Tăng cường triển khai các ứng dụng CNTT
21/1/2015

UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, địa phương phải tăng cường triển khai các ứng dụng CNTT của đơn vị mình vào lĩnh vực quản lý. Đến cuối năm 2014 sẽ trừ điểm thi đua đối với cơ quan, đơn vị chưa ứng dụng hiệu quả các giải pháp ứng dụng CNTT theo lộ trình đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Về nâng cao hoạt động của trang hoặc cổng thông tin điện tử, các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên duy trì công tác cập nhật thông tin lên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định. Đồng thời, thực hiện việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến theo lộ trình đã được phê duyệt. Riêng chuyên mục “Hỏi đáp trực tuyến” trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, cổng hoặc trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị phải tăng cường công tác theo dõi, tổng hợp các ý kiến thắc mắc của người dân và DN gửi đến, trả lời hoặc gửi đến các cơ quan, đơn vị có liên quan trả lời theo đúng quy định. Các đơn vị, địa phương phải thực hiện nghiêm túc việc sử dụng phần mềm văn phòng điện tử (eOffice) trong quản lý và điều hành văn bản, cập nhật đầy đủ dữ liệu vào chức năng văn bản đến, văn bản đi. Đối với các đơn vị, địa phương có sử dụng phần mềm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính tại bộ phận “một cửa”, lãnh đạo phải quan tâm chỉ đạo CBCC và trực tiếp vận hành, xử lý giải quyết hồ sơ hành chính thường xuyên trên phần mềm tiếp nhận và trả kết quả, cập nhật đầy đủ dữ liệu vào hệ thống phần mềm khi tiếp nhận hồ sơ của tổ chức và công dân.

QUỲNH HẬU (http://www.baobariavungtau.com.vn)