Hoạt động CA tỉnh BRVT Hoạt động CA tỉnh BRVT

ĐẢNG ỦY CÔNG AN TRUNG ƯƠNG TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP VỚI CÁC TỈNH UỶ, THÀNH UỶ VỀ CÔNG TÁC ĐẢNG, CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ

Ngày 7/9, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội thảo Quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ Công an Trung ương với các tỉnh uỷ, thành uỷ về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ và CTCT) đối với công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo. Cùng dự có đồng chí Cao Văn Thống, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; đại diện các vụ chức năng của Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an. Tại điểm cầu trực tuyến Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có sự tham dự, chủ trì của các đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ và đồng chí Bùi Văn Thảo, Bí thư, Giám đốc Công an tỉnh BR-VT.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh vai trò quan trọng của cấp uỷ địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng, góp phần quan trọng trong việc phát huy chất lượng, hiệu quả CTĐ, CTCT ở Công an địa phương. Để cuộc hội thảo diễn ra và đạt hiệu quả, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị các đại biểu làm sáng tỏ hơn nữa giữa lý luận và thực tiễn mang tính khoa học nhằm luận giải, chứng minh về những thực trạng đã và đang diễn ra; đồng thời, chỉ ra nguyên nhân, kinh nghiệm, trải nhiệm, dự báo, giải pháp, biện pháp có tính khả thi, hiệu quả như mong muốn.

Đề dẫn hội thảo do Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng CTĐ và CTCT trình bày nêu rõ, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả CTĐ và CTCT trong công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là vấn đề rất quan trọng để xây dựng đảng bộ, xây dựng lực lượng công an các tỉnh, thành phố thực sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Chất lượng CTĐ và CTCT trong công an các tỉnh, thành phố phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó sự lãnh đạo trực tiếp của các tỉnh ủy, thành ủy.

Sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương là nhân tố rất quan trọng, bảo đảm CTĐ và CTCT trong Công an tỉnh, thành phố luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc Đảng lãnh đạo CAND tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt, luôn hoạt động đúng định hướng, quan điểm, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy Công an Trung ương và đạt kết quả thiết thực. Chính vì vậy, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, có hiệu quả giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy về lãnh đạo CTĐ và CTCT đối với công an tỉnh, thành phố là rất cần thiết.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ Ban Bí thư giao, Đảng ủy Công an Trung ương đã chủ động thành lập Tổ biên tập xây dựng dự thảo Đề án và Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy về lãnh đạo CTĐ và CTCT đối với Công an tỉnh, thành phố. Dự thảo Đề án và Quy chế lần đầu được nghiên cứu, xây dựng, có nhiều nội dung mới cả về lý luận và thực tiễn; đồng thời, phải quán triệt nghiêm túc Điều lệ Đảng, các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị.

Tại hội thảo, với tinh thần khoa học, thẳng thắn, trách nhiệm, Đảng ủy Công an Trung ương đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, thực tiễn của các đại biểu. Trong đó tập trung làm rõ về cơ sở lý luận, thực tiễn và sự cần thiết của sự phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy về lãnh đạo CTĐ và CTCT đối với công an tỉnh, thành phố; tình hình, kết quả công tác phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy về lãnh đạo CTĐ và CTCT đối với công an tỉnh, thành phố trong nhiệm kỳ 2015-2020; nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và phương pháp phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy về lãnh đạo CTĐ và CTCT đối với công an tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, các đại biểu các tỉnh ủy, thành ủy đã chia sẻ những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ ở địa phương.

