DANH BẠ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Đường dây nóng cần liên lạc:

- Trực ban CA Tỉnh : (064).3852361.

- Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về TTXH  (PC14): (064).3858743.

- Phòng Cảnh sát Điều tra về tội phạm ma túy (PC17): (064).3810200.

- Cơ quan An ninh Điều tra (PA24) (064) 3856438.

- Thanh tra Công an tỉnh (064) 3845327.

- Phòng Cảnh sát PCCC 114 - (064) 3.848157.

- Phòng Cảnh sát Giao thông Đường Bộ (064) 3853150.

- Phòng Cảnh sát Giao thông Đường Thuỷ (064) 3836244 .

- Phòng Cảnh sát Điều tra về TTKT & chức vụ (PC15) (064) 3852840.

- CATP Vũng Tàu: (064).3845451.

- CATX Bà Rịa: (064).3825131.

- CA huyện Long Điền: (064).3651614.

- CA huyện Tân Thành: (064).3876125.

- CA huyện Đất Đỏ: (064).3688352.

- CA huyện Châu Đức: (064).3881387.

- CA huyện Xuyên Mộc: (064).3874113.

- CA huyện Côn Đảo: (064) 3830198.