Hoạt động CA tỉnh BRVT Hoạt động CA tỉnh BRVT

THĂM, TẶNG QUÀ CÁC ĐỒNG CHÍ NGUYÊN LÃNH ĐẠO NHÂN KỶ NIỆM NIỆM 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CỦA LỰC LƯỢNG AN NINH NHÂN DÂN

Nằm trong các hoạt động kỷ niệm  75 năm ngày truyền thống của lực lượng An ninh Nhân dân (12/7/1946-12/7/2021), Công an tỉnh đã tổ chức thăm, tặng quà cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo lực lượng an ninh qua các thời kỳ.

Đoàn công tác của  Ban Giám đốc Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương đã đến thăm hỏi, tặng quà cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo các Tổng cục thuộc Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo lực lượng an ninh các đơn vị, địa phương đã nghỉ hưu, cán bộ chiến sĩ an ninh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các gia đình chinh sách trong toàn lực lượng An ninh Nhân dân và mẹ Việt Nam anh hùng do các đơn vị An ninh, Đội An ninh Công an các địa phương nhận phụng dưỡng. Trong ngày 9/7, đoàn công tác do đồng chí Thượng  tá Trần Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm, tặng quà tại nhà đồng chí Đỗ Minh Dân, Nguyên Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Trần Dũng và đồng chí Nguyễn Thanh Hùng, Nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh đã nghỉ hưu. Thay mặt đoàn, đồng chí Trần Thị Kim Phụng đã bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn đối với những cống hiến của các đồng chí trong sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng An ninh nhân dân nói riêng. 

Đ/c Thượng  tá Trần Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm, tặng quà tại nhà đồng chí Trần Dũng, Nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh đã nghỉ hưu

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh và lực lượng an ninh  đã bày tỏ sự cảm ơn đối với sự quan tâm Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh; đồng thời, chúc Công an tỉnh nói chung, lực lượng An ninh Nhân dân nói chung tiếp tục nỗ lực, phấn đấu và  hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nằm trong các hoạt động kỷ niệm  75 năm ngày truyền thống của lực lượng An ninh Nhân dân (12/7/1946-12/7/2021), Công an tỉnh đã tổ chức thăm, tặng quà cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo lực lượng an ninh qua các thời kỳ.

Đ/c Thượng  tá Trần Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm, tặng quà tại nhà đồng chí Đỗ Minh Dân, Nguyên Giám đốc Công an tỉnh dã nghỉ hưu

Đoàn công tác của  Ban Giám đốc Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương đã đến thăm hỏi, tặng quà cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo các Tổng cục thuộc Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo lực lượng an ninh các đơn vị, địa phương đã nghỉ hưu, cán bộ chiến sĩ an ninh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các gia đình chinh sách trong toàn lực lượng An ninh Nhân dân và mẹ Việt Nam anh hùng do các đơn vị An ninh, Đội An ninh Công an các địa phương nhận phụng dưỡng. Trong ngày 9/7, đoàn công tác do đồng chí Thượng  tá Trần Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm, tặng quà tại nhà đồng chí Đỗ Minh Dân, Nguyên Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Trần Dũng và đồng chí Nguyễn Thanh Hùng, Nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh đã nghỉ hưu. Thay mặt đoàn, đồng chí Trần Thị Kim Phụng đã bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn đối với những cống hiến của các đồng chí trong sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng An ninh nhân dân nói riêng. 

Đ/c Thượng  tá Trần Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm, tặng quà tại nhà đồng chí Nguyễn Thanh Hùng, Nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh đã nghỉ hưu

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh và lực lượng an ninh  đã bày tỏ sự cảm ơn đối với sự quan tâm Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh; đồng thời, chúc Công an tỉnh nói chung, lực lượng An ninh Nhân dân nói chung tiếp tục nỗ lực, phấn đấu và  hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đội Tuyên Truyền