Tham luận tại hội thảo, Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục CTĐ và CTCT khẳng định, những năm qua, CTCT tư tưởng trong CAND đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, để tăng cường, nâng cao chất lượng CTCT tư tưởng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, cần nâng cao nhận thức của cấp uỷ, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp và cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của CTCT tư tưởng. Công an các cấp phải gương mẫu thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm, nói đúng, làm quyết liệt, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung, kiên quyết bảo vệ cái đúng, phê phán cái sai. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng, bảo đảm tính Đảng, tính khoa học, tính chiến đấu, tính thực tiễn kịp thời, hiệu quả, phù hợp với đối tượng. Tăng cường phối hợp giữa Đảng uỷ Công an Trung ương với các tỉnh uỷ, thành uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo CTĐ, CTCT đảm bảo hoạt động CTCT tư tưởng ở công an các địa phương được thực hiện thường xuyên, liên tục, đúng định hướng và đạt hiệu quả thiết thực.  

Để thực hiện hiệu quả hơn sự phối hợp giữa Thành uỷ với Đảng uỷ Công an Trung ương về lãnh đạo CTĐ đối với Công an thành phố Hải Phòng, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hải Phòng kiến nghị, Đảng uỷ Công an Trung ương nghiên cứu xây dựng và sớm đề xuất Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành quy chế phối hợp. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ hơn với tỉnh uỷ, hành uỷ trong việc hướng dẫn thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định… của Trung ương liên quan đến cấp uỷ Công an các địa phương, nhất là các quy định liên quan đến hoạt động CTĐ và chế độ chính sách của cán bộ, chiến sĩ CAND.

Đánh giá công tác phối hợp giữa Đảng uỷ Công an Trung ương và Tỉnh uỷ Lâm Đồng trong CTĐ và CTCT nói chung và công tác quần chúng ở Công an tỉnh Lâm Đồng nói riêng thời gian qua có nhiều thuận lợi, đồng chí Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lâm Đồng đề nghị, sau khi có quy chế phối hợp, các cơ quan tham mưu của Đảng uỷ Công an Trung ương và tỉnh uỷ, thành uỷ phải thường xuyên có sự trao đổi, thông tin định kỳ, đánh giá kết quả công tác phối hợp, từ đó kịp thời tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc… để việc thực hiện công tác phối hợp trong thời gian tới đạt chất lượng và hiệu quả.

Tham luận về công tác đấu tranh, phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch, xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng CAND, Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND kiến nghị, thời gian tới, để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục các hạn chế trong công tác này, cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lan tỏa các tấm gương người tốt việc tốt, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực. Không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường, quan điểm, tư tưởng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, nhất là đội ngũ tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Tổng kết hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định, 92 văn bản góp ý được gửi về, trong đó có 15 ý kiến được các đại biểu tham luận trực tiếp tại hội thảo rất có giá trị, bám sát chủ đề và đề cương hội thảo. Đây là những ý kiến sâu sắc và xác đáng trên cả phương diện lý luận, thực tiễn và khoa học thông qua nghiên cứu chuyên sâu, kinh nhiệm, trải nghiệm mà có được. Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trân trọng cảm ơn ý kiến của các đại biểu và giao Tổ biên tập giúp việc soạn thảo có trách nhiệm tổng hợp đầy đủ, lựa chọn tiếp thu tối đa, kịp thời bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện văn bản.

                                                                              Diệu Linh tổng hợp

Khoảng 19h ngày 6/9, nhận được tin báo từ chốt kiểm soát Quốc lộ 56 thuộc xã Xà Bang (huyện Châu Đức, BR-VT), một nam thanh niên xăm trổ chạy xe máy 150 phân khối, không chấp hành hiệu lệnh đồng thời vượt chốt chạy về hướng thị trấn Ngãi Giao.

Qua trích xuất từ các camera trên đường, lực lượng chức năng xác định đối tượng này đến thị trấn Ngãi Giao đồng thời tiếp tục lưu thông vào nội ô thị trấn. Ngay lập tức toàn bộ lực lượng Công an thị trấn Ngãi Giao cùng các chiến sĩ Công an huyện được huy động bủa vây và lần theo dấu vết.

