Góp ý xây dựng phát triển Công an Tỉnh Góp ý xây dựng phát triển Công an Tỉnh

Chi tiết nội dung góp ý và phản hồi
Nội dung góp ý
Tiêu đề Căn cước công dân
Người gửi Nguyễn Đức
Địa chỉ Tp. Vũng Tàu
Ngày góp ý 20/08/2022
Tôi đã làm căn cước công dân gắn chip từ ngày 25/05/2021, thông tin về nơi sinh và các thông tin khác đều chính xác, không sai sót. Nhưng hiện tại đã là 20/08/2022 nhưng tôi vẫn chưa nhận được căn cước công dân của mình, lý do là tại sao?