Công an nhân dân Công an nhân dân

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Sáng nay (9/8), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng năm 2022 thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Hội nghị do Bộ Công an phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức, được kết nối trực tuyến tới các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 10.644 điểm cầu UBND cấp huyện, cấp xã. 130.700 đại biểu tham dự Hội nghị qua gần 11.000 điểm cầu trên cả nước.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Chính phủ.Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có ông Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo triển khai Đề án 06 tỉnh); các thành viên Ban chỉ đạo, thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai Đề án 06 tỉnh. Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; các thành viên Ban chỉ đạo, thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai Đề án 06 cấp huyện, câp xã tham dự họp tại các địa cầu của địa phương.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết, kể từ khi Đề án 06 được phê duyệt và Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Đề án 06 đến nay, Tổ công tác của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công và đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực.

Nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân về chuyển đổi số quốc gia, trong đó có việc thực hiện Đề án 06 ngày càng đầy đủ, toàn diện, sâu sắc; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án được tiến hành quyết liệt, thường xuyên, liên tục; Tạo lập những nền tảng, cơ sở quan trọng để thúc đẩy các ứng dụng công dân số, kinh tế số, xã hội số; Công tác bảo đảm an ninh, an toàn các hệ thống thông tin, bảo vệ bí mật cá nhân cũng được quan tâm, chú trọng hơn.

Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến trên nền tảng CSDLQG về dân cư được đẩy mạnh, đem lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, đã có gần 125 triệu hồ sơ xử lý trên Cổng dịch vụ công quốc gia; đã hoàn thành 21/25 dịch vụ công mức độ 3, 4 đúng lộ trình Đề án 06 mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng mong đợi của người dân, điển hình như việc đăng ký dự thi trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai đăng ký dự thi trực tuyến cho gần 1 triệu thí sinh, đạt tỷ lệ 93,1% - tiết kiệm hàng chục tỷ đồng chi phí cho người dân. Từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp, hạn chế tiếp xúc, hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, "tham nhũng vặt" theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.     

Việc kết nối, chia sẻ giữa CSDLQG về dân cư với CSDL các bộ, ngành, địa phương được đẩy mạnh, hiện đã kết nối, chia sẻ dữ liệu với 11 bộ, ngành, 14 địa phương và 4 doanh nghiệp Nhà nước; hoàn thành đồng bộ dữ liệu hơn 92 triệu mũi tiêm phòng COVID-19; thông tin về giáo dục của gần 1,9 triệu công dân; thông tin hộ chiếu của trên 1,3 triệu công dân; thông tin của trên 1 triệu thuê bao di động để giải quyết dứt điểm tình trạng SIM rác; kết nối dữ liệu để làm sạch dữ liệu tài khoản ngân hàng.

Tại phiên họp lãnh đạo các bộ ngành và địa phương và doanh nghiệp đã đóng góp các ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm và những đề suất kiến nghị những khó khăn vướng mắc trong thực hiện Đề án 06 trên toàn quốc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hôi nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Đề án 06; đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải liên tục đổi mới, có tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược; phát huy tính chủ động, tính sáng tạo; huy động mọi nguồn lực, sự tham gia xây dựng và phát triển của cả hệ thống chính trị và của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Các bộ, ngành, địa phương sử dụng tài nguyên thông tin, dữ liệu thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; hài hòa lợi ích nhà nước và người dân.

Trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu từ nay đến hết năm 2022, tạo tiền đề để thực hiện nhiệm vụ các năm tiếp theo. Tập trung hoàn thiện thể chế phục vụ chuyển đổi số quốc gia nói chung, thực hiện Đề án 06 nói riêng; tập trung chỉ đạo thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá đã được xác định từ nay đến hết năm 2022, trong đó khẩn trương đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là 25 dịch vụ công thiết yếu đã được xác định trong Đề án 06. Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức trong việc thực hiện các dịch vụ công trên môi trường trực tuyến; CBCCVC vận động người thân, gia đình hưởng ứng thực hiện; có giải pháp tăng tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Về ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân gắn chíp điện tử, tài khoản định danh điện tử, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các nền tảng, cơ sở dữ liệu nêu trên. Trong đó, phải giải quyết sớm dứt điểm một số việc như bảo đảm tài khoản điện thoại chính chủ, làm sạch sim rác; tạo tài khoản an sinh xã hội để phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp thiên tai, bệnh dịch qua tài khoản...

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát, củng cố, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu hiện có, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng lộ trình Đề án 06; khẩn trương kết nối các dữ liệu tổng hợp dân cư về Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để phục vụ chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai Đề án 06, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án, thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đến nay, Tỉnh đã tiếp nhận qua cổng dịch vụ công 15.509 hồ sơ đăng ký cư trú; trong đó, hồ sơ đã xử lý, trả kết quả 15.134 hồ sơ; hồ sơ trả yêu cầu bổ sung là 37 hồ sơ; hồ sơ không được tiếp nhận là 254 hồ sơ (đa phần là tiếp nhận thông báo lưu trú). Đã thu nhận 922.849 hồ sơ CCCD, trả 795.512 thẻ CCCD cho công dân; đã cấp trên 50.524 tài khoản định danh điện tử; trong đó, giải quyết 22 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực cấp CCCD.

Về phối hợp làm sạch dữ liệu tiêm chủng Covid19, toàn tỉnh đã thực hiện tiêm 2.899.157 mũi tiêm văc xin Covid-19, trong đó đã cập nhật dữ liệu lên hệ thống tiêm chủng 2.854.704 mũi tiêm, chiếm tỉ lệ 98,47%; đã có 605.127 người tải và cài đặt ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử. Công an các địa phương phối hợp với ngành Y tế tích cực triển khai việc làm sạch thông tin của người dân vào hồ sơ tiêm chủng vắc xin Covid-19 được 46.076/312.386 phiếu tiêm không hợp lệ. Đã ký "Hộ chiếu vắc xin": 539.565/908.310 trường hợp trường hợp, đạt 59,40%.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã cấp được 8.135 thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi qua hệ thống liên thông đăng ký khai sinh. Xác thực thành công số CCCD là 507.850/994.573 thẻ BHYT (đạt 51,06%); đã có 48 cơ sở khám chữa bệnh BHYT thực hiện khám chữa bệnh bằng CCCD thay thế thẻ BHYT, đã tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD với 4.270 lượt tra cứu, trong đó có 2775 lượt tra cứu thành công (đạt 65%).

Theo CTTĐT tỉnh BR-VT

 


Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

02 10
LỄ RA MẮT MÔ HÌNH “TỔ LIÊN GIA AN TOÀN...
Sáng ngày 01/10/2022, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu...

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 3666227
Số người đang truy cập: 11
Hôm nay: 2829
Hôm qua: 11806
Tuần này: 14635
Tuần trước: 73762
Tháng này: 27463
Tháng trước: 286731

Tố giác tội phạm

 

Email công vụ

Góp ý xây dựng phát triển Công an Tỉnh

 

Văn bản chỉ đạo điều hành

Kiến nghị, Phản ánh các vấn đề khác