PHONG TRÀO QUẦN CHÚNG

Quy định trách nhiệm của Công an các cấp trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
25/1/2013

           Ngày 1 tháng 1 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 67/2012/TT-BCA Quy định trách nhiệm của Công an các cấp, các đơn vị, địa phương trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/12/2012 và thay thế Quyết định số 450/2007/QĐ-BCA(X11) ngày 2/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an Quy chế phân công trách nhiệm, phối hợp trong lực lượng Công an nhân dân về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

          Thông tư có 3 chương, 23 điều, trong đó nêu rõ nội dung công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gồm:

          1. Xây dựng và tổ chức, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, kế hoạch, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và bảo đảm diều kiện cần thiết cho các hoạt động này.

          2. Xây dựng và tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

          3. Tổ chức bộ máy chuyên trách, không chuyên trách và lực lượng tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

          4. Đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ là công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan doanh nghiệp. Biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

          5. Phổ biến, giáo dục pháp luật về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các quy định khác của pháp luật về an ninh, trật tự có liên quan.

          6. Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tuyên truyền về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong bảo vệ an ninh Tổ quốc; khen thưởng, đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

          7. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

          8. Sơ kết, tổng kết, đánh giá về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

           9. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

          Thông tư cũng phân công trách nhiệm quản lý, trách nhiệm tổ chức thực hiện về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ Bộ trưởng Bộ Công an đến các Tổng cục, Cục nghiệp vụ, Công an các đơn vị, địa phương, Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, Công an cấp huyện, Phòng Cảnh sát PCCC và Công an cấp xã.

          Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Bộ Công an là đơn vị được Bộ trưởng giao trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này.

Nguyễn Sỹ Hồng

 
Các tin đã đưa:
conganbrvt Họp mặt gia đình Công an đặc biệt xuất sắc tiêu biểu (01/07/2013)
conganbrvt Huyện Xuyên Mộc đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh trật tự. (25/01/2013)
conganbrvt Quy định trách nhiệm của Công an các cấp trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. (25/01/2013)
conganbrvt Ban chỉ đạo phong trào toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở hội nghị tổng kết Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2011, có 3 tập thể được tặng cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an. (12/04/2012)
conganbrvt Công an tỉnh xây dựng văn bản chỉ đạo các đơn vị, Công an các huyện, thị xã, thàmh phố trong tỉnh tổ chức tuần lễ quốc gia vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 14. (06/02/2012)
Trang:
12345...
 
Tìm tin theo: