Hoạt động CA tỉnh BRVT Hoạt động CA tỉnh BRVT

ĐẶC XÁ LÀ SỰ KHOAN HỒNG ĐẶC BIỆT CỦA NHÀ NƯỚC VÀ TRUYỀN THỐNG NHÂN ĐẠO CỦA DÂN TỘC

Từ năm 2009 đến 2016, thực hiện Luật Đặc xá năm 2007, Nhà nước ta đã thực hiện 7 đợt đặc xá nhân các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, đặc xá cho 87.097 người. Sau khi Quốc hội ban hành Luật Đặc xá năm 2018 thay thế Luật Đặc xá năm 2007, Nhà nước ta đã thực hiện đợt đặc xá năm 2021 cho 3.035 người.

Đó là những thông tin tại Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022 do Bộ Công an tổ chức vào ngày 11/7 theo hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu Công an tỉnh BR-VT có Trung tá Trần Thanh Hiển, Phó giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương. Hội nghị được tổ chức Nhằm thống nhất nhận thức, cách làm nhằm triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2022 được kịp thời theo đúng Quyết định của Chủ tịch nước, Hướng dẫn của HĐTV đặc xá, Kế hoạch triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2022 của Bộ Công an và bảo đảm yêu cầu công khai, minh bạch, dân chủ, chặt chẽ, đúng đối tượng, điều kiện quy định, không để sai sót và tiêu cực xảy ra.

Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022 tại điểm cầu Công an tỉnh BR-VT

Sau hội nghị tập huấn, Công an tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị có liên khẩn trương triển khai việc thẩm định hồ sơ đề nghị đặc xá theo đúng thời gian, tiến độ đề ra. Quá trình thẩm định, xét đặc xá phải đảm bảo theo đúng quy trình, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và chặt chẽ, tuân thủ các quy định của pháp luật về đặc xá, Quyết định của Chủ tịch nước và Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá.

Trung tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2021 cho các phạm nhân chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh

L.T