Tên cơ quan tiếp nhận: Kênh thông tin đường dây nóng Cải cách hành chính Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ CÔNG AN

1. Địa chỉ cơ quan: Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu số 15, Trường Chinh, P. Phước Trung, Tp Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

2. Số điện thoại chuyên dùng: 0643 845127

3. Địa chỉ trang thông tin điện tử: www.congan.baria-vungtau.gov.vn

4. Địa chỉ Email: tiendung276@yahoo.com