CÁC MẪU ĐƠN TỪ, GIẤY TỜ HỖ TRỢ HÀNH CHÍNH

 

Nhóm mẫu đăng ký hộ khẩu

Mẫu HK01 : Bản khai nhân khẩu (Dùng cho người từ 14 tuổi trở lên ) (Mặt chính )
Bản khai nhân khẩu (Dùng cho người từ 14 tuổi trở lên ) (Mặt sau )

Mẫu HK02 : Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

Mẫu HK05 : Phiếu khai báo tạm vắng (Phần lưu tại Công An xã/phường/thị trấn)

Mẫu HK05 : Phiếu khai báo tạm vắng (Phần cấp cho người tạm vắng)

Nhóm mẫu liên quan đến cấp giấy phép đăng ký xe

Mẫu 01 : Giấy khai đăng ký xe

Mẫu 17ĐB : Giấy khai sang tên, di chuyển Xe: ... Biển số: ...

Nhóm mẫu liên quan đến xuất nhập cảnh, hộ chiếu,...

Mẫu TK/XC : Tờ khai (Dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước)

Mẫu HH1 : Đơn xin hồi hương (Dùng cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài ) (Mặt chính )
Đơn xin hồi hương (Dùng cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài ) (Mặt sau )

Mẫu HH2 : Giấy bảo lãnh (Cho thân nhân là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam)

Mẫu N1 : Đơn xin thị thực Việt Nam (Mặt chính )
Đơn xin thị thực Việt Nam (Mặt sau )

Mẫu N2 : Đơn xem xét về việc nhập cảnh của khách nước ngoài.

Mẫu N3 : Đơn bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh (1) (Mặt chính )
Đơn bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh (1) (Mặt sau )

Mẫu N4A : Về việc giải quyết cho khách nhập xuất cảnh Việt Nam

Mẫu N4B : Về việc nhập xuất cảnh của khách

Mẫu N4C : Về việc nhận thị thực tại cửa khẩu

Mẫu N5A/M : Đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Mẫu N5B/M : Thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú (1)

Mẫu N6A : Mẫu Thẻ tạm trú (Temporary Residence Card)

Mẫu N6B : Mẫu Thẻ tạm trú (Temporary Residence Card)

Mẫu N7 : Đơn xin thường trú (Application for Permanent Resident Status ) (Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam) (Mặt chính )
Đơn xin thường trú (Application for Permanent Resident Status ) (Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam) (Mặt sau)

Mẫu N8 : Tờ khai cấp lại thẻ thường trú (1) (Application for Renewal replacement of a pemanent resident card ) (Mặt chính )
Tờ khai cấp lại thẻ thường trú (1) (Application for Renewal replacement of a pemanent resident card ) (Mặt sau )

Mẫu N9 : Giấy bảo lãnh (Cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam (1) )

Mẫu N10 : Bản tự khai lý lịch (1) (Curriculum Vitae) Dùng cho người nước ngoài xin thường trú ) (Tờ 1 )
Bản tự khai lý lịch (1) (Curriculum Vitae) Dùng cho người nước ngoài xin thường trú ) (Tờ 2)
Bản tự khai lý lịch (1) (Curriculum Vitae) Dùng cho người nước ngoài xin thường trú ) (Tờ 3)

Mẫu N11: : Thẻ thường trú (Permanent residence Card)

Mẫu N12/M : Phiếu khai báo tạm trú (Registration card of stay )

Biểu mức thu lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và các loại giấy tờ về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam (Tờ 1 )
Biểu mức thu lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và các loại giấy tờ về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam (Tờ 2 )

Nhóm mẫu liên quan đến cấp “Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự”

Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về ANTT ( Mẫu ĐD1).

Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về ANTT để hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Bản khai lý lịch của người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ sở (mẫu ĐD2) có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan quản lý trực tiếp.

Danh sách người làm việc trong cơ sở hoặc bộ phận ngành, nghề kinh doanh có điều kiện của cơ sở (mẫu ĐD3)

Bản khai lý lịch bản khai nhân sự có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan quản lý trực tiếp. (mẫu ĐD2B )