Hoạt động CA tỉnh BRVT Hoạt động CA tỉnh BRVT

KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO QUÝ VỊ CHỨC SẮC NHÀ TU HÀNH VÀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CÁC TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2020

Thực hiện công tác giáo dục Quốc phòng và an ninh năm 2020, hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh tỉnh BR-VT tổ chức lớp "Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh cho quý vị chức sắc nhà tu hành và người đứng đầu các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2020" tại Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Lớp bồi dưỡng kiến thức diễn ra trong 02 ngày từ ngày 01/12 đến ngày 2/12/2020 với sự tham gia của gần 200 quý vị chức sắc tôn giáo, nhà tu hành và những người đứng đầu các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

( Ảnh : quý vị chức sắc nhà tu hành và người đứng đầu các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh tham gia lớp bồi dưỡng)

Đến tham dự, giảng dạy lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh trên về phía Công an tỉnh có đồng chí đại tá Lý Xuân Cường –  Trưởng phòng Phong trào bảo vệ ANTQ với 02 chuyên đề giảng dạy:

- Chuyên đề 1 : Đường lối, quan điểm của Đảng CS, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ ANQG, xây dựng nền ANND. Thế trận ANND gắn với xây dựng nền Quốc phòng toàn dân.

- Chuyên đề 2 : Đường lối, quan điểm của Đảng CS, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, bảo vệ an ninh kinh tế, bảo vệ văn hóa tư tưởng trong tình hình mới.

   (Ảnh đồng chí Lý Xuân Cường –  Trưởng phòng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc )

Kết thúc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh, các quý vị chức sắc nhà tu hành và người đứng đầu các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh có thêm kiến thức về Đường lối, quan điểm của Đảng CS, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ ANQG, xây dựng nền ANND và bảo vệ an ninh chính trị, bảo vệ an ninh kinh tế, bảo vệ văn hóa tư tưởng trong tình hình mới. Tất cả đều đồng tình và hưởng ứng và thực hiện theo Đường lối, quan điểm của Đảng CS, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam. Góp phần thực hiện thế trận ANND gắn với xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, bảo vệ ANQG, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh BR-VT./.

                                                                                            (Phòng Xây Dưng Phong Trào Bảo Vệ ANTQ)