Khoa học công nghệ Khoa học công nghệ

Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an)

Viện Khoa học hình sự là đơn vị trực thuộc Bộ Công an, có những chức năng, nhiệm vụ sau (được quy định tại Điều 9 Nghị định số 85/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp).

a) Thực hiện giám định kỹ thuật hình sự và pháp y theo quy định của pháp luật tố tụng và Luật Giám định tư pháp;
 
b) Xây dựng quy chuẩn giám định kỹ thuật hình sự trình Bộ trưởng Bộ Công an ban hành;
 
c) Xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức, hướng dẫn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật hình sự;
 
d) Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra nghiệp vụ kỹ thuật hình sự đối với các tổ chức giám định kỹ thuật hình sự trong toàn quốc theo quy định của Bộ Công an.
 
đ) Nghiên cứu khoa học về chuyên ngành kỹ thuật hình sự và pháp y;
 
e) Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về kỹ thuật hình sự và pháp y theo quy định của Bộ Công an;
 
g) Tổng kết, báo cáo Bộ Công an, Bộ Tư pháp về tổ chức, hoạt động giám định kỹ thuật hình sự; tổng kết, báo cáo Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp về tổ chức, hoạt động pháp y trong ngành công an theo định kỳ hàng năm, đồng thời gửi Viện pháp y quốc gia; đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám định kỹ thuật hình sự và pháp y;
 
h) Các nhiệm vụ khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.
 
Vina CHG đã, và đang phối hợp hỗ trợ với Viện Khoa học hình sự trong các công tác có liên quan đến giám định tem chống hàng giả, tem chống hàng giả bị làm giả… và các hoạt động chống hàng giả khác.

Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

01 12
Nội dung cơ bản của các Thông tư liên...

Ngày 12/11/2021, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 1632608
Số người đang truy cập: 10
Hôm nay: 1111
Hôm qua: 4618
Tuần này: 28635
Tuần trước: 45661
Tháng này: 13391
Tháng trước: 136362

Tố giác tội phạm

 

Email công vụ

Góp ý xây dựng phát triển Công an Tỉnh

 

Văn bản chỉ đạo điều hành

Kiến nghị, Phản ánh các vấn đề khác