Đến khoảng 22h, thông tin về nam thanh niên được nhanh chóng xác định là Dương Công Tuấn Anh, ngụ ấp Tân Thành, xã Quảng Thành. Là đối tượng nghiện ma túy đang theo dõi tại địa phương, hiện đang sinh sống tại TP Biên Hòa. Nắm bắt từ các mối quan hệ của Tuấn Anh, lực lượng trinh sát tiếp cận ngôi nhà tại Khu phố Kim Giao, TT Ngãi Giao đồng thời nhận diện chiếc xe máy đang ở trong nhà. Ngay lập tức đối tượng tông cửa sau, bỏ chạy vào lô cao su tối mịt.

Sau hơn 2 giờ vất vả truy lùng trong lô cao su tối và rộng lớn, khi lực lượng chức năng quay trở lại ngôi nhà thì phát hiện đối tượng này đang ngồi thở dốc trong tình cảnh tiều tụy.

Công an thị trấn Ngãi Giao đưa đối tượng đến Trạm y tế lấy mẫu test nhanh đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Hiện nam thanh niên này được đưa đi cách ly tập trung, chờ kết quả xét nghiệm khẳng định PCR.

Qua theo dõi trên trang facebook cá nhân, trong quá trình vượt các chốt từ Biên Hòa về, đối tượng này vừa chạy vừa ghi hình công tơ mét thể hiện tốc độ "bàn thờ", luôn từ 110 đến 120km/h. Khai nhận với cơ quan điều tra, động cơ mà nam thanh niên này thông chốt về Ngãi Giao là để dự sinh nhật vợ thằng bạn.

 

Khoảng 19h ngày 6/9, nhận được tin báo từ chốt kiểm soát Quốc lộ 56 thuộc xã Xà Bang (huyện Châu Đức, BR-VT), một nam thanh niên xăm trổ chạy xe máy 150 phân khối, không chấp hành hiệu lệnh đồng thời vượt chốt chạy về hướng thị trấn Ngãi Giao.

Qua trích xuất từ các camera trên đường, lực lượng chức năng xác định đối tượng này đến thị trấn Ngãi Giao đồng thời tiếp tục lưu thông vào nội ô thị trấn. Ngay lập tức toàn bộ lực lượng Công an thị trấn Ngãi Giao cùng các chiến sĩ Công an huyện được huy động bủa vây và lần theo dấu vết.

Đến khoảng 22h, thông tin về nam thanh niên được nhanh chóng xác định là Dương Công Tuấn Anh, ngụ ấp Tân Thành, xã Quảng Thành. Là đối tượng nghiện ma túy đang theo dõi tại địa phương, hiện đang sinh sống tại TP Biên Hòa. Nắm bắt từ các mối quan hệ của Tuấn Anh, lực lượng trinh sát tiếp cận ngôi nhà tại Khu phố Kim Giao, TT Ngãi Giao đồng thời nhận diện chiếc xe máy đang ở trong nhà. Ngay lập tức đối tượng tông cửa sau, bỏ chạy vào lô cao su tối mịt.

Sau hơn 2 giờ vất vả truy lùng trong lô cao su tối và rộng lớn, khi lực lượng chức năng quay trở lại ngôi nhà thì phát hiện đối tượng này đang ngồi thở dốc trong tình cảnh tiều tụy.

Công an thị trấn Ngãi Giao đưa đối tượng đến Trạm y tế lấy mẫu test nhanh đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Hiện nam thanh niên này được đưa đi cách ly tập trung, chờ kết quả xét nghiệm khẳng định PCR.

Qua theo dõi trên trang facebook cá nhân, trong quá trình vượt các chốt từ Biên Hòa về, đối tượng này vừa chạy vừa ghi hình công tơ mét thể hiện tốc độ "bàn thờ", luôn từ 110 đến 120km/h. Khai nhận với cơ quan điều tra, động cơ mà nam thanh niên này thông chốt về Ngãi Giao là để dự sinh nhật vợ thằng bạn.