HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Giấy chứng nhận Phòng cháy chữa cháy.

* Thông báo điều kiện để xác nhận PCCC : Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ.

* Căn cứ thông tư số 4/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ công an . Phòng CSPCCC Công an BR-VT THÔNG BÁO hồ sơ xác nhận điều kiện về phòng cháy và chữa cháy như sau:

I/ HỒ SƠ XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN VỀ PCCC (theo khoản 2 mục VII thông tư 04/2004/TT-BCA) gồm:

1. Đơn đề nghị xác nhận điều kiện về PCCC.
2. Bản sao giấy chứng nhận thẩm duyệt và nghiệm thu PCCC.
3. Bảng thống kê các phương tiện PCCC, phương tiện, thiết bị cứu người.
4. Quyết định thành lập PCCC cơ sở (có danh sách kèm theo), danh sách những người đã qua huấn luyện về PCCC.
5. Phương án, sơ đồ, nội quy PCCC.

II/ NƠI NHẬN VÀ TRẢ HỒ SƠ:

Nhận và trả hồ sơ xin xác nhận điều kiện PCCC tại
Phòng cảnh sát PCCC Công an tỉnh BR-VT số 46 đường 30/4 phường 9 TP. Vũng tàu.
Thời gian: vào các ngày làm việc trong tuần. Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30. Chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

III/ THỜI GIAN XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN PCCC:

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.