BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

ĐƠN VỊ SỐ 02 - DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐBHĐND TỈNH BR-VT KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2021-2026

ĐƠN VỊ SỐ 02 - DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐBHĐND TỈNH BR-VT KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2021-2026

 


Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 5158469
Số người đang truy cập: 16
Hôm nay: 8063
Hôm qua: 36886
Tuần này: 106373
Tuần trước: 217785
Tháng này: 215254
Tháng trước: 914377

Tố giác tội phạm

 

Email công vụ

Góp ý xây dựng phát triển Công an Tỉnh

 

Văn bản chỉ đạo điều hành

Kiến nghị, Phản ánh các vấn đề khác