Hoạt động CA tỉnh BRVT Hoạt động CA tỉnh BRVT

Công an tỉnh sắp xếp lại bộ máy tổ chức và công tác cán bộ

Ngày 30-8, Công an tỉnh tổ chức công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ công an về cơ cấu, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của Công an tỉnh. Đồng chí Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Theo Quyết định của Bộ Công an, lực lượng Công an tỉnh từ 31 đơn vị cấp phòng, nay sắp xếp, giảm đầu mối còn 27 đơn vị. Tại buổi lễ, Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng công bố quyết định sáp nhập Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ vào Công an tỉnh; Công bố quyết định bổ nhiệm 3 thành viên Ban Giám đốc Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh. 

Như vậy, Ban Giám đốc Công an tỉnh hiện nay gồm 1 Giám đốc và 7 Phó Giám đốc. 

Theo baobariavungtau.com.vn