Giao thông Giao thông

Những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc chuyển chức năng quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Bộ Giao thông vận tải sang Bộ Công an

Chiều 10/02/2022, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ "Những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc chuyển chức năng quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Bộ Giao thông vận tải sang Bộ Công an". Thiếu tướng, GS.TS. Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học Cảnh sát nhân thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an chủ trì Hội thảo.

Dự Hội thảo có đại diện Ban Tuyên Giáo Trung ương; Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Bộ Giao thông vận tải; Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Tổng cục Đường bộ - Bộ Giao thông vận tải; Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; Học viện Chính trị quốc gia Chí Minh; Sở Giao thông vận tải các địa phương; Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn; Đại học Luật Hà Nội…

Về phía Bộ Công an có đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị thuộc Bộ; Công các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Chính phủ và sự nỗ lực của các Bộ, ngành chức năng và các địa phương tình hình trật tự, an toàn giao thông ở nước ta có những chuyển biến hết sức tích cực. Tai nạn giao thông liên tục giảm cả 03 tiêu chí, hạ tầng giao thông được đầu tư, nâng cấp, làm mới đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa phục vụ phát triển kinh tế. Tuy nhiên, tình hình trật tự, an toàn giao thông ở nước ta vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất trật tự, an toàn; văn hóa giao thông còn nhiều yếu kém; số người người chết, bị thương do tai nạn giao thông đường bộ ở nước ta vẫn còn cao, đang là vấn đề bức xúc của xã hội cần giải quyết... 

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

 


Thực trạng trên cho thấy việc tăng cường công tác quản lý người tham gia giao thông, nhất là người điều khiển phương tiện giao thông, xây dựng văn hóa giao thông, nâng cao kiến thức pháp luật giao thông đường bộ, kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn cho người tham gia giao thông là rất cần thiết.

Bên cạnh đó, việc đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe là một khâu của công tác quản lý người điều khiển phương tiện giao thông và có quan hệ chặt chẽ với nhau, không tách rời nhau với quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Tuy nhiên, việc này lại không được giao trách nhiệm chính cho Bộ quản lý chuyên ngành về bảo vệ trật tự, an toàn xã hội đảm nhiệm mà đang do Cơ quan quản lý về kinh tế - kỹ thuật thực hiện dẫn đến hiệu quả quản lý sau khi cấp Giấy phép lái xe rất hạn chế, không quy được trách nhiệm chính cho cơ quan nào, việc kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông gặp nhiều khó khăn.

Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư, Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chính phủ đã tổ chức nhiều cuộc họp cho ý kiến về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) trước khi trình Quốc hội. Ngày 31/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 123/NQ-CP về phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2020 đã thống nhất nội dung, phạm vi điều chỉnh của dự án Luật. Trên cơ sở đó, ngày 04/9/2020, Chính phủ có Tờ trình số 399/TTr-CP kèm theo hồ sơ dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ báo cáo Quốc hội.

Các đại biểu tham luận tại Hội thảo.

 


Ngày 02/12/2020, Tổng thư ký Quốc hội có Công văn số 4152/TTKQH QPAN gửi Chính phủ thông báo kết quả phiếu xin ý kiến các đại biểu Quốc hội và Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu Quốc hội tại Tổ và tại Hội trường về dự án Luật, đề nghị Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, tập trung vào 05 nhóm vấn đề trong đó có vấn đề: Quản lý đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe.

Thực hiện đề nghị của Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo cơ quan chủ trì xây dựng dự án Luật nghiên cứu, tiếp thu, giải trình nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến của đại biểu Quốc hội. Đối với 02 vấn đề là sự cần thiết ban hành Luật và quản lý đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe còn một số ý kiến khác nhau, Chính phủ đã chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo xin ý kiến Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, các bộ, cơ quan có liên quan về phương án tiếp thu, giải trình.

Để bổ sung, làm rõ thêm luận cứ khoa học của đề xuất chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Bộ Giao thông vận tải sang Bộ Công an, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ "Những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc chuyển chức năng quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Bộ Giao thông vận tải sang Bộ Công an"...

Toàn cảnh Hội thảo.

 


Hội thảo đã nhận được 60 báo cáo tham luận của các đồng chí lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài ngành Công an.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung tham luận, đi sâu đánh giá và phân tích về các vấn đề như: Bổ sung, làm rõ thêm luận cứ khoa học của đề xuất chuyển chức năng quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Bộ Giao thông vận tải sang Bộ Công an. Đánh giá đúng thực trạng tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ liên quan đến người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và thực trạng quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Đánh giá các tác động của việc chuyển chức năng quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Bộ Giao thông vận tải sang Bộ Công an. Đưa ra những kiến nghị, đề xuất về việc chuyển chức năng quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Bộ Giao thông vận tải sang Bộ Công an nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian tới…

Kết luận Hội thảo, Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân trân trọng cảm ơn các đại biểu đã đến dự và có nhiều ý kiến tham luận tâm huyết tại Hội thảo.

Đồng chí Giám đốc nêu rõ, Hội thảo đã tập trung làm rõ một số vấn đề sau: (1) Thực trạng trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại Việt Nam và công tác đào tạo, sát hạch Giấy phép lái xe. (2) Thực trạng quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe; trong đó nêu rõ bất cập của việc quản lý người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Đây là hai đối tượng quản lý có quan hệ chặt chẽ với nhau, không tách rời nhau nhưng lại bị chia cắt, tách rời để giao cho nhiều cơ quan quản lý. (3) Làm sáng tỏ quan điểm của Đảng ta về an ninh con người. (4) Trên cơ sở lý luận và thực tiễn trong thời gian qua, các đại biểu thống nhất việc chuyển chức năng quản lý nhà nước về công tá
c đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe sang Bộ Công an là hoàn toàn hợp lý. (5) Những ý kiến đóng góp với Bộ Công an trong việc đề xuất và tổ chức thực hiện việc chuyển giao thẩm quyền quản lý; trong đó cần tập trung làm rõ một số vấn đề liên quan như: mục tiêu chính sách, các vấn đề cần đánh giá tác động, các tiêu chí đánh giá tác động của chính sách, việc đánh giá nâng cao chất lượng của công tác đào tạo, sát hạch và cấp Giấy phép lái xe…

 

Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân phát biểu tại Hội thảo.

 

Ban Tổ chức Hội thảo nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tham luận của các đại biểu, đồng thời sẽ tiếp tục hoàn thiện và báo của kết quả với lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải nhằm kiến nghị, đề xuất Chính phủ, các cơ quan chức năng trong việc chuyển chức năng quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Bộ Giao thông vận tải sang Bộ Công an…

 

Ly Ly (CTTĐT BCA)

 


Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 5148115
Số người đang truy cập: 53
Hôm nay: 34856
Hôm qua: 18107
Tuần này: 96280
Tuần trước: 217785
Tháng này: 205161
Tháng trước: 914377

Tố giác tội phạm

 

Email công vụ

Góp ý xây dựng phát triển Công an Tỉnh

 

Văn bản chỉ đạo điều hành

Kiến nghị, Phản ánh các vấn đề khác