BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

Các văn bản pháp luật liên quan công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Hiến pháp 2013

Luật Tổ chức quốc hội năm 2015

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội (Luật số 65/2020/QH14)

Luật Tổ chức chính phủ năm 2015

Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương (Thông qua năm 2019)

Luật Bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015


Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 12559576
Số người đang truy cập: 34
Hôm nay: 13240
Hôm qua: 15112
Tuần này: 62162
Tuần trước: 173712
Tháng này: 689721
Tháng trước: 518095

Tố giác tội phạm

 

Email công vụ

Góp ý xây dựng phát triển Công an Tỉnh

 

Văn bản chỉ đạo điều hành

Kiến nghị, Phản ánh các vấn đề khác