Công an nhân dân Công an nhân dân

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh
Sáng 09/2/2023, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Tọa đàm khoa học giá trị lý luận, thực tiễn cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự hiện nay. Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Tọa đàm.
Các đại biểu tham dự buổi Tọa đàm. 


Dự Tọa đàm có đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, các cơ quan khối nội chính, các bộ, ngành Trung ương; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; các nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu; đại diện các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Tọa đàm được tổ chức trực tuyến trong toàn lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Phát biểu giới thiệu cuốn sách và đề dẫn Tọa đàm, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được xuất bản và ra mắt bạn đọc đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng Ban. 

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu giới thiệu cuốn sách và đề dẫn Tọa đàm.


Với hơn 600 trang và gần 100 bức ảnh, trong đó có những bức ảnh lần đầu tiên được công bố, cuốn sách có giá trị lý luận và thực tiễn quan trọng, phản ánh chân thực, sâu sắc tư tưởng kiên định, nhất quán và xuyên suốt của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong hơn 50 năm công tác kể từ khi còn là một Biên tập viên 29 tuổi của Tạp chí Cộng sản cho đến nay là người đứng đầu Đảng ta. 

Cuốn sách có kết cấu gồm 3 phần. Phần thứ nhất: "Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam", gồm bài viết tổng quan; 4 bài phát biểu kết luận tại các Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các năm 2014, 2018, 2020, 2022 và trích kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại 36 phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo từ năm 2013 đến năm 2022. Phần thứ hai: "Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc", gồm 22 bài viết, bài phát biểu được tuyển chọn từ hơn 500 bài viết, bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Phần thứ ba: "Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt", tuyển chọn 96 trên tổng số hàng vạn ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội và của chính khách, học giả nước ngoài bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư. 

Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.


Đây cũng là cuốn sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về lý luận và thực tiễn trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam thời gian qua, tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, đồng thời lan tỏa quyết tâm to lớn trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với sự nghiệp quan trọng này.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định: Tọa đàm khoa học "Giá trị lý luận, thực tiễn cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự hiện nay" được tổ chức sẽ làm sáng rõ hơn, quán triệt, lan tỏa giá trị tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư, không chỉ nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị cho cán bộ, chiến sĩ CAND, mà còn vận dụng quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và thực tiễn công tác công an, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND. 

GS.TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tham luận tại Tọa đàm. 
 
Đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tham luận tại Tọa đàm. 


Tại buổi Tọa đàm, dưới sự điều hành tham luận của Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, các đại biểu đã tập trung làm rõ những nội dung cơ bản: Giá trị, ý nghĩa lý luận và thực tiễn tác phẩm của Tổng Bí thư đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta hiện nay; đối với việc rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; làm rõ, sâu sắc hơn giá trị lý luận, thực tiễn, ý nghĩa của tác phẩm đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ trong giai đoạn hiện nay. Từ những phân tích đa chiều, trên nhiều góc độ, các kiến nghị, tham luận tại Tọa đàm đều tập trung phân tích, đánh giá tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư đã quán triệt, làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Qua đó, các ý kiến đều khẳng định, tác phẩm của Tổng Bí thư là tài liệu có giá trị sâu sắc cả về mặt lý luận và thực tiễn, có thể coi là cuốn "cẩm nang" về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Qua cuốn sách này, bạn đọc hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống "giặc nội xâm", ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta, khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là "một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược" nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp. 

Đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương,


Tác phẩm của Tổng Bí thư cũng đã chỉ rõ vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là "phòng ngừa từ xa, từ sớm", mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là "phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên". Đồng thời, tác phẩm có ý nghĩa to lớn, là định hướng, quan điểm chỉ đạo quan trọng đối với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong thời gian tới. 

Đại tá Nguyễn Quang Phương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu tham luận tại Tọa đàm.
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương tham luận tại Tọa đàm.


Phát biểu chỉ đạo và tổng kết Tọa đàm, để lan tỏa, quán triệt sâu sắc những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hướng tới thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, lực lượng CAND bất luận trong hoàn cảnh, điều kiện nào cũng phải luôn kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với CAND. Từng đơn vị, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an, nhất là lãnh đạo, chỉ huy và người đứng đầu phải nhận thức sâu sắc về tình hình, nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó nghiên cứu, cụ thể hóa bằng những chương trình hành động, kế hoạch công tác cụ thể để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra, quyết tâm cao hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu, có tính nguyên tắc và cũng là lý do tồn tại của CAND là phải tập trung xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân. Do vậy, cấp ủy, tổ chức đảng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và các kế hoạch, đề án của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an thực hiện Nghị quyết. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện để nêu cao ý chí chiến đấu; thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, coi đây là việc làm thường xuyên, trở thành tiềm thức trong trái tim, khối óc và hành động thực tế trong công tác, chiến đấu hằng ngày của mình.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Tọa đàm.


Bên cạnh đó, chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND. Làm tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa đối với công tác phát hiện, điều tra án tham nhũng tại địa phương, xử lý kịp thời, nghiêm minh các đối tượng phạm tội với phương châm triệt để, thận trọng, thấu đáo, chặt chẽ, trên nguyên tắc thượng tôn phát luật, không có vùng cấm, không bỏ lọt tội phạm, nhân văn, thuyết phục, có lý, có tình góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, ngay sau buổi Tọa đàm, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo tổ chức thật tốt sinh hoạt chuyên đề về nội dung cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cục Công tác đảng và công tác chính trị phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật lựa chọn, bổ sung, hoàn thiện, biên tập, xuất bản kỷ yếu Tọa đàm thành tài liệu sinh hoạt chuyên đề về nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư trong CAND. 

Các đại biểu tham dự Tọa đàm. 

Theo CTTĐT BCA


Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

11 02
CÔNG AN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU LÀM TỐT CÔNG...

Thực hiện Kế hoạch...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 12501078
Số người đang truy cập: 35
Hôm nay: 3380
Hôm qua: 18005
Tuần này: 3380
Tuần trước: 173712
Tháng này: 630939
Tháng trước: 518095

Tố giác tội phạm

 

Email công vụ

Góp ý xây dựng phát triển Công an Tỉnh

 

Văn bản chỉ đạo điều hành

Kiến nghị, Phản ánh các vấn đề khác