gọi khác: Trần Thị Hồng.

                         Ngày tháng năm sinh: /1970     Tại: Phú Yên.

 Ảnh                  NKTT: 48/2 Lương Văn Can, P2, Vũng Tàu.

                         Chỗ ở: nt

                         Nghề nghiệp:  không

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Trần Mơi.              Họ tên mẹ: Đoàn Thị Đập.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: 28/5/2008 tại Vũng Tàu.

 

 

 

 
 76 - Họ và tên: ĐẶNG QUỐC HÙNG. nam.

                         Tên gọi khác: Cu lì

                         Ngày tháng năm sinh:5/7/1990.            Tại:Vũng Tàu.

 Ảnh                  NKTT: 74/15/10 Trương Công Định, P3 TP. Vũng Tàu.

                         Chỗ ở: lang thang.

                         Nghề nghiệp:  không

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Đặng Văn Tâm.     Họ tên mẹ: Nghiêm Nữ Đài Trang.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: 25/6/2008 tại Vũng Tàu.

 

 

 
77 - Họ và tên: NGUYỄN VĂN PHI.  nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: /1984     Tại:

 Ảnh                  NKTT: 464Nguyễn Hữu Cảnh, P10. TP Vũng Tàu.

                         Chỗ ở: 92 Hàn Thuyên, P10, Vũng Tàu.

                         Nghề nghiệp:  không

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Nguyễn Văn Tảo. Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Tuyến.

Nhận dạng:

Chiều cao: 167cm  Màu da:  ngăm đen.    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi: cao

Dái tai: chúc                              Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: 6/8/2008 tại Vũng Tàu.

 

 

 
78 - Họ và tên: TRƯƠNG VĂN THỰC.         nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: /1985     Tại: THanh Hoá

 Ảnh                  NKTT:  Thôn Sao Vàng,Hoằng Phụ, Hoằng Hoá, Thanh Hoá.

                         Chỗ ở: 92 Hàn Thuyê, P10 Vũng Tàu.

                         Nghề nghiệp:  không

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Trương Văn Khải. Họ tên mẹ: Trương Thị Khả.

Nhận dạng:

Chiều cao:  168cm                    Màu da:  ngăm đen.         Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi: gãy.

Dái tai: vuông                            Mắt:

Đặc điểm riêng: nốt ruồi ngay dưới mắt phải.

Trốn ngày: 6/8/2008 tại P10 Vũng tàu.

 

 

 

 
79 - Họ và tên: LÂM HOÀNG GIANG.          nam.

                         Tên gọi khác: Hoàng.

                         Ngày tháng năm sinh: /1982     Tại:Bạc Liêu.

 Ảnh                  NKTT:  ấp Xóm Lẫm, Hiệp Thành, TX Bạc Liêu, Bạc Liêu.

                         Chỗ ở: 135/5 Lưu Chí Hiếu P10 TP Vũng tàu.

                         Nghề nghiệp: không.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Lâm Văn BARY.  Họ tên mẹ: Võ Thị Thuỷ.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng: Sẹo lưỡi liềm 1x0,3cm cách 3cm trước mép trái.

Trốn ngày: 20/5/2008 tại Vũng Tàu.

 

 

 
80- Họ và tên: TRẦN BÁ DŨNG        nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:/1986      Tại: Hà Tĩnh.

 Ảnh                  NKTT: Trường Hải, Xuân Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

                         Chỗ ở: 414/4/25 Nguyễn Hữu Cảnh, P10, Vũng Tàu.

                         Nghề nghiệp:  không

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Trần Bá Anh.        Họ tên mẹ: Trần Thị Vân.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: 17/10/2007 tại Vũng Tàu.

 

 

 
81 - Họ và tên: NGUYỄN TRƯỜNG GIANG.            nam.

                         Tên gọi khác:  

                         Ngày tháng năm sinh:/1990.     Tại: Sóc Trăng.

 Ảnh                  NKTT:  ấp An Thường, An Thạnh Nhất, Cù Lao Dung, Sóc Trăng.

