BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

ĐƠN VỊ SỐ 02 - DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐBHĐND TỈNH BR-VT KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2021-2026

ĐƠN VỊ SỐ 02 - DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐBHĐND TỈNH BR-VT KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2021-2026

 


Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 12559525
Số người đang truy cập: 28
Hôm nay: 13184
Hôm qua: 15112
Tuần này: 62106
Tuần trước: 173712
Tháng này: 689665
Tháng trước: 518095

Tố giác tội phạm

 

Email công vụ

Góp ý xây dựng phát triển Công an Tỉnh

 

Văn bản chỉ đạo điều hành

Kiến nghị, Phản ánh các vấn đề khác