Tin tức trong tỉnh

Ngày 25-9, Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt các Kết luận và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Hơn 100 đảng viên đến từ 33 chi bộ và 3 đảng bộ thuộc Khối đã tham dự hội nghị.

Tin tức trong nước

Ngày 29/9, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 9/2013 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các Phó Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thiện Nhân, Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh tại phiên họp Chính phủ tháng 9/2013.

Tin Hoạt Động

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả  Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 19/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an năm 2013”; Nghị quyết số 08-NQ/ĐU(PV11) ngày 21/12/2012 của Đảng ủy Công an tỉnh về “Nhiệm vụ công tác Công an năm 2013” và Chương trình số 168/CTr-CAT-PV11 ngày 25/12/2012 về Công tác đảm bảo ANTT và XDLL- HC năm 2013 của Công an tỉnh. Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 11/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh”. Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Đỗ Minh Dân đã ký Công văn số 826/CAT-PV11 ngày 21/6/2013 triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình nói trên.

Gương người tốt việc tốt