                         Chỗ ở: nhà trọ không số hẻm 233 Võ Thị Sáu, P. Thắng Tam,  TP.                   Vũng Tàu

                         Nghề nghiệp:  Phụ hồ

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Nguyễn Văn Liên.             Họ tên mẹ: Trần THanh Liên

Nhận dạng:

Chiều cao:                                163cm  Màu da: Trắng.    Tóc: để dài, 2 mái.

Lông mày: sậm.                                    Sống mũi: gãy.

Dái tai: thụt                               Mắt: hai mí

Đặc điểm riêng: sẹo dài 2cm ngang đuôi lông mày trái.

Trốn ngày: /9/2008 tại Vũng Tàu.

 

 

 
 82- Họ và tên: PHẠM NGỌC HẢI.    nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:/1988      Tại: Vũng Tàu.

 Ảnh                  NKTT:58/13 Nguyễn Gia Thiều, P12 TP. Vũng Tàu.

                         Chỗ ở: nt

                         Nghề nghiệp:  không

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Phạm Văn Bình.    Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Kim Cúc.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: 16/7/2008 tại Vũng Tàu.

 

 

 
83 - Họ và tên: LÊ QUANG DUY.      nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:/1985      Tại: Khánh Hoà

 Ảnh                  NKTT:  Cam Hiệp Nam, Cam Lâm, Khánh hoà

                         Chỗ ở: 524/16 đường 30/4 P. Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu

                         Nghề nghiệp:  bảo vệ

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Lê Quang  Duyệt. Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Thanh Thuý.

Nhận dạng:

Chiều cao: 175cm                     Màu da:     Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày:/2008 tại Vũng Tàu.

 

 

 
84 - Họ và tên: VŨ VĂN ĐỨC.                       nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 1977      Tại: Nam Định.

 Ảnh                  NKTT:  9C khu 5 tầng, số 4 Trần Đăng Ninh, TP. Nam Định.

                         Chỗ ở: 431/1A Trương Công Định, P7 TP. Vũng Tàu.

                         Nghề nghiệp:  Lái xe.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Vũ Văn Hùng (chết).         Họ tên mẹ:  Vũ Thị Bình.

Nhận dạng:

Chiều cao: 164cm                     Màu da:    Tóc:  cắt cua.

Lông mày:                                Sống mũi: lõm

Dái tai: Trung bình.                                Mắt:

Đặc điểm riêng: nốt ruồi cách 4cm trên trước đuôi lông mày  phải.

Trốn ngày: 10/10/2008 tại TP. Vũng Tàu.

 

 

 

 
85 - Họ và tên: CHU ĐẠI DƯƠNG.    nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 2/12/1991          Tại: Hải Phòng.

 Ảnh                  NKTT:  16/39 Bình Giã, P8, TP. Vũng Tàu.

                         Chỗ ở: nt

                         Nghề nghiệp:  học sinh

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Chu Đức Anh.       Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Dung.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: 11/11/2008 tại Vũng Tàu.

 

 

 
86 - Họ và tên: ĐOÀN TRUNG TRÍ.  nam.

                         Tên gọi khác: Chịch

                         Ngày tháng năm sinh: 22/2/191            Tại: Vũng Tàu.

 Ảnh                  NKTT:  100/12/11 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Thắng Tam, TP. Vũng                    Tàu

                         Chỗ ở: nt

                         Nghề nghiệp:  Làm thuê.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  đoàn Minh Hiếu.    Họ tên mẹ: Trần Thị Thơm.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: 21/10/2008 tại Vũng Tàu.

 

 

 
87 - Họ và tên: NGUYỄN VĂN ĐẨU.  nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:12/5/1965           Tại: Yên Bái.

 Ảnh                 NKTT: Giáp Lai, Thanh Sơn, Phú Thọ.

                         Chỗ ở: 13D10 Lương Thế Vinh, P9, TP Vũng Tàu.

                         Nghề nghiệp:  không

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Nguyễn Văn Thoả.                        Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Dưỡng.

Nhận dạng:

Chiều cao: 169cm                     Màu da: trắng.    Tóc: cắt ngắn.

