PHONG TRÀO QUẦN CHÚNG

Ban chỉ đạo phong trào toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở hội nghị tổng kết Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2011, có 3 tập thể được tặng cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an.
12/4/2012

Ngày 10-4, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu mở hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2011.

Ông Trần Minh Sanh, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đ/c trong Ban chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, lãnh đạo Công an, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnhvà các điển hình tiên tiến trong phong trào.

 

Năm 2011, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Công an, Tinh ủy và UBND tỉnh cùng với sự hỗ trợ tích cực của các Sở, ban ngành, đoàn thể và chính quyền các địa phương trong tỉnh, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có nhiều chuyển biến tích cực nhất là công tác tuyên truyền pháp luật và vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm. Qua công tác vận động, quần chúng đã cung cấp 6.485 nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự, giúp cơ quan Công an điều tra làm rõ 1.110 vụ phạm pháp hình sự, bắt và xử lý 1.649 đối tượng phạm tội. Riêng quần chúng nhân dân đã bắt quả tang 204 vụ phạm pháp hình sự với 302 đối tượng phạm tội, vận động 59 đối tượng bị truy nã ra đầu thú, kiểm điểm trước dân 492 đối tượng vi phạm. Qua phong trào bảo vệ ANTQ đã củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các đội dân phòng, tổ bảo vệ dân phố, các câu lạc bộ phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng nhiều điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững và bảo đảm an ninh chính trị và an toàn xã hội trên từng địa bàn dân cư.

Hội nghị cũng đề ra 7 nội dung trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2012 đó là mở các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng cho các lực lượng làm công tác xây dựng phong trào về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch và nội dung nhiệm vụ bảo đảm ANTT năm 2012, thực hiện tốt nghị quyết liên tịch 01/2001, ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8 hàng năm), tăng cường công tác dân vận, bồi dưỡng kiến thức về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử cho các lực lượng làm công tác xây dựng phong trào, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư và làm tốt công tác phát hiện, xây dựng các điển hình tiên tiến, khen thưởng động viên các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2011, có 3 tập thể gồm: Nhân dân và cán bộ phường 8 TP.Vũng Tàu, nhân dân và cán bộ xã Xà Bang huyện Châu Đức, Cán bộ, kỹ sư và công nhân LDDK Việt - Nga Vietsovpero được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc, 8 tập thể được Bộ Công an tặng Bằng khen, 16 tập thể, 7 cá nhân  được UBND tỉnh tặng Bằng khen và 24 tập thể, 19 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì đã đạt được nhiều thành tích trong phong trào.

                                                                                                              Huy Đĩnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Các tin đã đưa:
conganbrvt Họp mặt gia đình Công an đặc biệt xuất sắc tiêu biểu (01/07/2013)
conganbrvt Huyện Xuyên Mộc đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh trật tự. (25/01/2013)
conganbrvt Quy định trách nhiệm của Công an các cấp trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. (25/01/2013)
conganbrvt Ban chỉ đạo phong trào toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở hội nghị tổng kết Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2011, có 3 tập thể được tặng cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an. (12/04/2012)
conganbrvt Công an tỉnh xây dựng văn bản chỉ đạo các đơn vị, Công an các huyện, thị xã, thàmh phố trong tỉnh tổ chức tuần lễ quốc gia vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 14. (06/02/2012)
Trang:
12345...
 
Tìm tin theo: