Hoạt động CA tỉnh BRVT Hoạt động CA tỉnh BRVT

XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN THẬT SỰ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, CHÍNH QUY, TINH NHUỆ, HIỆN ĐẠI, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU, NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN XUYÊN MỘC

Sáng ngày 08/12, huyện Xuyên Mộc đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết, Kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy BR-VT về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới trên địa bàn huyện Xuyên Mộc.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã triển khai Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII và Nghị quyết số 06 ngày 01/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy BR-VT về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới".

Thượng tá Mai Điền Phương, Trưởng Công an H.Xuyên Mộc phát biểu tại Hội nghị

Trên cơ sở 02 Nghị Quyết trên, huyện Xuyên Mộc đã xây dựng kế hoạch số 172 ngày 01/12/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Xuyên Mộc về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới".

Trong đó, đã đề ra 07 giải pháp, nhiệm vụ cụ thể thực hiện trong thời gian tới với mục tiêu đến năm 2025, cơ bản xây dựng lực lượng Công an huyện tinh gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu đến năm 2030, lực lượng Công an huyện cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Nguyễn Thắng