Lông mày:        thưa                 Sống mũi: cao

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng: sẹo chấm cách 1,5cm trên sau đầu lông mày phải.

Trốn ngày: 1/8/2008 tại Vũng Tàu.

 

 

 
88 - Họ và tên:  NGUYỄN VĂN VANG.        nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:12/10/1987         Tại: Huế

 Ảnh                  NKTT: Phú duyên, Hương Phú, Thừa Thiên Huế.

                         Chỗ ở: Thôn Ngọc Hà, TT Phú Mỹ, Tân Thành, BR-VT.

                         Nghề nghiệp:  không

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Nguyễn Văn Tuấn.                        Họ tên mẹ:  Nguyễn Thị Huê.

Nhận dạng:

Chiều cao: 160cm.                    Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày:

 

 

 
89 - Họ và tên: PHAN QUANG TRUNG.       nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 30/12/1971        Tại: BR-VT

 Ảnh                  NKTT:  24/9 Cô Giang, P4, TP Vũng Tàu.

                         Chỗ ở: sống lang thang

                         Nghề nghiệp: tài xế

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Phan Quang Trọng.           Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Hương.

Nhận dạng:

Chiều cao: 165cm                     Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày:

 

 

 
90 - Họ và tên:             NGUYỄN VŨ SANG.            nam.

                         Tên gọi khác: Lượm

                         Ngày tháng năm sinh:1987       Tại: Bà Rịa - Vũng Tàu.

 Ảnh                  NKTT: ấp Phú Hà, Mỹ Xuân, Tân Thành, BR-VT.

                         Chỗ ở: sống lang thang.

                         Nghề nghiệp: không.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Nguyễn Vũ Sơn.    Họ tên mẹ: Tạ Thị Đào.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày:

 

 

 

 
91 - Họ và tên: TRẦN THỊ HẬU         nữ.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 30/12/1959        Tại: Hưng Yên.

 Ảnh                  NKTT: ấp Bến đình, Mỹ Xuân, Tân Thành, BR-VT.

                         Chỗ ở: nt

                         Nghề nghiệp:  công nhân

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Trần Công Huy.    Họ tên mẹ: Lê Thị Sói.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày:

 

 

 
92 - Họ và tên:  TRỊNH HOÀNG TƯỜNG LINH.      nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 30/12/1987        Tại: TP. Hồ Chí Minh.

 Ảnh                  NKTT: 22/8 Nguyễn Văn Lượng, P.16, Q.Gò Vấp, TP. HCM

                         Chỗ ở: thôn Vạn Hạnh, TT Phú Mỹ, Tân Thành, BR-VT.

                         Nghề nghiệp:  không.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Trịnh Xuân Hoàng.            Họ tên mẹ: Trần Kim Định.

Nhận dạng:

Chiều cao: 162cm                     Màu da: ngăm đen.         Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày:

 

 

 
93 - Họ và tên: NGUYỄN VĂN CẢNH.         nam.

                         Tên gọi khác: Tửng.

                         Ngày tháng năm sinh: 30/12/1980        Tại: BR-VT

 Ảnh                  NKTT:  ấp Phước Hiệp, Tân Hoà, Tân Thành,  BR-VT

                         Chỗ ở:  nt

                         Nghề nghiệp:  không

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Nguyễn Văn Sáu. Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Lan.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: 5/7/2005 tại Tân Thành BR-VT.

 

 

 

 
94 - Họ và tên:  BÙI ĐÌNH CHÍNH.   nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:18/11/1971         Tại: Hưng Yên

 Ảnh                  NKTT: khu 2 phố Đông Hải, TT Tiên Lữ, Hưng Yên.

                         Chỗ ở: nhà máy SX giấy Mỹ Xuân, khu CN Mỹ Xuân A, Tân                          Thành, BR-VT.

                         Nghề nghiệp:  Bảo vệ

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Bùi Đình Nghĩa.     Họ tên mẹ: Bồ Thị Tuyết.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: 4/6/2005 tại Tân Thành BR-VT.

