Hoạt động CA tỉnh BRVT Hoạt động CA tỉnh BRVT

Công an tỉnh và Đài PT&TH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ký kết kế hoạch phối hợp

Thực hiện Quy chế 02/2022 giữa Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực truyền hình, sáng 18/8, Công an tỉnh, Đài PT&TH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp giữa 2 đơn vị. Tham dự lễ ký kết có lãnh đạo Công an tỉnh, Đài PT&TH tỉnh cùng đại diện các phòng, đơn vị nghiệp vụ 2 cơ quan.

Công an tỉnh và Đài PT&TH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ký kết kế hoạch phối hợp 

Sau khi thống nhất các nội dung, lãnh đạo Công an tỉnh, Đài PT&TH tỉnh đã tiến hành ký kết kế hoạch phối hợp giữa 2 đơn vị về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình. Theo đó, 2 đơn vị sẽ trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 2 cơ quan; phối hợp đảm bảo ANTT  trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình; an toàn trụ sở cơ quan, công trình quan trọng về ANQG do Đài PT&TH tỉnh quản lý; đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực an ninh, trật tự, các mặt hoạt động và kết quả công tác của lực lượng Công an trong bảo đảm ANTT, thực hiện phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc"… Hai đơn vị cũng sẽ đẩy mạnh phối hợp sản xuất các bản tin, phóng sự, chương trình của lực lượng Công an tỉnh thông qua sóng phát thanh, truyền hình để tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm từ đó giúp nhân dân nâng cao ý thức phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm.

Đ/c Đại tá Trần Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ ký kết

Phát biểu tại lễ ký kết, lãnh đạo Công an tỉnh và Đài PT&TH tỉnh đánh giá việc ký kết kế hoạch phối hợp  là cơ sở pháp lý quan trọng để hai bên tăng cường hơn nữa công tác phối hợp trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nâng cao hiệu quả truyên truyền trong thời gian tới;  đồng thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức 2 đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền về nhiệm vụ chính trị của tỉnh, cụ thể hoá các nội dung lễ ký kết thành chương trình hành động sát với thực tiễn công tác tuyên truyền thong thời gian tới.

Thành Trung