Hoạt động CA tỉnh BRVT Hoạt động CA tỉnh BRVT

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ 10 mở rộng

Ngày 5/7, Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 10 (mở rộng) sơ kết công tác Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ 10 (mở rộng)

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội phối hơp chặt chẽ với Công an tỉnh trong công tác bảo đảm ANTT. Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức triển khai, phổ biến, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an TW đến các cơ sở đảng và toàn thể đảng viên, cán bộ chiến sĩ trong lực lượng. Bên cạnh đó, cũng đã làm tốt các mặt công tác tổ chức xây dựng đảng, tổ chức cán bộ, trong 6 tháng đầu năm, đã có 20 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc. Đảng ủy Công an tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án, kế hoạch, biện pháp công tác nhằm giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy Công an các đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, triển khai và thực hiện tốt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau tết nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả các mặt công tác của Đảng bộ Công an tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022. Để phát huy những kết quả đã đạt được và triển khai thực hiện tốt những yêu cầu, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trong 6 tháng cuối năm, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 30 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an năm 2022; thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh những chủ trương, giải pháp trong bảo đảm an ninh trật tự. Tiếp tục xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Tăng cường triển khai các hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá các tổ chức đảng và đảng viên. Làm tốt vai trò thường trực Ban chỉ đạo 138 tỉnh trong việc tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT, quản lý cư trú, quản lý dân cư; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông, phòng chống cháy nổ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt đề án xây dựng Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thành Trung – Công Hoan