Hoạt động CA tỉnh BRVT Hoạt động CA tỉnh BRVT

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức hoạt động từ ngày 15 tháng 10 năm 2020

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Thông báo chính thức hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1. Kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào hoạt động để phục vụ tổ chức, công dân.

2. Về tổ chức, hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công

- Tên gọi bằng tiếng Anh: BA RIA - VUNG TAU PUBLIC ADMINISTRATION SERVICE CENTER

- Trụ sở tại số 04 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Điện thoại liên hệ: 0254.3515.555 Email: dichvucong@baria-vungtau.gov.vn

- Nhân sự Lãnh đạo, quản lý:

+ Ông Trần Hữu Phúc, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm Giám đốc.

+ Ông Dương Văn Thơm, Phó Giám đốc thường trực chuyên trách.

+ Bà Hoàng Thị Thanh Xuân, Phó Trưởng Phòng Nội chính - Kiểm soát thủ tục hành chính (thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) kiêm Phó Giám đốc.

- Các lĩnh vực thực hiện tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ (đối với các thủ tục thực hiện theo mô hình "4 tại chỗ) và trả kết quả đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị sau:

+ Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (trừ Thanh tra tỉnh) đối với các lĩnh vực do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công bố.

+ Công an tỉnh với các lĩnh vực: căn cước công dân; đăng ký, quản lý con dấu; quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

+ Bảo hiểm xã hội với các lĩnh vực: thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội; cấp sổ, thẻ.

- Trung tâm Phục vụ hành chính công cung cấp các dịch vụ công trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại địa chỉ http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn gồm: công khai thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, theo dõi, thống kê tiến độ giải quyết hồ sơ, lấy ý kiến góp ý, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và các nội dung liên quan đến thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận một cửa các cấp.

(Nguồn: Thông báo 678/TB-UBND - 08/10/2020)