 

 

 
95 - Họ và tên:  ĐINH THANH TRUNG.        nam.

                         Tên gọi khác:  Lùn.

                         Ngày tháng năm sinh: /1988     Tại: BR-VT.

 Ảnh                  NKTT:  ấp Thị Vải, Mỹ Xuân, Tân Thành, BR-VT.

                         Chỗ ở: nt.

                         Nghề nghiệp: không

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Đinh Chính.                       Họ tên mẹ: Mai Thị Út.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: 26/8/2006 tại Mỹ Xuân Tân Thành.

 

 

 
96 - Họ và tên:  MAI THÀNH.                        nam.

                         Tên gọi khác:Tý

                         Ngày tháng năm sinh:/1981      Tại: Bình Thuận.

 Ảnh                  NKTT:  thôn Quảng Phú, TTPhú Mỹ, Tân Thành, BR-VT.

                         Chỗ ở: nt.

                         Nghề nghiệp: không

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Mai Văn Bì.          Họ tên mẹ: Trần Thị Chút.

Nhận dạng:

Chiều cao: Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày:

 

 

 
97 - Họ và tên: NGUYỄN VĂN QUANG.      nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: 1/9/1965            Tại:Phú Thọ.

 Ảnh                  NKTT: khu 2 Hồng Hà, Tam Nông, Phú Thọ

                         Chỗ ở: ấp 1 Phước Bình, Long thành, Đồng Nai.

                         Nghề nghiệp:  Tài xế.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Nguyễn Văn Tích. Họ tên mẹ:  Nguyễn Thị Hiến.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày:

 

 

 
98 - Họ và tên: NGYUỄN THỊ MỘNG LAN. nữ.

                         Tên gọi khác: Huệ

                         Ngày tháng năm sinh: /1950     Tại:TP. HCM

 Ảnh                  NKTT: ấp Phước Hưng, Mỹ Xuân, Tân Thành, BR-VT.

                         Chỗ ở:  nt

                         Nghề nghiệp: buôn bán.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Phan Văn An.        Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Cúc

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày: /2007 tại  Tân Thành.

 

 

 
99 - Họ và tên:  NGUYỄN VĂN BƯƠNG.     nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh: /1970     Tại: Bình Định.

 Ảnh                  NKTT: Vĩnh Phú, Các Thắng, Phù Cát, Bình Định.

                         Chỗ ở: 919, Bình Giã, P10, TP. Vũng Tàu.

                         Nghề nghiệp:  buôn bán ve chai.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Nguyễn Tân.                     Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Năm.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày:/2008 tại Vũng Tàu.

 

 

 

 
100 - Họ và tên: LÊ PHƯỚC NHƠNnam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:/1987      Tại: Đồng Tháp.

 Ảnh                  NKTT:  lang thang.

                         Chỗ ở: tô1 Phước Lộc, Tân Phước, Tân Thành, BR-VT.

                         Nghề nghiệp:  chụp hình.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Lê Văn Giờ.                      Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Kim Thoa.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày:

 

 

 
101 - Họ và tên: VŨ THỊ         THU HỒNG.  nữ.

                         Tên gọi khác: Ánh

                         Ngày tháng năm sinh: /1971     Tại: Đồng Nai.

 Ảnh                  NKTT: ấp Mỹ Tân, Mỹ Xuân, Tân Thành, BR-VT.

                         Chỗ ở: nt.

                         Nghề nghiệp:  buôn bán.

                         Quốc tịch: Việt Nam.      Dân tộc: Kinh

Họ tên cha:  Vũ Đức Tráng.      Họ tên mẹ: Vũ Thị Thuỷ.

Nhận dạng:

Chiều cao:                                Màu da:    Tóc:

Lông mày:                                Sống mũi:

Dái tai:                          Mắt:

Đặc điểm riêng:

Trốn ngày:

 

 

 
102 - Họ và tên:  PHÙNG MẠNH CƯỜNG.              nam.

                         Tên gọi khác:

                         Ngày tháng năm sinh:/1988      Tại: TP. Hồ Chí Minh.

 Ảnh