Hoạt động CA tỉnh BRVT Hoạt động CA tỉnh BRVT

Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 kết hợp các hoạt động ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong những năm qua, Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được Ban Giám Đốc Công an tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu xác định là một công tác trọng yếu góp phần giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Xác định, quần chúng nhân dân có vai trò quyết định sự thành công trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lực lượng Công an Bà Rịa – Vũng Tàu từ tỉnh đến cơ sở đã chú trọng và làm tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.  

Tổ Công tác đặc biệt kiểm tra giám sát, tuyên truyền trong Công tác phòng chống dịch tại huyện Xuyên Mộc

Dịp kỉ niệm 76 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân 19/8/1945 – 19/8/2021, 16 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc (19/8/2005 – 19/8/2021), tình hình dịch Covid - 19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại địa phương, để triển khai thực hiện hiệu quả công vận động quần chúng bảo vệ ANTQ vừa đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị , địa phương không tổ chức các phần lễ, hội (theo nội dung Kế hoạch số 78/ KH-UBND, ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh BR-VT về tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021). Công an các địa phương tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông về mục đích, ý nghĩa và những kết quả đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đồng thời cũng phải thực hiện nghiêm  việc cách ly xã hội theo yêu cầu của Chỉ thị số 16/CT-TTg. Tùy theo điều kiện thực tế của từng địa phương, lực lượng công an tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp tổ chức các hoạt động tình nghĩa, tình thương, gặp mặt, thăm hỏi, động viên, tặng quà đối tượng chính sách; trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc một cách phù hợp đảm bảo các quy định về phòng chống dịch Covid – 19.

Mặt khác, Công an tỉnh đã tham mưu ban chỉ đạo 138 tỉnh, ban hành công văn số 2036/BCĐ-CAT-PV05 ngày 10/8/2021 về việc Tăng cường hoạt động các tổ, chốt tự quản trong tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19. Để huy động sự tham gia vào cuộc của các mô hình, tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT ở cơ sở trong phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Ban Chỉ đạo 138 tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các nội dung:

1.Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp trên địa bàn chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, nhà trường tham mưu cho UBND cùng cấp hướng dẫn hoạt động các mô hình, tổ chức tự quản làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn; tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ, chốt " Bảo vệ vùng xanh ", " Tổ an toàn Covid - 19 " , " Tổ phòng, chống Covid - 19 ", " Biệt đội Bluezone " ... ; cần ứng dụng triệt để có hiệu quả nền tảng tiện ích mạng xã hội như Zalo, Facebook trong kết nối giữa các thành viên trong mô hình tự quản với lực lượng Công an để tuyên truyền phòng, chống dịch, khai báo y tế, giãn cách xã hội; tham gia truy vết những người có nguy cơ lây nhiễm; hỗ trợ Nhân dân trong khu cách ly, địa bàn dân cư, tích cực tham gia các tổ, chốt tự quản phòng, chống dịch Covid 19...

2.Tiếp tục duy trì các tổ, chốt " Bảo vệ vùng xanh"; "Tổ an toàn Covid"; "Biệt đội Bluezone", hướng dẫn các thành viên tổ, chốt tự quản trong tuyên truyền phòng, chống dịch, đẩy mạnh công tác nắm tình hình ANTT và phòng, chống dịch bệnh; tuyên truyền, vận động thành viên các tổ, chốt tự quản , gia đình và Nhân dân trên địa bàn gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của cơ quan, địa phương về bảo đảm ANTT trong phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

3.Trong quá trình hướng dẫn, thành lập, hoạt động các tổ , chốt tự quản tham gia công tác bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch bệnh Covid cần thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an các cấp trong phòng chống dịch Covid - 19 và công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn.

4. Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra giám sát trong tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ tại các tổ, chốt tự quản; động viên khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, hành động, nghĩa cử cao đẹp trong công tác đảm bảo ANTT và phối hợp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Công an các cấp trong thời gian qua đã tích cực làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, rất nhiều các hoạt động phòng chống dịch đã và đang được triển khai như: tham gia bảo vệ các cơ sở cách ly tập trung, phối hợp các chốt phòng dịch trên các tuyến đường trên bàn, tuần tra phát hiện các trường hợp vi phạm giãn cách xã hội, tham gia truy vết các trường hợp F0, F1… Nhất là lực lượng Công an cơ sở tuy hạn chế về quân số, nhưng vẫn luôn cố gắng vừa hoàn thành tốt nhiệm đảm bảo ANTT vừa đảm bảo tham gia công tác phòng chống dịch tại địa phương. Bên cạnh đó, các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ Công an, cũng đã tích cực làm tốt công tác vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ lương thực, thực phẩm giúp đỡ cho hộ gia đình khó khăn trong thời gian bùng phát dịch; tham gia giải cứu thực phẩm như: rau xanh, trái cây, hải sản… cho các hộ nông dân trên địa bàn và rất nhiều các hoạt động thiện nguyện thiết thực khác vẫn đang được tích cực thực hiện.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, về công tác vận động toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn. Trong thời gian tới, các lực lượng Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong công tác giữ gìn ANTT và phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn, với phương châm theo lời Bác Hồ đã dạy: "Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn". Nhất định chúng ta sẽ chiến thắng, vượt qua mọi khó khăn, dịch bệnh Covid-19.

BBT Phòng xây dựng phong trào quần chúng BVANTQ.