Hoạt động CA tỉnh BRVT Hoạt động CA tỉnh BRVT

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC TỔ CHỨC NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ NĂM 2022

Thực hiện Kế hoạch số 333/KH-BCĐ ngày 30/6/2022 của Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Trung ương về việc tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" năm 2022. Ngày 05/08/2022, Công an tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá công tác chuẩn bị của các đơn vị được chọn tổ chức điểm "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ".

 Đồng chí Thượng tá Lương Đức Minh – Phó Giám đốc Công an phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

 

          Tham dự cuộc họp có đồng chí Thượng tá Lương Đức Minh – Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ; đại diện lãnh đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh BR-VT; đại diện lãnh đạo các phòng an ninh Công an tỉnh; Trưởng Công an phường, xã, thị trấn được chọn làm "điểm"; Trưởng ban chỉ đạo 138 phường, xã, thị trấn được chọn làm "điểm"; dại diện lãnh đạo Công ty Cao su Bà Rịa, Resort VietSopetro Hồ Tràm, Trường Cao Đẳng Sư phạm Bà Rịa.

          Tại cuộc họp, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo tiến độ công tác tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" năm 2022. Đại diện BCĐ 138 xã, phường, thị trấn, đại diện doanh nghiệp, cơ sở giáo dục được chọn làm "điểm" đã báo cáo công tác chuẩn bị, tiến độ công tác tổ chức Ngày hội, trong đó thể hiện sự vinh dự và tự hào khi được chọn làm "điểm" đồng thời cũng cam kết tổ chức Ngày hội thành công.

Quý vị, đại biểu tham dự cuộc họp đánh giá công tác chuẩn bị của các đơn vị được chọn tổ chức điểm "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ"

 

          Đồng chí Thượng tá Lương Đức Minh – Phó Giám đốc Công an tỉnh thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn sự quan tâm tích cực chuẩn bị Ngày hội của các đơn vị, địa phương, đặc biệt là 11 địa phương xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục được chọn làm điểm. Đồng thời chỉ đạo Công an đơn vị, địa phương từ nay đến ngày 19/8/2022 tích cực cùng các địa phương, doanh nghiệp, co sở giáo dục chuẩn bị tốt các nội dung phần hội, phần lễ ngày hội trên tinh thần cùng làm cùng chung sức để ngày hội thành công tốt đẹp.

          (BBT-Phòng Xây Dựng Phong Trào Bảo Vệ ANTQ)